TV 2s rettskommentator:

Mener pågripelsen neppe vil påvirke løslatelse av Hagen

Det er ifølge TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen lite trolig at den nye pågripelsen i Lørenskog-saken vil påvirke en eventuell løslatelse av Tom Hagen.

Fredag morgen kom nyheten om at en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 275.

Bakgrunn: Ny mann pågrepet i Lørenskog-saken.

Fare for bevisforspillelse

Pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse torsdag, hvor det står at retten ikke finner at det ligger skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen skal ha begått et straffbart forhold, og at han dermed skal løslates.

– Det er klart at politiet har hatt en plan for den videre etterforskning. Det kom svært overraskende på dem at lagmannsretten ville løslate Hagen. I dag kan de risikere at Høyesterett også tar stilling til anken og at han da blir løslatt, sier TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen.

– Sett fra politiets ståsted øker det faren for bevisforspillelsen, dersom personen som nå er pågrepet og Hagen får mulighet til å snakke sammen. Det er nok årsaken til at de har gått til pågripelse i dag, legger han til.

– Betyr dette at de hele veien hadde tenkt å gå til en pågripelse, men at de nå valgte å gjøre det før tiden?

– Dette blir rene spekulasjoner, men jeg vil anta at de har hatt planer om å pågripe denne mannen, men at de ville vente for å se. De ville blant annet avhøre Hagen selv, kanskje om forholdet til denne mannen. De ville også antakelig ha spanet på denne mannen for å se hva han har foretatt seg etter at Hagen ble pågrepet. Det er en del forhold her som vi ikke vet så mye om, som gjør at de måtte reagere nå, sier han.

Påvirker ikke løslatelse

Om det er nærliggende å tro at den siste utviklingen i saken vil påvirke fengslingen av Hagen, sier rettseksperten:

– Den vil neppe påvirke det som skjer i Høyesterett. Der ligger jo bevisene på bordet, det politiet mener er tilstrekkelig til å fengsle, mens lagmannsretten mente noe annet, sier han, og fortsetter:

– Dersom han blir løslatt må politiet – dersom de mener han da bør fengsles – gå til retten på ny, men da med nye beviser som kan styrke mistanken mot Hagen. Det er eneste mulighet, ellers går han som en fri mann ute, sier han.

Ifølge Hagens forsvarer, Svein Holden, vil Høyesterett komme med sin avgjørelse allerede fredag.

– Her må det sterkere lut til fra politiets side, dersom man skal få gjennomført en ny fengsling, sier Inge D. Hanssen.

IT-kompetanse

Påtaleansvarlig opplyser fredag morgen at den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og at politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse.

Når det gjelder hvilke bevis politiet kan sitte på i forbindelse med pågripelsen av mannen i 30-årene, påpeker Hanssen nettopp dette.

– Forsvarer Holden har gjentatte ganger sagt at slik kompetanse er er noe Hagen overhodet ikke besitter, det nytter ikke å sende han en tekstmelding en gang. Så med henblikk på dette opplegget med kidnapping og betaling i kryptovaluta, kan jo den ekspertisen sitte hos den mannen som nå er pågrepet, sier han.