SANDVIKA 20200507. 
Advokat John Christian Elden ankommer  rettssaken mot den  draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i  Asker og Bærum tingrett torsdag. POOL
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
SANDVIKA 20200507. 
Den draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i begynnelsen av straffesaken i Asker og Bærum tingrett torsdag. POOL
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Elden: Manshaus kan risikere 30 års fengsel

SANDVIKA (TV 2): Kjendisadvokat John Christian Elden mener Philip Manshaus (22) forklarer seg på en måte som gjør at retten bør vurdere inntil 30 års fengsel.

Elden er bistandsadvokat for et øyevitne til terrorangrepet i Al-Noor-moskeen i Bærum. I tillegg representerer han alle moskeens medlemmer, som nylig fikk avslått et gruppesøksmål mot Manshaus.

– De av dem som har fulgt med på saken, er forferdet over måten han forklarer seg på, der han beklager at han ikke fikk tatt livet av flere personer. De blir skremt, sier Elden til TV 2.

Han har varslet at han vil be om oppreisningserstatning for alle moskeens medlemmer, ettersom Manshaus hadde til hensikt å drepe så mange av dem som mulig.

Kan bli første

Som straffereaksjon har påtalemyndigheten varslet at de kan komme til å be om forvaringsstraff. Det kan idømmes når en tidsbestemt fengselsstraff ikke vil være nok til å ivareta samfunnets sikkerhet.

  • 22 år gammel, født 29. august 1997 i Bærum. Norsk statsborger.
  • Bodde på Eiksmarka i Bærum.
  • Yngst av tre brødre. Skilte foreldre. Moren er død.
  • Tok videregående på Oslo By Steinerskole. Gikk på Fosen folkehøgskole i Trøndelag, hvor han studerte sjølberging. Har ex.phil. fra Universitetet i Oslo.
  • Tidligere ustraffet, utenom et tilfelle av narkotikabruk.
  • Tiltalt for drap på stesøsteren og terrorisme etter skyteangrepet mot Al-Noor Islamic Centre 10. august 2019.
  • Har uttrykt høyreekstreme holdninger, blant annet i form av hyllest av Vidkun Quisling. Var aktiv på flere nettfora, hvor han blant annet hyllet Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars, som et forbilde.

Ingen i Norge har tidligere fått mer enn 21 års forvaring. Det kan Manshaus likevel risikere, mener Elden.

– Han plasserer drapet på stesøsteren inne i terrorhandlingen sin, og når han gjør det, så kan dette fort kategoriseres som grov terror i stedet for ordinær terror. Da øker strafferammen til 30 års fengsel, sier Elden.

Allerede i 2005 vedtok Stortinget den nye straffeloven som åpner for å straffe grove terrorhandlinger med 30 års fengsel.

Endringen ble imidlertid ikke implementert før i 2013. Implementeringen skjedde i kjølvannet av dommen mot Anders Behring Breivik, som drepte 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

To år senere, i 2015, trådte også en lovendring om forvaringsstraff i kraft. Det gjør at 30 års forvaring med 20 års minstetid er maksstraffen i norsk rett.

Dette skal avgjøre

Selv om tiltalen mot Manshaus gjelder en ordinær terrorhandling, står Asker og Bærum tingrett fritt til å vurdere angrepet som grov terror og dermed benytte strafferammen på inntil 30 år.

Når retten skal vurdere om terrorhandlingen er å anse som grov, skal de etter loven legge vekt på om den har medført tap av menneskeliv, om det er omfattende ødeleggelser på eiendom eller miljø, og om den er utført med «særlig skadelige midler».

De rettsoppnevnte psykiatrispesialistene som har vurdert Manshaus, mener at han var tilregnelig da han begikk både drapet og terrorhandlingen han er tiltalt for. Dersom retten er uenig i den vurderingen, skal han dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Manshaus forklarte torsdag at han er stolt over å ha gjennomført det han konsekvent omtaler som «en aksjon». Det eneste han angrer på, er at han ikke planla angrepet bedre, slik at han kunne tatt flere menneskeliv.

Det er satt av 14 rettsdager til behandlingen av saken.