Varsler flere tiltak for luftfarten:

– Trodde krisen skulle være mer kortsiktig

Norsk luftfart står i en dyp krise. Nå innrømmer samferdselsministeren at regjeringen undervurderte hvor langvarig krisen skulle bli.

Norsk luftfart står overfor enorme omsetningstap etter at tiltak ble satt inn for å bremse luftfarten etter koronakrisen.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) anslår at de norske aktørene i bransjen vanligvis omsetter for omkring 15 milliarder kroner i løpet av den seks måneder lange sommersesongen. Nå er mange av flyvningene innstilt, de fleste flyene er satt på bakken og ansatte står overfor massepermitteringer.

I et intervju på TV 2 Nyhetskanalen lørdag varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide at regjeringen vil komme med flere tiltak for luftfarten.

– Vi er nødt til å komme med virkemidler fremover. Da vi kom med våre første virkemidler, trodde vi at krisen skulle være mer kortsiktig. Nå ser vi at den varer lenger, sier Hareide.

Se intervjuet med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart øverst i saken.

Krever tiltak

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har lenge tatt til ordet for at tiltakene regjeringen har kommet med ikke treffer.

– Det som er spesielt i denne situasjonen er at det ikke er en normal økonomisk resesjon, men et styrt tiltak. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak hvor formålet er å sette flyene på bakken, slik at folk ikke skal reise. Den kostnaden kan ikke flyselskapene og de ansatte ta, sier Lothe.

KREVER: Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, krever flere tiltak for å redde norsk luftfart. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
KREVER: Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, krever flere tiltak for å redde norsk luftfart. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum

Han viser til at det er tusenvis av ansatte i flyselskapene som står uten jobb, og at den situasjonen må håndteres på en verdig måte i samfunnet.

Flere har tatt til ordet for at staten bør inn på eiersiden i selskapene, slik det var før. NHO luftfart tror derimot ikke på en slik løsning.

– Jeg tror ikke det. Myndighetene må heller gå inn og ta et delansvar i forhold til å håndtere det enorme omsetningtapet norsk luftfart står overfor, mener Lothe.

Vil ta ansvar

Samferdselsministeren mener at regjeringen har vært villige til å bistå selskapene økonomisk.

– Vi har vært villige til å legge penger på bordet, først og fremst i likviditet. Vi må likevel opptre likt overfor selskapene, slik at vi ikke gjør noe med konkurransen. Vi må ta et offentlig ansvar, slik vi har gjort med flere ting og så må vi vurdere situasjonen fremover, sier Hareide.

– Hvem skal få penger og hvor mye?

– Vi legger opp til ordninger som skal være tilpasset alle selskapene, så må selskapene selv vurdere hvordan det kan fortjene seg å komme inn under de ordningene. Vi kan ikke gi ett beløp til et selskap og ett beløp til et annet. Vi er opptatt av å ha en luftfart etter koronakrisen og vi har lært hvor viktig det er med konkurranse, sier han.

– Kan ikke låne seg gjennom krisen

Regjeringen har iverksatt tiltak for bransjen blant annet ved flere avgiftsfritak for flypassasjerer og statlig garanti for låneopptak. NHO mener regjeringen må gå lenger og kompensere en andel av tapet flyselskapene står overfor.

– Staten har så langt ikke lagt en krone på bordet. Det er en kredittfasilitet, men man kan ikke låne seg gjennom denne krisen. De må låne nå og få på plass likviditet, men så må det være et lys i tunnelen. Da må staten inn med ytterligere virkemidler, sier han.

Fredag presenterte regjeringen nye krisetiltak hvor de tilbyr kompensasjon til bedrifter som har tapte inntekter, gjennom å dekke en del av de faste utgiftene for bedriftene. Men norsk luftfart, som er blant bransjene som nå har nær null i omsetning, vil trolig heller ikke nyte av denne ordningen.

NHO har tatt til ordet for at luftfarten bør få kontantstøtte, slik mange andre bedrifter får.

– Det er ikke sikkert det er det beste virkemidlet i denne bransjen, men vi ser på mulighetene, svarer Hareide og fortsetter:

– Det er også naturlig at en del selskaper restrukturer seg og blir bærekraftige for fremtiden, sier han.

Vil avvente med Norwegian

Selv om alle de norske flyselskapene står i en stor økonomisk krise, står Norwegian i særegen situasjon. Norwegian var allerede før koronakrisen i en vanskelig situasjon med høy gjeld.

Norwegian er nå i omfattende forhandlingene på overtid med obligasjonseierne, for å hindre at selskapet går konkurs.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at han avventer resultatet av Norwegians arbeid.

– Jeg tror en restrukturering er klokt og viktig for Norwegian. Selskapet, med den inntreden de har hatt i det norske markedet, har betydd så mye for konkurransen og for tilbudet vi har i Norge, sier han.

NHO luftfart har forståelse for at man vil avvente situasjonen med Norwegian.

– Men etter det må ordningene komme slik at norsk luftfart overlever. Vi kan ikke vente og se på at de store europeiske selskapene overtar markedet her hjemme, sier Lothe.

Ber regjeringen tenke seg om

I en uttalelse til TV 2 ber Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, om at regjeringen tenker seg godt gjennom før de gir direkte økonomisk støtte til bransjen.

– De har tatt stor risiko, basert på ideen om en stadig vekst i flytrafikken, sier hun.

– Luftfarten har allerede fått avgiftsfritak og tilgang til kapital som følge av koronapandemien. Når bransjen skal få redningspakker i nedgangstider, må vi også forvente at den bidrar ordentlig i oppgangstider, blant annet ved å betale miljøavgifter – også i utenrikstrafikken. Skal det blir aktuelt med ytterligere tiltak, må dette skje med klar melding om at miljøavgiftene må økes betydelig når situasjonen normaliserer seg, påpeker Ask Lundberg.

Hun drar blant annet frem at bransjen allerede nyter godt på at det ikke er noen CO2-avgift på drivstoffet i utenrikstrafikken, og heller ingen merverdiavgift.

– Denne bransjen nyter også godt av taxfree-ordningen, som tapper staten for inntekter og stimulerer til klimafiendtlig reising, sier hun.