Lille «Signe» er ikke som andre fiskebåter

11 meter lange «Signe» er en aquasjark designet for både tradisjonelt kystfiske og oppdrag innenfor havbruksnæringen. Nå vil Sjømat Norge ha mer nytenking for å gjøre næringen grønnere, og enda mer lønnsom.

På kaia til Grovfjord Båtbyggeri i Sør-Troms blir nybygget som klargjøres omtalt som en revolusjon. Hun er et «ønsket barn», bestilt og eid av en fisker og to aktører innenfor havbruksnæringen.

– Det er den tredje vi leverer, og to nye er i kontrakt, forteller Vidar Sjøvoll, daglig leder i Grovfjord Båtbyggeri AS .

«Signe» er klar for overlevering, og beskrives også som et godt eksempel på hva bransjeorganisasjonen Sjømat Norge vil ha mer av: Innovasjon som kan gjøre den blå sjømatnæringen grønnere, mer lønnsom og mindre kritisert.

– Hvis vi skal øke produksjonen og verdiskapingen i havbruk og fiske må det gjøres store investeringer, og i disse koronatider er det tidspunkt for å få det realisert, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– En sjømatrevolusjon

I Grovfjord har det vært bygd båter i over 100 år, og nå flere enn noensinne. Det takker de havbruksnæringa for. Det er fra oppdretterne de fleste oppdragene kommer fra.

– Denne båten er en revolusjon. Den er rigget for to driftsformer, og skal brukes hele året. Hver dag hele året, forteller Joakim Martinsen, daglig leder i Åkenes Kystfiske, en av eierne i partsrederiet som har fått tegnet, konstruert og bestilt båten.

– Den skal gå som kystfiskebåt og drifte med med garn på vinteren, og være operativ som servicebåt innenfor havbruk resten av året. Den er rigget og sertifisert for to driftsformer, noe som vil gi bedre økonomi og bedre miljøregnskap.

Eierne, som er fiskere og oppdrettere har testet ut «Signe», og erfaringene blir omtalt som svært gode.

– Det er artig å se et fartøy der fiskere og oppdrettere kan samarbeide om å drifte, og erfaringene så langt lover bra. Hun skal kunne løse begge oppdragene hun er anskaffet for, sier Martinsen.

Bård Meek Hansen er sjef på Grovfjord Mekaniske verksted, som har produsert og levert 155 servicebåter av norsk aluminium til havbruksnæringen.

Havbruksnæringen er en pådriver

– Det er ei kjempeviktig næring, og med egen teknologi utviklet i samarbeid med UiTs avdeling i Narvik drives båtene elektrisk og med nullutslipp. Oppdrett er kystens største vekstmotor, og har vært en pådriver for å få utvikle ny teknolog og tjenester. Det meste vi nå produserer er basert på prosjekter bestilt av oppdrettsnæringen, som har fått et veldig ufortjent rykte, sier han.

I en rapport fra Senter for hav og Arktis slås det fast at det er en god sameksistens mellom norske havnæringer. Kartleggingen viser at det handler om mye mer enn areal og tilhørende konflikter. Nå trekker næringene selv fram faktorer som tillit og dialog, bruk av hverandres verdikjeder, delt ressursgrunnlag og former for samarbeid og kunnskapsdeling som viktige faktorer.

God sameksistens mellom fiske og havbruk

Overordnet er sameksistensen i havet god, ifølge rapporten, som byr på en rekke lyspunkter. Blant annet er havnæringene de fremste i Norge til å samarbeide om teknologi og innovasjon.

– Vi sitter definitivt igjen med inntrykket at havnæringene ønsker en bærekraftig utvikling i samarbeid med andre brukere av havet. Når det er sagt, må vi regne med økt aktivitet i framtiden, spesielt i kystsonen. Det blir derfor svært viktig hvordan vi tilrettelegger for samhandling mellom eksisterende og framvoksende næringer for å unngå konflikter, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis.

Thomas Myhre er salgssjef i skipsarktitektgruppen NSK Ship Design, som har tegnet både lille «Signe», de nye gigantiske Havfarm-konstruksjonene som Nordlaks-konsernet har fått bygget i Kina, og nå også Fjordmax-merdene til Salaks-gruppen.

– Disse er designet for å gi økt sikkerhet mot rømming med doble barriærer, og vil gi klart bedre gevinst i forhold til miljøet gjennom oppsamling av over 90 prosent av alle utslipp, slam og forspill fra merdene. Merdene vil også ha nye og mer effektive lus-skjørt som vil gi ytterligere gevinst for havbruksnæringen.

– Vi må løse alle utfordringer

Geir Ove Ystmark mener Norge gjennom såkalte innovasjonstillatelser får løftet fram ei havbruksnæring som vil gi mindre fotavtrykk og bli mindre omstridt med tanke på miljø, og ønsker at regjeringen skal bidra med nye konsesjoner som kan stimulere til investeringer i nye prosjekter.

– Skal vi lykkes med å få til vekst, må vi tak i og løse alle utfordringer, sier han og utfordrer regjeringen til å delta i en korona-utløst satsing for å gjøre fiskeri- og havbruksnæringen grønnere, og enda mer lønnsom. Utfordringen hilses velkommen.

– Det er akkurat nå vi trenger folk med initiativ, gjennomføringsevne og nye ideer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.