SKAL STYRE NORGES PENGEBINGE: Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond.
Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix
SKAL STYRE NORGES PENGEBINGE: Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

Norges Bank: – Tangen var den beste kandidaten

Svarene fra Norges Banks hovedstyre til representantskapet ble offentliggjort torsdag formiddag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brevet er på 83 sider inkludert vedlegg. I innledningen fastslås det at Nicolai Tangen var den beste kandidaten.

– Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM (Norges Bank Investment Management) var resultatet av et bredt søk etter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at Nicolai Tangen er et riktig valg, heter det i dokumentet.

Hovedstyret tar samtidig selvkritikk på at Tangens navn ikke var oppført på søkerlisten.

– Det kan argumenteres for at Tangen i hvert fall var å anse som en reell søker til stillingen ved hovedstyrets behandling den 5. mars slik at han skulle blitt påført søkerlisten rundt dette tidspunktet. På dette tidspunktet var han ikke bare vurdert som kvalifisert, men han hadde også kompetansemessig blitt vurdert opp mot, og rangert foran, andre kandidater. Vi erkjenner at vi i dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten, skriver banken.

27 spørsmål

Hovedstyret har fått 27 spørsmål fra Norges Banks representantskap rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Representantskapet ledes av Julie Brodtkorb.

Blant det representantskapet ønsket svar på, er hvorvidt hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold, og hvordan hans private interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikter med stillingen som oljefondsjef.

Alle svarene kommer ikke i redegjørelsen, men i slutten av mai skal hovedstyret ha klar en klar plan for hvordan Nicolai Tangens forretningsvirksomhet skal organiseres mens han virker som sjef for oljefondet.

Skatteparadiser

Nicolai Tangen bor i dag i London. Han har opparbeidet seg en betydelig formue som grunnlegger og partner i det britiske kapitalforvaltningsselskapet AKO Capital LLP.

Ett spørsmål fra representantskapet går konkret på i hvilken grad hovedstyret har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i «skatteparadiser».

– Har hovedstyret fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey og hvordan vil hovedstyret følge opp disse aktivitetene? spør representantskapet.

Norges Bank forsvarer Tangens bruk av Jersey og Cayman Islands. Hovedstyret erkjenner samtidig at såkalte skatteparadiser og bruk av disse kan ha problematiske sider, og det er bra med oppmerksomhet rundt skatt og åpenhet. Temaet er en integrert del av risikoovervåkingen i Statens pensjonsfond utland (SPU).

– Som investor i mer enn 9000 selskaper over hele verden utgjør lukkede jurisdiksjoner og skatteunndragelse en finansiell risiko for fondet. Norges Bank Investment Management (NBIM) har utarbeidet et eget forventningsdokument om skatt og åpenhet, og det er dette forventningsdokumentet som vil ligge til grunn for NBIMs videre arbeid med disse problemstillingene, også under ledelse av Nicolai Tangen. Hovedstyret har i sin gjennomgang av Tangens forretningsmessige disposisjoner ikke gjort funn som strider mot prinsippene som dette forventningsdokumentet bygger på, heter det i redegjørelsen.

– Har vært åpen

Norges Banks hovedstyre skriver at spørsmål om Tangens bosted, tilknytning til AKO-selskapene og personlige økonomi ble grundig drøftet i rekrutteringsprosessen.

– Nicolai Tangen har vært åpen om sine formuesdisposisjoner. I dialogen med hovedstyret var Nicolai Tangen tydelig på at han er forberedt på å reorganisere sin personlige økonomi på en måte som sikrer nødvendig distanse mellom SPU, AKO-systemet og hans personlige formue, opplyser hovedstyret.

Tangen vil trekke seg fra alle roller i selskapene i AKO-strukturen og den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han skal flytte til Norge og skatte til Norge som sjef for Oljefondet, opplyser Norges Bank.

Tangen har opprettet et nytt selskap, DSHN, som skal ivareta hans verdier i AKO-systemet. Tangen vil ikke sitte i styret eller på annen måte være involvert i forvaltningen eller styringen av selskapet. Henrik Syse sitter i styret i det nye selskapet.

Svarer ikke om referanser

Det stilles også flere spørsmål rundt ansettelsesprosessen av Tangen, blant annet hvem av Tangens referanser som deltok på seminaret Tangen arrangerte ved Wharton Business School i november 2019.

Hovedstyret svarer at de av personvernhensyn ikke ønsker å opplyse hvem av referansene som deltok på seminaret, men representantskapet ble i møtet med sentralbanksjefen 22. april muntlig orientert om dette i fortrolighet.

Den faste komiteen i representantskapet sitter torsdag formiddag i møte for å diskutere svarene. Den faste komiteen består av fem medlemmer. Senere torsdag vil også de ti resterende medlemmene bli kalt inn for å gjennomgå saken.

Ny båt

I dokumentet som ble offentliggjort torsdag, går det også fram at Tangen «flagger hjem» seilyachten Nikata fra skatteparadiset Isle of Man til Storbritannia. Yachten måler 33,47 meter, er bygget i karbonfiber og er ifølge Seilmagasinet god for 30 knop.

Tangen har gått til anskaffelse av en motorbåt av typen Windy 31 Zonda til bruk i Norge.

Seminar i USA

Nicolai Tangen (54) fikk jobben som sjef for Oljefondet etter en suksessrik karriere som hedgefondforvalter i London.

I november i fjor arrangerte han et seminar på sitt gamle universitet i USA, betalt av egen lomme. På det påkostede seminaret deltok blant andre statsråd Torbjørn Røe Isaksen, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og avtroppende direktør for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Ett av innslagene var en konsert med artisten Sting. Stings honorar var 9 millioner kroner.

I etterkant av seminaret er det stilt spørsmål om forhold rundt ansettelsen av Tangen. Representantskapet vil også ha svar på hvordan Tangens eierinteresser i AKO Capital skal organiseres etter at han har tiltrådt stillingen. I tillegg må hovedstyret i Norges Bank redegjøre for om Slyngstads deltagelse på seminaret er i tråd med bankens etiske regelverk.