STERKE BILDER: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø retter en pekefinger mot øykommunen Røst. Organisasjonen har ved tidligere besøk tatt dette bildet av en katt på øya, som manglet det ene øyet.
STERKE BILDER: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø retter en pekefinger mot øykommunen Røst. Organisasjonen har ved tidligere besøk tatt dette bildet av en katt på øya, som manglet det ene øyet. Foto: Privat

OBS: STERKE BILDER

Slår alarm om katter på øy: – Det river i hjertene våre

Dyrebeskyttelsen kaller situasjonen en «ansvarsfraskrivelse», og mener kommunen må ta grep for å hjelpe kattene.

«Det river i hjertene våre å se hva som foregår der ute igjen og igjen», skriver Dyrebeskyttelsen Norge Bodø på sine Facebook-sider.

I innlegget, som ble publisert i helgen, retter Dyrebeskyttelsen en pekefinger mot Røst kommune i Nordland.

Øya har i flere år hatt en stor bestand av hjemløse katter. Dyrebeskyttelsen har ved flere anledninger forsøkt å fange de hjemløse kattene på øya. Mange av kattene har vært i så dårlig forfatning at man var nødt til å avlive dem.

Nå mener Dyrebeskyttelsen at nok er nok, og noen må på banen for å få kattene i tryggere hender.

«Vi kan ikke ta fra dere det ansvaret dere som bor der ute har. Det har liten hensikt at vi tropper opp på kaia med alle våre ressurser uten at vi er velkommen, og at vi har en felles plan for flere år frem i tid. Uten en god plan vil bare problemet returnere, og flere katter må lide en utenkelig skjebne», fortsetter de.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Fiskebein på tvers av munnen

Dyrebeskyttelsen skriver at de ved tidligere besøk har observert en katt med et krater der det ene øyet skulle ha vært.

De har også sett katter med fiskebein på tvers i munnen, katter som er innavlede i så høy grad at blant annet en drektig katt ikke hadde patter, blinde, avmagrede katter, og katter med gamle skader som skulle ha blitt behandlet av veterinær for lenge siden.

DÅRLIG FORFATNING: Dette er en av kattene som Dyrebeskyttelsen har funnet på Røst. Foto: Privat
DÅRLIG FORFATNING: Dette er en av kattene som Dyrebeskyttelsen har funnet på Røst. Foto: Privat

I tillegg har de observert katter med knekte, råtne og smertefulle tenner, og syke katter som måtte avlives.

– Hvem som har ansvaret for hjemløse katter er veldig uklart. Vi mener helt klart at kommunen må ta sin del av ansvaret, sier daglig leder og veterinær Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge til TV 2.

– Ansvarsfraskrivelse

Videre forklarer Roaldset at det finnes mange hjemløse katter rundt om i landet, og derfor velger de å bruke situasjonen på Røst som en eksempel-sak.

– Vi har ikke fått noen valid forklaring på hvorfor dette ikke kan håndteres. Vi mener det er ansvarsfraskrivelse fra alle som burde gjort noe. I dyrevelferdsloven står det at man har varslings- og hjelpeplikt, sier hun.

– Mattilsynet forklarer på sine nettsider at politiet, Mattilsynet og kommunen har ansvar for disse kattene, på hver sin måte. På tross av dette nytter det ikke å varsle. Ingen av de som burde tatt affære og hjulpet dyrene gjør noe. Dermed har vi en dyrevelferdslov som ikke fungerer for dyr uten ID-merking, fordi kattene ikke kan spores tilbake til en eier, mener hun.

Nå spør Roaldset seg hvem som egentlig har ansvar for de hjemløse kattene.

– I dag er det slik at politiet skal bistå om kattene sloss på natta og er et ordensproblem, Mattilsynet må ta ansvar om kattene er syke, og kommunen må ta ansvar om kattene urinmarkerer, drar ut søppel og har avføring i sandkasser. Her må egentlig alle instanser på banen samtidig, mener hun.

UTEN TENNER: Dyrebeskyttelsen har sett katter med blant annet knekte tenner. Foto: Privat
UTEN TENNER: Dyrebeskyttelsen har sett katter med blant annet knekte tenner. Foto: Privat

TV 2 har fått innsyn i søknaden fra Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, der de i 2019 fikk avslag fra kommunen på søknad om bistand til å håndtere kattene.

– Kommunen viser med andre ord svært liten vilje til å gjøre noe med denne saken. Vi mener det er helt absurd at dyrevelferd er satt bort til frivillige organisasjoner, sier Roaldset.

Oppfordrer til å søke midler

Elisabeth Mikalsen er ordfører på Røst. Hun forteller til TV 2 at tiltaket om bistand til å håndtere kattene ble foreslått under budsjettbehandlingen i 2018, for budsjettet for 2019.

– Politikerne den gangen valgte å ikke ta tiltaket inn i budsjett 2019. Det betyr ikke at det er et avslag på «evig tid» og etter deres henvendelse i fjor høst, er jeg informert om at de ved behov ble de anmodet om å søke på nytt, sier hun til TV 2.

Mikalsen svarer på kritikken fra Dyrebeskyttelsen og sier at kommunen også er ute etter å finne løsninger.

– Jeg mener vi har forsøkt å spille på lag. Vi inngikk blant annet en avtale og ga støtte til Dyrebeskyttelsen både i 2016 og 2017. Senest i februar var vi i dialog med både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen, og om det er behov for nye tiltak, oppfordrer vi dem til å søke om ny støtte, sier hun.

– Kommunen stiller seg disponibel og vi skal selvfølgelig ta et tak vi også. Her er det flere parter som må sette seg ned og se hva som må gjøres, fortsetter ordføreren.

Tro på en løsning

Mikalsen tror på at man ved samarbeid kan få til løsninger i denne saken.

– Røst kommune er selvsagt også opptatt av dyrevelferd, og vi sammen med andre ansvarlige instanser må ta ansvar her. Jeg har tro på at vi gjennom samarbeid vil finne gode løsninger, sier hun.

Etter at saken har blitt omtalt i media, har kommunen, Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Norge Bodø vært i kontakt med hverandre.

– Nå har jeg vært i dialog med Dyrebeskyttelsen i dag, og vi håper å få til et møte i nær framtid, sier Mikalsen.