INNFØRTE TILTAK: 12. mars stengte Erna Solberg og regjeringen norske skoler. Til venstre FHI-direktør Camilla Stoltenberg.
INNFØRTE TILTAK: 12. mars stengte Erna Solberg og regjeringen norske skoler. Til venstre FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Lise Åserud

FHI i rapport:

Nedstengningen av 5. -10. trinn kan ha gitt mer smitte

Folkehelseinstituttet tror nedstengningen av 5.-10.trinn kan ha gitt en negativ smitteverneffekt. – Det var et klokt råd å si at vi ikke burde stenge skoler, fastslår FHI-direktøren.

I rapporten vurderer FHI at stengt grunnskole fra 12. mars har hatt «liten eller negativ effekt».

– Det er vår vurdering. Tiltaket med å stenge skoler og barnehager er svakt og det er sprikende om det skal ha effekt. Vår vurdering er den samme som det har vært tidligere, sier Camilla Stoltenberg til TV 2.

Utålmodige barn

Hun sier barn kan bli utålmodige hjemme og dermed smitte mer.

– For de litt eldre barna er det sannsynlig at det kan ha en negativ effekt fordi de blir utålmodig, så når de da er hjemme er det ikke sikkert de bidrar til mindre smitte enn de ville gjort på smitten. Det kan tenkes at de bidrar til mer smitte, sier Stoltenberg.

– Betyr det at regjeringen tok for hardt i?

– Det er vanskelig å si, fordi vi vet ikke hva alternativet ville vært eller hvordan tiltakene har bidratt til helheten. Det var en hel pakke som ga resultatet. Vi vil fortsatt si at det var et klokt råd å si at vi ikke burde stenge skoler og barnehager, men innføre smittevernregime i barnehager og skoler slik man nå har gjort, sier FHI-direktøren.

Også nedstengningen av 1.- trinn defineres som «liten». Det samme gjør stengte barnehager.

Ringvirkningen defineres som «store».

Regjeringen varslet torsdag at alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

– De klassiske smitteverntiltakene som å holde avstand, ha god hygiene og hoste i albuen, og holde seg hjemme hvis man har symptomer, er helt avgjørende. Det er tiltak som har vært viktig, sier Stoltenberg.

Høie: – Nyttig kunnskap

Bent Høie sier han håper det er riktig at skolestengningen har hatt liten effekt.

– Da er det ingen fare med å åpne igjen og vi tenker at dette er trygt. Med det kunnskapsgrunnlaget vi hadde 12. mars mener jeg det var riktig å stenge. Sannsynlig var det summen av tiltakene som har gitt resultatet. Det kan hende i fremtiden vil si at det var feil å stenge skoler og barnehager, men vi måtte ta en beslutning på det grunnlaget vi hadde den gang.

– FHI sier det å stenge 5. -10. trinn til og med kan ha hatt en negativ effekt?

– Det er i så fall veldig nyttig kunnskap. Hvis vi får en smitteoppblomstring vil vi vite det, og kan ta hensyn til det, sier helseministeren.

Lite smitte

– Vi er nå i en situasjon som vi beskriver som fase to. Det er et begrenset utbrudd der de fleste er blitt smittet i Norge og det er en god del variasjon i landet. Alle opplysningene vi har i dag bekrefter at få er smitteførende. Vi tror at selv i Oslo-området at det neppe er mer enn to prosent, sier Stoltenberg.

Hun sier det har vært vellykket å slå smitten ned.