UNDERSØKELSER: Politiet har gjort undersøkelser i huset til Tom Hagen.
UNDERSØKELSER: Politiet har gjort undersøkelser i huset til Tom Hagen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Statsadvokaten har full tillit til politiet i Lørenskog-saken

Barna til Anne-Elisabeth Hagen mener faren deres er uskyldig og at politiet er på villspor. Statsadvokaten avviser kritikken og sier etterforskerne har full tillit.

Barna til Anne-Elisabeth Hagen er sterkt kritiske til politiets håndtering av Lørenskog-saken. De mener deres drapssiktede far, Tom Hagen, er uskyldig. De har ikke lenger tillit til etterforskerne som jobber med saken og har derfor bedt om nye politifolk på saken. Også Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, har refset politiet.

Øst politidistrikt har avvist kritikken fra både familien og advokaten. Nå får de full støtte av påtalemyndigheten.

Orientert underveis

- Statsadvokaten har full tillit til etterforskningsledelsen i Lørenskog-saken. Etterforskningen har vært bredt anlagt siden starten, noe den fortsatt er. Politiet har utferdiget og opprettholdt siktelser i saken, og etterforskningen fortsetter. Det er for øvrig ikke uvanlig at siktede og dennes forsvarer har et helt annet syn på politiets etterforskning enn det påtalemyndigheten har, sier Kirsti Guttormsen ved Oslo statsadvokatembete til TV 2.

Statsadvokaten er godt kjent med hva slags bevis politiet sitter på.

– Det er politiet som gjennomfører etterforskning og tar stilling til bruk av tvangsmidler. Men jeg har fått jevnlige orienteringer om fremdriften i etterforskningen og i den forbindelse deltatt i møter med etterforskningsledelsen. En slik oppfølgning fra statsadvokatens side er naturlig i en så alvorlig straffesak hvor det gjennomføres en omfattende og ressurskrevende etterforskning, sier Kirsti Guttormsen til TV 2.

– Ser ingen bredde

Advokat Ståle Kihle bistår barna til Tom Hagen. Han har tidligere sagt til TV 2 at de ønsker at andre og nye øyne skal komme inn og se på saken.

- Mine klienter har, og har hatt, en grunnleggende tillit til politiet og til rettsstaten, men i denne saken ser de ingen bredde i etterforskningen. Kritikken fra barna handler om at de opplever at politiet har låst seg fast i et spor.