vil løslate tom hagen:

– Pågripelsen av Tom Hagen er en katastrofe

Øst politidistrikt er overrasket over at Eidsivating lagmannsrett vil løslate Tom Hagen. Hagens forsvarer kaller pågripelsen og siktelsen en katastrofe.

Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Dagen etter ble han fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Nedre Romerike tingrett besluttet at de to første ukene skulle være i full isolasjon.

Tom Hagen har hele tiden nektet straffskyld.

Anket fengslingen

Hans forsvarer Svein Holden varslet kort tid etter at fengslingen ville ankes til lagmannsretten.

Det er i en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett at det torsdag kommer frem at Tom Hagen løslates.

NRK omtalte saken først.

I kjennelsen står det at retten ikke finner at det ligger skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen skal ha begått et straffbart forhold, og at han dermed skal løslates.

– Ikke overrasket

Avgjørelsen ble tatt i dissens, det vil si at to av tre dommere mente det ikke var skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen har begått noe kriminelt.

– Jeg er ikke veldig overrasket. Lagmannsretten er enig i at det ikke er skjellig grunn til mistanke, sa Holden da han møtte pressen torsdag ettermiddag.

Holden har ikke snakket med sin klient etter lagmannsrettens kjennelse, men varsler at han vil besøke ham nå.

– Det jeg først og fremst er betenkt over er at politiet velger å gå til pågripelse på et så magert grunnlag.

– Katastrofe

Holden mener videre at politiet gjerne kunne unnlatt å anke saken videre til Høyesterett.

– Nå forventer jeg at Hagen blir løslatt fredag.

Holden omtaler pågripelsen av Hagen som særdeles trist.

– Denne pågripelsen har vært en katastrofe for Tom Hagen, hans barn og øvrige familie og venner. Det er en grov feilvurdering av politiet.

Videre fortalte Holden om en samtale han hadde med sin klient onsdag.

– Han sa at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham måtte ende, for han står fast på at han er uskyldig. Men han lurer på hva som skjer når politiet skjønner at han er uskyldig, og om politiet har sløst bort så mye tid på ham, at de ikke vil finne Anne-Elisabeth.

– Enorm påkjenning

Holden sier videre at Hagen mente pågripelsen var en voldsom overreaksjon.

– Han spurte hvorfor de ikke bare ringte ham, og ba han komme ned på politistasjonen.

– Første gang jeg traff ham etter han kom på cella, spurte jeg hvordan han hadde det. Da svarte han at han var en enkel mann, og at han ikke var vant til så mye. Og at rommet var helt greit. Men det er ingen tvil om at dette har vært en enorm påkjenning for ham, sier forsvareren videre.

Holden sier at Tom Hagen først og fremst interessert i at politiet skal oppklare saken, og finne Anne-Elisabeth.

– Et eventuelt krav om oppreisning eller erstatning er ikke et tema akkurat nå, sier forsvareren.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt sier at de er noe overrasket over kjennelsen.

– Vi registrer at avgjørelsen ikke er enstemmig. Vi har anket kjennelsen til Høyesterett og har frist til imorgen klokken ti med å levere anken med begrunnelsen. Siktede vil sitte i varetekt frem til Høyesterett har behandlet anken, sier Hrenovica.

– Overraskende

Politiet har anket avgjørelsen til Høyesterett, og Hagen blir dermed sittende fengslet frem til den er behandlet der.

TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen kaller beslutningen overraskende. Han viser til at mistanken mot Hagen flere ganger har blitt vurdert av tingretten; først da Hagen ble hemmelig etterforsket, deretter dagen før pågripelsen og til sist under fengslingsmøtet.

– På bakgrunn av det er jeg overrasket. Samtidig viser det at vi har et rettssystem som fungerer, sier Hanssen.

Etter at fengslingen av Tom Hagen ble behandlet i Nedre Romerike tingrett sa forsvarer Svein Holden at han mente grunnlaget til politiet var svært spinkelt.

Preg av profesjonalitet

Han la også til at han forventet at Hagen ville bli løslatt.

Nedre Romerike tingretten pekte på at det er «sannsynlig at det har vært flere involverte i saken» og begrunnet fengslingen med bevisforspillelsesfare.

Tingrettens kjennelse viste også til de klausulerte rettsdokumentene og pekte spesielt på dokumenter som «viser noe av den profesjonalitet som har vært påkrevd» i forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen ble flyttet fra boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog 31. oktober 2018.

Omfattende undersøkelser

Helt siden Tom Hagen ble pågrepet for ti dager siden så har politiet gjennomført omfattende undersøkelser ved flere av Tom Hagens eiendommer. Deriblant huset i Sloraveien, næringseiendommen Futurum og Hagens hytter på Hafjell og Kvitfjell.

Politiet har foreløpig vært svært ordknapp om hva disse undersøkelsene har gått ut på.