SLAGPLAN NESTE UKE: Torsdag fortalte helseminister Bent Høie at de neste uke vil lansere sin plan for gjenåpning av samfunnet.
SLAGPLAN NESTE UKE: Torsdag fortalte helseminister Bent Høie at de neste uke vil lansere sin plan for gjenåpning av samfunnet. Foto: Terje Bendiksby

Åpner opp for mindre arrangementer og endrer avstandsregel

Torsdag fortalte regjeringen at de åpner for arrangementer med inntil 50 personer, samt at en fremover er anbefalt å holde kun én meters avstand fra andre.

– Vi har tatt kontroll på smittespredningen, uttalte helseminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Under pressekonferansen fortalte han om to endringer i koronatiltakene som ble innført i mars, samt at regjeringen neste uke vil legge frem sin plan for videre gjenåpning av samfunnet.

– Vi prioriterer det viktigste først, og barn og unge skal stå først i køen, sier helseministeren.

Endrer avstandsregel

I snart to måneder har rådet fra Helsedirektoratet vært at folk bør holde to meters avstand. Nylig ble det kjent at Folkehelseinstituttet justerer sin anbefaling fra minst to meter, til minst én meter.

Torsdag fortalte Høie at det gjeldende rådet fremover vil være minst én meter.

– Men gjerne mer, sier helseministeren.

Denne endringen er gjeldende fra torsdag av. Rådet gjelder både inne og ute.

– Jeg vil understreke at når det kommer til smittespredning så defineres nærkontakt som nærmere enn to meter i 15 minutter. For å unngå å havne i karantene, altså om en har vært nær en som er smittet, bør en fortsatt holde to meters avstand, sier Høie.

Tidligere torsdag uttalte Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken ved fakultetet for helsevitenskap på OsloMet til TV 2 at det er naturlig å begynne å lette på avstandsrådene til befolkningen.

Arrangementsregel

Regjeringen åpner også opp for arrangementer på offentlig sted med opp til 50 personer, under visse forutsetninger. Dette vil gjelde fra 7. mai.

– Det skal være minst én meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand. Det kreves også en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Det er viktig for rask smittesporing, om det skulle bli aktuelt, sier Høie.

Under pressekonferansen fortalte regjeringen at dette kan være alt fra opera og konsert til en 50-åringsfeiring arrangert på et hotell. Ifølge kulturminister Raja foreligger det ikke noen noen endringer for idretter der det skjer fysisk kontakt.

– Hva defineres som et offentlig sted?

– Offentligheten har ingenting med avstand fra hjemmet å gjøre. Jeg tror de fleste forstår hva det er. Når det kommer regler om at 50 personer skal være til stede, vil det oppstå en del praktiske spørsmål i de ulike sektorene, sier Høie til TV 2.

Til TV 2 sier helseministeren at endringen ikke gjelder private samlinger.

– Kan treningssentrene åpne med disse reglene?

– Nei, de er stengt av en forskrift. De er en del av vurderingen vi gjør neste uke, sier Høie til TV 2.

Kulturminister Raja fortalte under pressekonferansen at regjeringen kanskje vil åpne for arrangementer med opp til 200 publikummere 15. juni.

– Det skjer om alle er flinke. Har vi kontroll blir det konserter, sier han.

Forutsetningen er at en ikke ser en forverring fremover, eksempelvis som følge av de andre delene som blir åpnet opp, opplyser Høie til TV 2.

– Den kjedelige nyheten er at det fortsatt ikke er noen avklaring for arrangementer med 200-500 publikum, sier Raja.

– Et steg i riktig retning

Ivar Horneland Kristiensen, administrerende direktør i Virke, er glad for tiltaket.

– Dette er et skritt i riktig retning, men vi er fortsatt langt fra målet, som er en ansvarlig åpning av Norge, sier han.

Han mener det ikke vil være økonomisk forsvarlig å gjennomføre arrangementer med inntil 50 personer, og drar frem kinovisninger, konserter og teater som eksempel.

– For frivilligheten er denne grensen også for lav for de fleste arrangementer, sier Kristensen.

Han sier Virke også etterlyser beskjed om når folk kan ta opp reisevirksomheten i eget land med god samvittighet.

– Fortsatt lavt

I tillegg deltok helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet, samt avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) på pressekonferansen.

Vold forteller at r-tallet, altså hvor mange en smittet person smitter videre, fortsatt er lavt, og foreløpig ligger på 0,68.

– Vi har også oppdatert dødeligheten i dag. Det inkluderer alle som er smittet, også de uten symptomer. Dødsrisikoen er godt under én prosent, kanskje også under 0,5 prosent, sier hun.

– Og dødsrisikoen er større om man er i 90-årene eller om man er i 20- eller 40-årene. Dette er en farlig sykdom for de eldste, sier Vold.

Ifølge TV 2s oversikt er det hittil registrert 7710 smittetilfeller i Norge. 209 er så langt døde. Torsdag ble det kjent at under 100 personer er innlagt på sykehus med koronasmitte. Så lavt har tallet ikke vært siden 18. mars.