Trosset ekspertgruppe – lanserte smitteappen til hele befolkningen

Det er litt over tre uker siden Folkehelseinstituttet lanserte den mye omtalte Smittestopp-appen til hele befolkningen. Dette ble gjort til tross for at ekspertgruppa frarådet det.

Drammen kommune er en av tre norske kommuner som i 11 dager har vært prøvekanin for Folkehelseinstituttets Smittestopp-app.

Likevel har kun 25 prosent av befolkningen over 16 år lastet ned appen, og det har gjort testperioden utfordrende.

– Det er fortsatt sånn at vi har gjort alle funnene og nærkontaktene med manuell smittesporing. Så appen har foreløpig ikke funnet noen tilfeller som ikke vi har funnet manuelt, sier smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg.

Planen er at appens smittesporingfunksjon skal utrulleres til hele den norske befolkning i slutten av måneden. Til nå er det kun de tre testkommunene Drammen, Tromsø og Trondheim som har hatt muligheten til å sende ut SMS til smittekontakter.

Trosset ekspertgruppa

Likevel ba regjeringen og Folkehelseinstituttet om at alle nordmenn lastet ned appen da den ble lansert 16. april i år. Til og med statsminister Erna Solberg lastet den ned.

Dette skjedde til tross for at den oppnevnte og uavhengige ekspertgruppen mente det var for tidlig å lansere den til hele befolkningen.

RÅDET MOT: Jeanine Lilleng leder ekspertgruppa som rådet mot å lansere appen til hele befolkningen. Foto: Heidi Venæs/TV 2
RÅDET MOT: Jeanine Lilleng leder ekspertgruppa som rådet mot å lansere appen til hele befolkningen. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Vi mente at det var helt greit å gå ut å teste appen i testkommunene, men man mente at det var litt for tidlig å rulle det ut til hele befolkningen med noen av de svakhetene som var på det tidspunktet, sier Jeanine Lilleng.

Hun er leder ekspertgruppa som skal vurdere sikkerheten rundt appen og eventuelle sårbarheter. Gruppen består av syv medlemmer som har kompetanse og erfaring fra teknisk utvikling og operasjonell erfaring med mobile løsninger. Lilleng er CTO og COO i den Trondheim-baserte digitale karttjenesten MazeMap.

«Uten innsikt i, og mulighet til, å vurdere tilgangsstyring, logging av tilgang, prosedyrer for sletting og aggregering av data i Azure, er det vanskelig å anbefale appen for full lansering i hele Norge per dags dato. Å starte testing i to kommuner, som skissert av FHI, anser vi som et forsvarlig neste steg. Vi vil også anbefale at det kommer klart fram for brukeren at appen er i en testfase,» heter det i ekspertgruppas første rapport levert til Helse- og omsorgdepartementet 9. april 2020.

– God nytte av dataene fra hele befolkningen

Rapporten ble levert syv dager før Folkehelseinstituttet lanserte Smittestopp-appen.

– Vi har jo på mange måter gjort det de indikerer at man bør gjøre, nemlig å ha en trinnvis innføring ut i tre kommuner først. Så sånn sett så tenker jeg det er i tråd med det ekspertgruppen uttaler, sier Gun Peggy Knudsen til TV 2.

Hun er fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, og leder arbeidet med Smittestopp-appen.

– Men hvorfor skal hele befolkningen laste ned en app som ikke en gang fungerer i testkommunene?

– Vi har jo god nytte av dataene vi får fra hele befolkningen når det gjelder andre formål som ikke er kontaktoppsporing, men som handler om å følge med på grad av kontakt i befolkningen og gjøre analyser på befolkningsnivå, sier Peggy Knudsen.

– Men mener dere at det har kommet godt nok frem når dere nå har bedt hele den norske befolkning om å laste ned appen?

– Vi har med vilje ikke kjørt så stor kampanje for hele nasjonen, for det skal vi gjøre når vi har vært gjennom valideringsperioden.

For få nedlastninger

For at appen skal fungere optimalt, mener Folkehelseinstituttet at over halvparten av befolkningen bør ta i bruk appen. Til nå har kun 20,5 prosent lastet den ned. Det er langt fra nok, mener Jeanine Lilleng.

– Hvis det bare er 20 prosent som har lastet ned appen, så er det fire prosent sjanse for at både den som er smittet og den som er i nærheten har appen.

– Det er litt som å ha telefax, det hjelper ikke hvis du er den eneste, legger hun til.