FORBRUKEREKSPERT: Hallgeir Kvadsheim gir råd som kan bedre din økonomi.
FORBRUKEREKSPERT: Hallgeir Kvadsheim gir råd som kan bedre din økonomi. Foto: Rune Andre Bendiksen / TV3

Gir tydelig beskjed til alle nordmenn: – Blir sjokkert når jeg ser enkelte kunder

Hallgeir Kvadsheim mener bankene burde ha senket boliglånsrentene uavhengig av Norges Banks rentekutt. Han frykter nå at bankene vil utnytte rentekuttet til å tjene enda mer på kundene.

Torsdag formiddag offentliggjorde Norges Bank avgjørelsen om å senke styringsrenten til 0 prosent.

Når sentralbanken senker styringsrenten, forventes det at også vanlige banker setter ned sine boliglånsrenter.

Økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim i Pengeverkstedet.no mener det er sannsynlig at bankene vil sette ned sine boliglånsrenter med det samme som styringsrentene ble satt ned med, nemlig 0,25 prosentpoeng.

Han mener imidlertid at det ikke vil være en stor nok rentenedgang fra bankene.

– Jeg frykter nå at enkelte banker vil nøye seg med et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, og på den måten øke marginen sin vesentlig, sier Kvadsheim.

– Bankene tjener svært godt på boliglånet ditt

Kvadsheim mener bankene burde ha satt ned boliglånsrentene uavhengig av om Norges Bank satte ned styringsrenten. Årsaken er utviklingen i markedsrentene, som også har stor betydning for boliglånsrentene.

– Uansett om styringsrenten hadde blitt liggende eller satt ned, ville jeg forventet renteendring fra de fleste banker som følge av at markedsrentene har falt, sier Kvadsheim.

Den viktige referanserenten Nibor 3 mnd har falt kraftig de siste ukene og var på 0,43 prosent like før rentemøtet.

– Det betyr fall på rundt 1,3 prosentpoeng siden februar. Etter dagens rentekutt er det forventet av Nibor faller ytterligere. Dette skal gi boliglånskundene lavere rente fremover, sier Sindre Noss i Renteradar.

Medgründer i Renteradar, Sindre Noss. Foto: Renteradar
Medgründer i Renteradar, Sindre Noss. Foto: Renteradar

En analyse fra Renteradar.no, som er en tjeneste hvor man kan sjekke sin boliglånsrente opp mot markedets beste tilbud, viser at de største bankene før Norges Banks rentenedsettelse i snitt hadde satt ned boliglånsrentene med rundt 0,8 prosentpoeng.

– Det betyr at boliglånsmarginene har økt med rundt 0,5 prosentpoeng, og at bankene nå tjener svært godt på boliglånet ditt, sier Noss.

Den mørkeste linjen viser styringsrenten, den blå i midten viser 3 mnd Nibor, den røde viser bankenes boliglånsmargin, og den lyseblå linjen viser gjennomsnittlig boliglånsrente, som er 10 dagers glidende gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente hos Renteradars brukere. Graf: Renteradar
Den mørkeste linjen viser styringsrenten, den blå i midten viser 3 mnd Nibor, den røde viser bankenes boliglånsmargin, og den lyseblå linjen viser gjennomsnittlig boliglånsrente, som er 10 dagers glidende gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente hos Renteradars brukere. Graf: Renteradar

Mener bankene var heldige

Grafen viser hvordan bankenes margin på boliglån har økt gjennom koronakrisen. Boliglånsmarginen er gjennomsnittlig boliglånsrente minus Nibor-renten.

– En større del av rentekuttet til Norges Bank på til sammen 1,5 prosentpoeng bør nå komme boliglånskundene til gode. Det holder ikke at bankene nå kun kommuniserer inntil 0,25 prosentpoeng rentekutt, mener Noss.

Kvadsheim mener bankene var heldige med at Norges Bank noe overraskende satte styringsrenten til null prosent.

– Da er det nok noen banker som vil tenke at de bare setter ned renten med 0,25 prosentpoeng, selv om det egentlig er rom for å sette ned mye mer. Bankene kan argumentere med at de har satt ned med det samme som Norges Bank, så det er beleilig for bankene, sier Kvadsheim.

Han mener særlig de bankene som valgte å sette ned boliglånsrentene med 0,85 prosentpoeng da styringsrenten ble redusert med 1,25 prosentpoeng, bør komme med et betydelig rentekutt nå.

– Et rentekutt på 0,5 prosentpoeng hadde vært rimelig å forvente. Bankene kan argumentere med at innskuddsrentene er så lave at boliglånsrentene ikke kan gå så mye lenger ned, men uansett hvordan du regner kommer du ikke bort fra at bankene tjener mer på oss. Det er kanskje ikke helt musikalsk i den perioden vi er inne i, sier Kvadsheim.

Kort tid etter Norges Banks avgjørelse torsdag varslet Danske Bank at de kutter sine boliglånsrenter med 0,40 prosentpoeng.

– Godt betalt for en telefon til banken

Så hva skal du gjøre for å sørge for at du ikke betaler for høye renter på boliglånet ditt? Kvadsheim har noen enkle råd du bør følge.

– Jeg blir sjokkert når jeg ser kunder i enkelte banker med rente på 2,45 prosent på et vanlig boliglån. Det finnes mye lavere renter. Det folk bør passe på nå er at de har boliglånsrenter langt under 2 prosent, sier Kvadsheim.

Han understreker viktigheten av å sørge for at du blir med på hele rentekuttet banken din varsler, ved at du sjekker hvilken renteendring akkurat du får. Flere banker driver med individuelle boliglånsrenter til ulike kunder.

– Det er svært enkelt å sammenligne banker og lån, og det er svært enkelt å bytte bank. For et boliglån på tre millioner, som er nokså vanlig i dag, kan du spare 6000 kroner i året om du får ned renten med bare 0,2 prosentpoeng. Det er altså 500 kroner i måneden, som er godt betalt for å ta en telefon til banken, sier Kvadsheim.

– Følg banken med argusøyne

Hans Andreas Limi (Frp) i finanskomiteen på Stortinget mener folk nå bør følge nøye med på banken sin.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet.
Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Når Norges Bank kutter styringsrenten til historisk lave 0 prosent, forventer jeg at bankene også følger dette opp. Lavere styringsrente er ikke til for å bedre bankenes utlånsmarginer, men for å gi privatpersoner og bedrifter lavere renter. Det trengs virkelig i den situasjonen vi nå står i, sier Limi.

Han mener bankene var sene i vendingen ved forrige kutt i styringsrenten, og synes det er betimelig å stille spørsmål ved om bankene har kuttet så mye i boliglånsrentene som kuttet i styringsrenten og fallet i pengemarkedsrentene tilsier.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre folk til å følge bankene sine med argusøyne. Bruk Finansportalen, gå i forhandlinger med banken din, og om banken ikke følger opp; bytt bank, råder Limi.