ordkrig i stortingssalen:

Tybring-Gjedde gikk i protest etter personlig strid med utenriksministeren

Christian Tybring-Gjedde (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) havnet i ordkrig om kvoteflyktninger og innvandring. Sammenstøtet ble til slutt personlig.

– Hun svarte ikke på spørsmålet, men valgte heller å komme med svært sårende, stigmatiserende og belastende beskyldninger. Beskyldninger som ikke er Stortinget verdig og som jeg faktisk trodde politikere hadde sluttet å komme med, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Slik var striden som utspilte seg i Stortinget halv tre i ettermiddag og som skapte reaksjoner blant stortingspolitikere:

– Norge er en stor bidragsyter til migrasjonshåndtering globalt, og vi er det landet i Europa som tar imot flest kvoteflyktninger per innbygger, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin redegjørelse til Stortinget om «viktige EU- og EØS-saker».

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, ville ha svar på om hun var stolt av å ta imot 3000 kvoteflyktninger, og om:

«Statsråden i sitt eget nabolag og omgangsvennene hun har omgås disse flyktningen til daglig og opplever utfordringene blant folk flest, eller om det er i festtaler her i Stortinget og andre steder hvor man ønsker å være inkluderende og kanskje få noen internasjonale stillinger ute som nordmenn bekler med glede over hele verden.»

– Mye forskjellig

– Her var det som vanlig mye forskjellig, svarte utenriksministeren.

Hun sa videre hun omtalte et faktum med at Norge tar imot 3.000 kvoteflyktninger.

– Det er en politikk også Frp var med på i regjering og jeg har ikke opplevd at det har vært et problem før nå, sa Eriksen Søreide.

BARKET SAMMEN: Her har Tybring-Gjedde akkurat gått i protest.
BARKET SAMMEN: Her har Tybring-Gjedde akkurat gått i protest.

Utenriksministeren påpekte videre at hun og Tybring-Gjedde bor i to forskjellige bydeler. Hun i Gamle Oslo og han på Oslo vest.

– Jeg bor i en av de bydelene med aller størst minoritetsbefolkning. Jeg har ingen problemer med å bo i den bydelen og har bodd der i over 20 år, og jeg trives godt med det nærmiljøet jeg har, sa utenriksministeren.

Tybring-Gjedde kontret:

– Å sitte på kafé går sikkert bra for utenriksministeren, men det er ikke det dette handler om, sa Frp-politikeren, og beklaget at Frp i regjering tok imot 3.000 kvoteflyktninger.

– Det vil ikke gjenta seg hvis Frp vil holde sammen. Det er ikke noe Frp er stolt av. Vi beklager.

Gikk i protest

Da Eriksen Søreide igjen skulle svare Tybring-Gjedde, kokte det over for Frp-politikeren.

– Det er ikke sånn at jeg opplever min bydel først og fremst ved å sitte på kafé. Jeg går rundt i mitt nærmiljø, snakker med mine naboer og har kontakt med mennesker i bydelen. Og jeg har mange med minoritetsbakgrunn på den skolen som er rett over gata der jeg bor, og det går faktisk helt fint. Men det kan faktisk være at fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted enn det representanten legger for dagen. Det fokuset Tybring-Gjedde har er problemfokus, sa utenriksministeren.

– Det vil jeg ha meg frabedt, faktisk, kontret Tybring-Gjedde og forlot talerstolen.

– Jeg foreslår at representanten blir stående til jeg er ferdig å svare, sa Eriksen Søreide.

Andre stortingspresident Morten Wold (Frp), som presiderte, klubbet og irettesatte Tybriing-Gjedde:

– Presidenten vil anmode representanten til å bli stående til statsråden er ferdig med å gi sitt svar, sa Wold.

Tybring-Gjedde sier til TV 2 at dette ikke er en sak om presidentens rolle.

– Dette er en sak om utenriksministerens uverdige beskyldninger, sier Frp-politikeren.

Forlot salen

Senere i debatten tok Tybring-Gjedde igjen ordet, og rettet seg direkte mot utenriksministeren.

– I denne salen skal man diskutere politiske uenigheter, ikke person og ikke beskylde hverandre for holdninger som er svært sårende og som gjorde at jeg måtte dra ut av stortingssalen i 30 minutter fordi jeg var så oppskakket etter å fått en slik beskyldning, sa Frp-politikeren.

Han ba Eriksen Søreide om å ikke ta ordet, men forstå hvordan han følte det.

Utenriksministeren tok likevel igjen ordet, og svarte:

– Det er noe underlig at en representant går opp og sier at i denne sal skal det foregå debatt. Det første som skjedde represenanten gikk midt i min svarreplikk, det andre var at representanten ba meg om å ikke ta ordet for å svare på det han sier og det tredje er at han forlater salen igjen. Det er vel ikke akkurat forenlig med debatt, sa Eriksen Søreide.

– Jeg sa heller ikke noe annet enn at Tybring-Gjedde har en annen innfallsvinkel til mennesker med en annen bakgrunn, fordi han utelukkende hadde et problemfokus i den replikken han reiste.

Eriksen Søreide har gitt disse tre uttalelsene til TV 2:

– Christian Tybring-Gjedde kom med karakteristikker av både Høyres politikk, flyktninger og meg. Da må han tåle å bli motsagt, bli møtt med fakta og argumenter, og ikke storme ned fra talerstolen og ut av salen når han får svar han ikke liker. Han gjorde også noe så oppsiktsvekkende som å be meg la være å svare innlegget hans. Jeg er overrasket over at han kritiserer et saklig svar. Jeg verken stemplet Tybring-Gjedde eller karakteriserte hans politikk, skriver utenriksministeren.

– Tybring-Gjedde spurte om jeg opplevde problemer med innvandrere i mitt nabolag, og jeg svarte at jeg trives godt i nærmiljøet i min bydel, Gamle Oslo, som er en av bydelene som har høy andel innbyggere med minoritetsbakgrunn. Jeg sa også at jeg ikke underkjenner at det finnes utfordringer, men at jeg ikke deler Tybring-Gjeddes innfallsvinkel til personer med en annen bakgrunn, i og med at han i sine innlegg utelukkende hadde fokus på problemene.

– Jeg konstaterte også det faktum at vi er blant landene som tar imot størst andel kvoteflyktninger per innbygger, og at det er noe Frp stilte seg bak i regjering i de seks årene de var en del av den.