STYRTET VED TURØY: Dette helikopteret fra CHC styrtet ved Turøy utenfor Bergen fredag 29. april 2016. 13 mennesker omkom. Dette er et arkivbilde fra 2011.
STYRTET VED TURØY: Dette helikopteret fra CHC styrtet ved Turøy utenfor Bergen fredag 29. april 2016. 13 mennesker omkom. Dette er et arkivbilde fra 2011. Foto: Kristoffer Rivedal / NTB Scanpix

LUFTFARTSTILSYNET:

Fjerner sikkerhetskrav for ulykkeshelikopter

Torsdag opphever Luftfartstilsynet de nasjonale restriksjonene for å bruke helikoptertypen som styret ved Turøy. Dette skjer uten høringsrunde og kun én dag før søknadsfristen på et stort helikopteroppdrag for staten utløper.

Helikoptertypen Super Puma EC225 som styrtet ved Turøy i Øygarden kommune i 2016, kan nå tas i bruk uten noen norske restriksjoner.

Det har Luftfartstilsynet bestemt.

Det betyr at det nasjonale sikkerhetsdirektivet som setter spesielle krav til bruk av helikoptertypene EC225 oig AS332L2 opphører.

Sikkerhetsdirektivet for disse to Super Puma-modellene fra Airbus Helicopters oppheves med umiddelbar virkning fra 14. mai.

Dette skjer uten at saken har vært ute på høring. Og det skjer kun én dag før fristen for et stort helikopteranbud som er utlyst, utløper den 15. mai.

13 mennesker omkom

Den 29. april 2016 styret et Airbus helikopter av typen EC225 ved Turøy vest for Bergen. 11 oljearbeidere og to piloter omkom etter at helikopteret mistet rotoren og styret.

Juli 2018 la Havarikommisjonen frem den endelige granskingsrapporten etter helikopterulykken.

LØSNET FRA HELIKOPTERET: Hovedrotoren ble funnet på bakken etter helikopterstyren ved Turøy.
LØSNET FRA HELIKOPTERET: Hovedrotoren ble funnet på bakken etter helikopterstyren ved Turøy. Foto: Statens Havarikommisjon

Den direkte årsaken til ulykken var utmattingsbrudd i et andretrinns planetgir i hovedgirboksen. Sprekkene startet i en liten skade på overflaten og utviklet seg uoppdaget under overflaten til en katastrofal feil.

Rapporten levnet liten tvil om at kommisjonen mente at det kunne vært gjort mer for å unngå ulykken, enn det som ble gjort.

Flyforbudet for helikoptertypene EC225LP og AS332L2 ble opphevet i juli 2017.

Luftfartstilsynet vedtok da et nytt sikkerhetsdirektiv som fastsatte vilkår som måtte oppfylles før helikoptertypene kunne tas i bruk igjen. Det er dette sikkerhetsdirektivet som nå opphører.

– Påfallende

Det særnorske sikkerhetsdirektivet fjernes én dag før søknadsfristen for utlysningen av en større kontrakt for å levere helikoptertjenester utløper.

Justisdepartementet har invitert selskaper til å levere anbud helikoptertjenester i nord. Nærmere bestemt er det snakk om å levere SAR-helikoptere (søk og redning) til baser i Tromsø og på Svalbard. En kontrakt på minst seks år med muligheter for forlengelse.

– Det er påfallende at dagen før søknadsfristen utløper, så oppheves det norske sikkerhetsdirektivet for helikoptertypen, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

TV 2 vet at Luftfartstilsynet vedtok å oppheve sikkerhetsdirektivet ved å lage en såkalt «endringsforskrift» . Tilsynet har bestemt at dette kunne gjøres uten å sende forslaget ut på høring.

– Burde vært på høring

– Jeg tenker at i denne saken burde det absolutt vært en høring, sier Solvorn Fjeldsbø.

Han sier at det kan være at sikkerheten er ivaretatt av Airbus og det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA

– Men likevel er dette en sak som har så stor betydning for så mange i Norge, at ut fra alvoret i saken og av respekt for de etterlatte, burde saken vært ute på høring, mener Solvorn Fjeldsbø.

Han presiserer at det som skjer nå kan skape forvirring og usikkerhet og at det nå er fritt frem for å bruke helikoptertypen til transport av offshorearbeidere.

TURØY: Et Helikopter med 13 personer ombord styrtet ved Turøy i Hordaland.
TURØY: Et Helikopter med 13 personer ombord styrtet ved Turøy i Hordaland. Foto: NTB / Scanpix

– Men for vår del er dette ikke en gang aktuelt å vurdere før alle anbefalingene fra havarikommisjonen er sjekket ut. Vi mener det ikke er godt nok før girboksen redesignes, her er vi på linje med havarikommisjonen, sier Solvorn Fjeldsbø til TV 2.

– Unødvendig høringsrunde

Luftfartstilsynet bekrefter overfor TV 2 at det særnorske sikkerhetsdirektivet oppheves fra torsdag 14 mai.

– Hvorfor har dere opphevet sikkerhetsdirektivet og hvorfor har det ikke vært kjørt en høringsrunde på dette?

– Normalt kjører vi en høringsrunde, men her var det så åpenbart at det var unødvendig fordi denne opphevelsen medfører ingen endringer i sikkerhetskravene. Både EASA og Airbus ivaretar kravene som var satt i det særnorske sikkerhetsdirektivet gjennom sine sikkerhetskrav og service-krav, sier Wenche Olsen, fagdirektør i Luftfartstilsynet.

– Burde man ikke i etterkant av Turøy-ulykken, av respekt for både etterlatte og helikopterpiloter, gjennomført en høringsrunde?

– Vi forståelse for at mange vil tenke slik. Hvis denne endringen på noen måte hadde medført endringer i sikkerhetskravene som stilles så ville det selvsagt vært en høring.

Kilder TV 2 har kontaktet mener at det er påfallende at dette skjer dagen før utlysningen av en større helikopterkontrakt utløper.

– Hastet dette slik at dere ikke kunne gjennomført høring i forkant? Ser du at noen blir skeptisk?

– Nei vi skjønner ikke at det stilles spørsmål ved datoen. Siden kravene som stilles i det norske sikkerhetsdirektivet blir ivaretatt i krav som stilles av EASA så har ikke dette noen betydning for denne utlysningen som det vises til. Denne opphevingen av sikkerhetsdirektiv hverken åpner eller stenger muligheter for operatører eller helikoptertyper, sier Olsen.

Dette direktivet kunne vært opphevet for et halvt år siden. Vi er sammen med britiske myndigheter blitt enige om denne datoen, og da oppheves direktivet samtidig i Norge og i UK.

– Når ble du kjent med utlysningsdatoen?

– Det var i forbindelse med at TV 2 kontaktet Luftfartstilsynet. Det ble sagt i forbindelse med at det vil bli en mediasak på dette.

Til TV 2 sier Olsen at noen av inspektørene som jobber tett med de berørte operatørene kan ha kjent til utlysningsdatoen i lengre tid, men at datoen som nå er satt for å fjerne det særnorske direktivet ikke har noen betydning for utlysningen av helikopterkontrakten i nord.

– I begynnelsen, etter ulykken, var det særnorske sikkerhetsdirektivet viktig. Men nå er dette ivaretatt av EASA og Airbus, sier Olsen.