STRID OM PERSONLIG ØKONOMI: Amerikansk høyesterett skal tirsdag behandle Donald Trumps ønske om å holde selvangivelsene sine for seg selv. Foto: Evan Vucci,
STRID OM PERSONLIG ØKONOMI: Amerikansk høyesterett skal tirsdag behandle Donald Trumps ønske om å holde selvangivelsene sine for seg selv. Foto: Evan Vucci, Foto: Evan Vucci

Høyesterett behandler Trumps ønske om å hindre skatteinnsyn

Høyesterett skal tirsdag behandle Donald Trumps ønske om å holde selvangivelsene sine for seg selv, den mest politisk betente saken som skal behandles i år.

I USA er det lang tradisjon for at presidentkandidater offentliggjør sine skattemeldinger. Trump brøt med tradisjonen, og saken er ventet å kunne sette presedens for en presidents straffrihet i USA.

Saken har nådd landets høyesterett, som skal behandle saken tirsdag morgen klokken ti, amerikansk tid. Kjennelsen er ventet å komme innen utgangen av juni.

To av sakene handler om stevninger fra komiteer i Representantenes Hus rettet mot Trumps private banker. Politikerne begrunner kravet om innsyn i presidentens økonomi med at de vil undersøke påstander om utbetalinger av såkalt «hush money», ulovlig innblanding fra utlandet i valgkampen og mulige brudd på lover om hvitvasking.

Trump har tapt i lavere domstoler

I den tredje saken er det statsadvokaten i Manhattan som har stevnet Trumps regnskapsfører i forbindelse med etterforskningen av utbetaling av penger til to kvinner som Trump angivelig skal ha hatt et forhold til.

Hittil har presidentens advokater stanset forsøkene på å få innsyn i hans økonomiske affærer. Kommentatorer mener at Høyesteretts behandling av sakene har betydning langt ut over det som har med selve sakene å gjøre. Det vil ha implikasjoner for selve maktfordelingsprinsippet i amerikansk politikk – nemlig kongressens myndighet til å undersøke presidenten samt hvor vidt presidentens makt rekker.

Føderale domstoler har allerede behandlet sakene som nå skal opp i Høyesterett. I seks ulike domstoler har kjennelsene gått i Trumps disfavør.

I sakene som gjelder stevningene fra Representantenes hus, har domstolene uttalt at politikerne opererte godt innenfor sin myndighet når de ønsket å få innsyn i Trumps finansielle forhold.

Viktig prinsipp

Trump selv har hevdet at han er immun så lenge han er president og ikke kan etterforskes. Et slikt resonnement impliserer at presidenten ikke kan holdes ansvarlig for loven og er avvist av de lavere domstolene.

Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er veldig spent på utfallet av saken.

– Rent rettslig vil det være en viktig høyesterettssak. Den berører et kjernespørsmål i demokratiet – hvor mye makt har presidenten og hvor mye makt har kongressen til å kontrollere presidenten? Jeg antar at mange jusstudenter i USA får dette som statsrettseksamen i vår, sier Høgestøl til TV 2.

Som følge av nedstengninger i forbindelse med koronapandemien skal dommerne behandle saken over telefon. Behandlingen blir sendt på TV, som tidligere i mai da landets høyesterett gjenåpnet etter nedstengningen. TV-kanalene viste stillbilder av dommerne mens de talte, men publikum fikk ikke se videobilder av dem.