Atle Tranøy
Atle Tranøy Foto: Gunnar Ringen Johansen

Slår alarm om oljekrisa: – Lokalsamfunn skjelver

– Folk frykter for jobbene sine og hele lokalsamfunn knaker i sammenføyningene, mener konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA. Han slakter regjeringens krisepakke for oljenæringen.

I dag kom regjeringens forslag til krisepakke for oljenæringen, med flere endringer i skatteregimet.

Men forslaget kommer til å bli endret når det nå skal behandles i Stortinget, og det er strengt nødvendig mener fagforeningsleder Atle Tranøy, som representerer verftarbeidere på Kværner Stord.

– Frykter for jobbene sine

Han er langt fra fornøyd med regjeringens forslag.

– Dette er skuffende, men dessverre ikke overraskende. Regjeringen viser tydelig at de ikke har forstått alvoret i situasjonen, sier Tranøy til TV 2.

Tranøy, som er konserntillitsvalgt i Aker ASA, synes det er håpløst at regjeringens forslag ikke er vesentlig endret etter det fikk sterk kritikk 30.april.

Han får støtte fra Frp-leder Siv Jensen:

– Jeg synes det er rart at regjeringen ikke har korrigert det forslaget de la fram for to uker siden etter den kritikken de har fått fra en samlet næring og fagbevegelse.

Slik Tranøy ser det haster det nå å få lettelsene gjennom.

– Selvfølgelig er det veldig mange som nå frykter for jobbene sine, og det er også mange lokalsamfunn som skjelver i sammenføyningene. Dette har langt større konsekvenser enn akkurat de som jobber i industrien, sier Tranøy.

Slik er skuen fra den 115 meter høye kranen til Kværner på Stord. Utsiktene for leverandørindustrien er imidlertid ikke like lys. Oljekrisen har ført til full stopp i nye ordrer og prosjekter.
Slik er skuen fra den 115 meter høye kranen til Kværner på Stord. Utsiktene for leverandørindustrien er imidlertid ikke like lys. Oljekrisen har ført til full stopp i nye ordrer og prosjekter. Foto: Gunnar Ringen Johansen

100 milliarder

Kjernen i regjeringens forslag er en større skatteutsettelse. Regjeringen anslår at næringen vil få bedret likviditeten med 100 milliarder kroner, på grunn av disse skatteendringen.

Samtidig reduseres friinntekten. Det vil si den andelen av selskapenes inntekter som de kun betaler vanlig skatt på. Friinntekten halveres fra 20,8 til 10 prosent i regjeringens forslag.

Olje- og energiminister Tina Bru gir følgende forklaring på hvorfor regjeringen valgte å innrette forslaget slik:

– Friintekten er også en kompensasjon for at du skriver av over flere år. Nå får selskapene skrevet av alt på år en. Derfor tenkte vi at det også var naturlig å redusere friinntekten noe, men jeg ser det at dette er en debatt, og så får vi se hva Stortinget vedtar til slutt, sier Bru til TV 2.

Oljenæringens interesseorganisasjon, Norsk olje og gass er ikke fornøyd med at endringene er begrenset til særskatten, og at friintekten er redusert. Næringen skulle helst sett at denne var uendret. De vil også forlenge perioden skatteendringene skal vare.

Aker-selskaper og resten av leverandørindustrien har krevende tider som følge av koronaepedemien og det påfølgende fallet i oljeprisen, men det er forsatt aktivitet hos Aker Solution Egersund
Aker-selskaper og resten av leverandørindustrien har krevende tider som følge av koronaepedemien og det påfølgende fallet i oljeprisen, men det er forsatt aktivitet hos Aker Solution Egersund Foto: Gunnar Ringen Johansen

Endringer i friintektene

Næringen kan håpe på at de blir hørt når saken nå skal behandles i Stortinget.

Det er lagt opp til at saken om oljeskatt skal behandles parallelt med revidert nasjonalbudsjett, og etter det TV 2 forstår er målet er å lande et bredt forlik mellom regjeringspartiene, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Etter det TV 2 får opplyst er et flertall på Stortinget villig til å komme næringa i møte når det gjelder friinntekten.

De største partiene på Stortinget er alle villig til å diskutere denne, i tillegg til å forlenge perioden skatteendringene skal vare.