Lover 35 millioner kroner til digitalisering av domstolene

– Dette håper vi vil hjelpe på køene i rettssystemet, sier justisminister Monica Mæland.

Da korona-tiltakene kom, ble nesten hele det norske domstolsystemet rammet.

Straffesaker og rettsmøter ble avlyst og utsatt, og køer som allerede var lange, ble lengre.

Kun hastesaker som straffeprosessuelle tvangsmidler, varetektsfengslinger og saker som er viktig for liv, helse og samfunn ble prioritert.

– Vi er veldig bekymret for disse voksende køene, sier justis- og beredskapsminister, Monica Mæland (H) til TV 2.

Tirsdag legger regjeringen Solberg frem revidert nasjonalbudsjett. Der lover Mæland ytterlige 35 millioner kroner til domstolene.

– Slik kan flere rettsaler få det tekniske utstyret de trenger for å avholde fjernmøter og rettsmøter.

– Sterkt redusert

Det gleder konstituert sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Langeland.

– Saksavviklingen i Bergen tingrett har vært sterkt redusert, sier han.

Flere av tingrettens rettssaler er svært små, og gjør det umulig å overholde smittevernsreglene. Kun et fåtall av rettssalene er digitaliserte og brukbare til fjernmøter.

GAMMELT UTSTYR: Konstituert sorenskriver i Bergen Tingrett, Arne Langeland, sier det har vært utfordrende å holde fjernmøter med gammelt utstyr. Foto: Olaug Spissøy Kyvik/ TV 2
GAMMELT UTSTYR: Konstituert sorenskriver i Bergen Tingrett, Arne Langeland, sier det har vært utfordrende å holde fjernmøter med gammelt utstyr. Foto: Olaug Spissøy Kyvik/ TV 2

– Mangel på teknisk utstyr har ført til at vi ikke har klart å avvikle så mange møter som vi hadde håpet på, sier Langeland.

Sorenskriveren er ikke redd for at digitaliseringen av domstolene vil gå ut over rettsikkerheten.

Endrer loven

For å forhindre at køene ble alt for langt, har regjeringen også midlertidig endret regelverket til domstolene i Koronaloven. Reglene har gjort det mulig for domstolene å avvikle saker, samtidig som de ivaretar smittehensyenet.

Blant annet har domstolene fått utvidet muligheten til å holde fjernmøter og avhør på telefon- eller videokonferanse og skriftlig behandle saker.

Justisminister Mæland sier de vil også vil sende dette lovforslaget til Stortinget, som en permanent lovendring.

– Det vil effektivisere domstolene. Men skal man bruke teknologi, trenger man teknologi. Og det er dette disse 35 millionene skal gå til.

POSITIV: Petter Christian Frølich mener de 35 millionene vil bety en kraftig forbedring av domstolenes effektivitet. Foto: Olaug Spissøy Kyvik/ TV 2
POSITIV: Petter Christian Frølich mener de 35 millionene vil bety en kraftig forbedring av domstolenes effektivitet. Foto: Olaug Spissøy Kyvik/ TV 2

En «ketchupeffekt»

Domstolene bestemmer selv nøyaktig hva pengene skal gå til. Siden 2013 har regjeringen bevilget 350 millioner kroner til prosjektet.

– Dette vil gjøre at halvparten av norske domstoler blir digitaliserte, sier nestleder for justiskomiteen på Stortinget, Petter Christian Frølich (H).

– Disse 35 millionene vil gi en stor «ketchupeffekt» på saker i domstolene. Det er nemlig ikke så mye som skal til for en kraftig forbedring av domstolenes effektivitet. De har ligget lagt bak i lang tid, og vil nå «catch up» og bli like digitaliserte som resten av verden.