Sammenligner samfunnet under koronakrisen med MDG sitt drømmesamfunn

Stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) går hardt ut mot Miljøpartiet de grønne, og kaller det en absurd situasjon å tro at koronakrisen har gjort oss godt.

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, Jon Georg Dale, sier i debatt på TV 2 Nyhetskanalen at det er «absurd» å tro at koronakrisen har gjort samfunnet godt.

– Det er en helt absurd situasjon vi havner i når vi tror at koronakrisen har gjort oss godt. Den gjør oss bare fattigere, sier Dale.

Dale mener også at samfunnet vi ser nå, er slik samfunnet ville ha sett ut dersom MDG hadde fått bestemme.

– De tiltakene vi må sette inn for å redde hundretusenvis av jobber, er akkurat den samme situasjonen vi hadde kommet opp i dersom MDG hadde fått styrt den politiske utviklingen. Da skulle vi styrt avviklingen av næringer vi tjener masse penger på, og da hadde vi ikke hatt den oppbygde kapitalen til å håndtere slike krevende situasjoner som vi er i nå, mener Dale.

Se hele debatten i videovinduet øverst i saken.

– Et fattigere folk

Dette ville ført til kutt i velferdstjenestene til folk, og at bedrifter som skal skape nye arbeidsplasser basert på grønnere økonomi hadde gått konkurs, ifølge Dale.

– Den situasjonen vi er i nå, viser at vi ikke kan sette arbeidsplasser på spill, for da hadde vi blitt et fattigere folk og bedrifter og arbeidsplasser hadde gått over ende, fortsetter Frp-toppen.

Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom mener derimot at koronakrisen er en gylden mulighet for samfunnet til å tenke annerledes. Det er Dale helt uenig i.

– Hver dag går bedriftsledere på jobb for å prøve berge arbeidsplassene våre, og det vi lever av. Nå kommer en tredjedel av statsbudsjettet fra oljeinntektene, og da hjelper det ikke at MDG skal avvikle norsk oljenæring. Da kommer vi ikke til å ha penger til å finansiere velferden fremover, og det er derfor vi ikke har noe å lære av koronakrisen når vi skal snakke om klima, sier Dale.

– Komisk

Holtvedt sier det nesten er komisk at Dale mener det samfunnet vi ser under koronakrisen, er et eksempel på det samfunnet man vil se med MDG.

Hun mener koronakrisen viser oss tre ting: Hvor sårbare vi er for kriser utenfor våre landegrenser og vår kontroll, hvor viktig det er å være forberedt på disse krisene og at vi har en mulighet til å bygge opp nye arbeidsplasser ikke bare mot miljøet, men også for miljøet.

– I stedet for å bare gi krisepakker til Norwegian og oljebransjen, så kan vi også benytte sjansen til å gi krisepakker til kollektivtransporten, til å bygge togstrekninger og for å få fart i den fornybare bransjen. Når vi skal stanse en krise som truer liv og helse, må vi gjøre det på en måte som også forebygger nye kriser, sier Holtvedt og fortsetter:

– Jeg mener ikke koronakrisen er godt nytt for klimaet, men jeg mener at når vi står i den, så er ikke dette tiden for å gasse på med nye utslipp. Nå må vi tvert i mot benytte sjansen til å redusere utslippene av hensyn til de neste generasjonene.

– Meningsløs politikk

Ved å tenke på denne måten, mener Dale og Frp at MDG gir blaffen i de hundretusenvis som har blitt arbeidsledige i reiselivsnæringen og oljebransjen.

– Dere har ingen andre arbeidsplasser å tilby disse, det eneste dere har å tilby er varig arbeidsledighet. Det er en helt meningsløs politikk, og det bidrar ikke til at vi reduserer globale klimautslipp, den gjør oss bare fattigere, sier Dale.

Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom mener den solidariteten vi har sett fra norske ungdommer som dropper russetid og holder seg inne, også må gå begge veier.

– Det er ingen som klapper sin 60 år gamle far på ryggen og sier sorry, korona er viktig, men det er urealistisk for meg å droppe russetiden. Generasjonssolidariteten må gå begge veier. Vi kan ikke bruke den historiske mobiliseringen av statens ressurser feil i månedene og årene som kommer. Hvis vi klarer å bruke denne muligheten til å få fart i næringer som vi kan leve av i fremtiden, har vi gjort noe godt for Norge, sier Holtvedt.