FRISK LUFT: Spania innførte strenge restriksjoner for å begrense smitten, og innbyggerne grep sjansen da de endelig fikk lov til å bevege seg utendørs igjen. Bildet er fra Las Ramblas i Barcelona 2. mai. (Photo by PAU BARRENA / AFP)
FRISK LUFT: Spania innførte strenge restriksjoner for å begrense smitten, og innbyggerne grep sjansen da de endelig fikk lov til å bevege seg utendørs igjen. Bildet er fra Las Ramblas i Barcelona 2. mai. (Photo by PAU BARRENA / AFP)

Nye studier: Få har vært smittet av korona

Bare fem prosent av den spanske befolkningen har utviklet antistoffer mot koronavirus. I Norge er tallet enda lavere.

Spanske helsemyndigheter har testet nærmere 70.000 mennesker for antistoffer for å beregne hvor mange som har vært smittet av koronaviruset.

– Dette er en av de mest omfattende studiene som er gjennomført i verden, en enormt ambisiøs jobb som vi er veldig stolte av, sa forskningsminister Pedro Duque da undersøkelsen ble presentert onsdag ifølge El Pais.

Undersøkelsen viser at mer enn 90 prosent av tilfellene ikke har blitt oppdaget av helsemyndighetene. Tallene viser også at dødeligheten av viruset er på rundt 1,1 prosent.

– 5 prosent tilsvarer 2.350.000 tilfeller. Når antallet døde er 27.100, innebærer det en dødelighet på mellom 1 og 1,2 prosent, forklarer epidemiolog Jesús Molina Cabrillana.

Dødsraten er dermed i det høyere sjiktet at det man har antatt basert på tidligere studier, ifølge El Pais. Hittil har man anslått en dødelighet på mellom 0,5 prosent og 1,0 prosent.

27.000 døde

Spania er et av landene som er hardest rammet av koronaviruset, med over 272.000 bekreftede tilfeller og 27.321 dødsfall ifølge Worldometer.

Landets innbyggere har vært underlagt meget strenge restriksjoner. I seks uker fikk barn under 14 år ikke lov til å forlate sine hjem. Fra slutten av april startet en forsiktig gjenåpning av landet.

GIR SIKRERE TALL: Undersøkelsen er den første der man har tatt blodprøver fra et representativt utvalg av befolkningen, sier Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
GIR SIKRERE TALL: Undersøkelsen er den første der man har tatt blodprøver fra et representativt utvalg av befolkningen, sier Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette er den første store studien der man tar blodprøver fra et representativt utvalg av befolkningen i et helt land og kartlegger hvem som har antistoffer i blodet mot koronavirus. Dette gir langt sikrere tall enn tidligere matematiske modelleringer og anslag, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en epost TV 2.

Undersøkelsen viser store regionale forskjeller i forekomsten av antistoffer. Det har vært flest syke i de store byområdene og relativt få syke helt sør og nordvest i landet.

Få smittede i Norge

I Norge er det kommet nye tall som viser at under 2 prosent har antistoff mot koronavirus i blodet. Det tyder på at det bare er en liten del av befolkningen som har vært smittet, melder Folkehelseinstituttet fredag.

Tallene er basert på blodprøver fra en gruppe på 480 personer. Prøvene ble tatt i perioden 6. til 8. mai med deltakere fra Oslo-området.

– Resultatene bekrefter at det trolig er svært få som hittil har hatt infeksjonen, sier prosjektleder Per Magnus ved FHI.

Mangler data

Espen Rostrup Nakstad sier man ennå ikke har nøyaktige data på dødeligheten i Norge, men at den antakelig er ganske lik i de fleste land som har en sammenlignbar befolkningssammensetning.

– Hvis vi antar at dødeligheten er cirka 1 prosent, betyr det at mellom 20.000 og 30.000 mennesker i Norge har hatt koronavirussykdom, som er innenfor det Folkehelseinstituttet tidligere har beregnet i sine modeller, uttaler Nakstad.

Norske myndigheter har registrert 232 dødsfall.

Det er to typer tester for koronavirus. Virustesten blir tatt med en vattpinne i nesen eller i svelget og viser om personen har virus i kroppen eller nylig har hatt det.

Antistoffprøven er en blodprøve og viser om personen har utviklet antistoff mot viruset. Man tror at antistofftester av tilfeldig utvalgte personer vil gi informasjon om hvor mange som har vært utsatt for smitte med koronavirus.