FERIE: En av ti nordmenn planlegger å feriere i Lofoten i sommer, men om feriepengene uteblir kan ferieplanene gå i vasken for mange. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FERIE: En av ti nordmenn planlegger å feriere i Lofoten i sommer, men om feriepengene uteblir kan ferieplanene gå i vasken for mange. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil sikre at alle ansatte får feriepengene de har krav på

En av fire ansatte står i fare for å ikke få feriepenger i år. Rigmor Aasrud (Ap) etterlyser en permanent ordning som sikrer at arbeidstakerne får feriepengene de har krav på.

Koronakrisen har rammet bedriftsnorge hardt. Én av konsekvensene er at mange arbeidsgivere nå står i fare for å ikke kunne betale ut feriepenger til sine ansatte.

Rigmor Aasrud, arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget, er blant flere som mener vi må ta grep for å sikre at ansatte får pengene de har krav på til ferien.

– Det er ikke mange som har råd til å gå en hel måned uten inntekter. I ferien legger mange i tillegg flere planer enn vanlig, eller har sett for seg å bruke utbetaling til noe man har spart til lenge. Derfor er det helt avgjørende at ansatte får utbetalingen som de har regnet med å få, sier Assrud til TV 2.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har etterlyst en lovendring for rutinene for feriepenger og foreslått at disse burde holdes på en sperret konto, meldte NTB. Nå setter Arbeiderpartiet ytterligere press for å få gjennom endringen.

– Store problemer

I en undersøkelse besvart av 4088 NHO-medlemsbedrifter i slutten av april, svarte elleve prosent at de ikke kan overholde feriepengeforpliktelsen overfor de ansatte. Ytterligere 13 prosent oppga at de usikre på om de kan betale feriepenger til sine ansatte i juni.

Bedrifter med færre enn ni årsverk er overrepresentert blant bedriftene hvor feriepengene står i fare, mens verst stilt er det blant reiselivsbedriftene. Der svarer 33 prosent at de ikke har penger, mens 22 prosent er usikre.

Tidligere i uken sa forbundet SMB Norge, som jobber for å bedre rammebetingelsene til små og mellomstore bedrifter, at vi går en beksvart måned i møte.

– Det ser ut som om juni kan bli en beksvart måned for bedriftene. Mange vil ha store problemer med å utbetale feriepenger til sine ansatte, sa Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge, til TV 2.

For å hindre slike situasjoner, mener Rigmor Aasrud (Ap) at en lovendring må på plass.

Vil ha permanent løsning

– Siden det er vedtatt en låneordning for bedrifter som har likviditetsproblemer, må man forvente at bedriftene bruker disse ordningene for å betale ut arbeidstakernes feriepenger. Dersom feriepengene sikres på egen konto slik det gjøres for skattetrekket, vil slike situasjoner unngås i framtiden, sier Rigmor Aasrud.

En eventuell lovendring vil trolig ikke hjelpe de som allerede nå står i fare for å miste feriepengene sine, men kan sikre ansatte i fremtiden.

Flere bedrifter har allerede gått konkurs og det er varslet at mange flere står i fare. Om man er ansatt ved en bedrift som har meldt oppbud, skal lønnsgarantien sikre at de ansatte likevel får utbetalt lønn og feriepenger.

– Det kan ikke være et mål om at bedriften skal gå konkurs for at ansatte skal få penger, sier Aasrud, som tar til ordet for at forslaget bør bli en permanent ordning i Norge.

Hun oversendte forslaget som et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialministeren tirsdag.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Utsette eller flytte ferien

– Folk har rett på feriepenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og viser til at bedrifter som har problemer med å betale ut årets feriepenger kan søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak.

– Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få midler til å dekke sine feriepengeforpliktelser til de ansatte, sier Røe Isaksen.

Han vil ikke kommentere forslaget om å låse feriepengene på egen konto, før forslaget er behandlet i Stortinget. Han peker i stedet til løsninger arbeidsgiver og arbeidstaker kan komme til enighet om seg i mellom.

– Dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det, åpner også ferieloven opp for at man kan avtale å legge ferien senere på året enn vanlig, og eventuelt flytte halvparten av den lovfestede ferien over til neste år. Da vil også deler av feriepengeutbetalingene forskyves til da, sier arbeidsministeren til TV 2.

– Kan være utfordrende

NHO: Nina Melsom er direktør for Område Arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon. Foto: Moment Studio
NHO: Nina Melsom er direktør for Område Arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon. Foto: Moment Studio

NHO har heller ikke konkludert med hvordan de stiller seg til forslaget LO og Arbeiderpartiet fremmer.

– Vi har forståelse for at de tar opp denne problemstillingen. Dette er jo penger som regnskapsmessig skal settes av og som er opptjent av de ansatte. Samtidig er dette relativt nytt for oss også, slik at vi har ikke fått drøftet dette eller konkludert, skriver Nina Melsom, direktør for Område Arbeidsliv i NHO, i en epost til TV 2.

Organisasjonen peker på at ordningen kan være vanskelig å gjennomføre i praksis.

– For mange sesongbedrifter hvor inntektene kommer svært ujevnt gjennom året, kan dette være utfordrende å binde feriepenger til en konto, sier Melsom.

Selv har de pekt på en utvidelse av kompensasjonsordningen til å også omfatte feriepenger eller den statlige lønnsgarantiordningen som mulige løsninger.

– Ekstra viktig i år

NHO mener den statlige lånegarantiordningen kan bidra til å løse et akutt likviditetsproblem for bedriftene, men understreker at det er helt sentralt at denne ordningen videreføres også etter 1. juni.

– Så er det selvfølgelig avgjørende at bedriftene betaler ut til de ansatte, ellers risikerer de å bli begjært konkurs, sier Nina Melsom.

Rigmor Aasrud understreker at feriepengeutbetaling til ansatte i år er viktigere enn noen gang.

– Vi har bestemt at vi gradvis skal åpne opp Norge, og da er vi avhenging av at befolkningen bruker penger i ferien for å få hjulene i gang, sier hun.