FLERE TESTER: Alle med koronasymptomer skal fra i dag testes for viruset.
FLERE TESTER: Alle med koronasymptomer skal fra i dag testes for viruset. Foto: Terje Bendiksby

Utvider testkriteriene: Alle med symptomer skal testes

Kommuner som har kapasitet til det, kan fra i dag teste alle med symptomer, opplyste helseminister Bent Høie (H) på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

– Fra i dag utvider vi kriteriene for testing: Alle som har symptomer eller mistanke om Covid-19, blir omfattet, sier Høie.

Han forteller at det er forskere ved NTNU og St. Olavs hospital som har utviklet en metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig av reagenser.

Mangel på reagenser har vært en av grunnene til at testkapasiteten ikke har vært så høy som myndighetene har ønsket.

– I den nye metoden blir det brukt nanoteknologi, små magnetiske kuler trekker ut arvemateriale fra virus, som da analyseres, forklarer Høie.

Både sykehusene og private laboratorier skal analysere testene.

Høyeste prioritert for testing er fortsatt de mest utsatte i risikogruppene og deres hjelpere, som helsepersonell.

Vil tredoble kapasiteten

– I løpet av mai kan vi komme opp i en analysekapasitet som er mer enn tre ganger så høy som før påske. For at vi skal få dette til, har vi bedt kommunene om å bygge opp sin kapasitet. Da trenger vi også mer helsepersonell til å ta prøvene, folk til å jobbe med smittesporing og mer beskyttelsesutstyr, sier helseministeren.

Han forteller at han tidligere i uken har hatt et møte med noen kommuner om dette, og at holdningen deres var at de mener de skal få det til.

– Fra i dag kan kommuner som allerede har kapasitet, teste alle med symptomer. De kan bare begynne å gjøre dette, sier Høie.

Men ikke alle kommuner er klare, særlig gjelder det de største kommunene som også har flest smittetilfeller. Det gjelder blant annet Oslo, som trolig vil bli klar i løpet av mai.

Høie peker på at tilgangen på helsepersonell er en utfordring flere steder.

Har inngått avtaler om utstyr

Helseministeren sier at de skal sørge for at helsepersonell har god tilgang på beskyttelsesutstyr.

– I løpet av de siste ukene er det inngått avtaler med flere norske virksomheter som skal produsere smittevernutstyr. Disse avtalene er viktig for at norsk helsetjeneste får nok utstyr, ikke bare på kort, men også på lang sikt.

De norske produktene kommer i tillegg til det som importeres fra utlandet, opplyser Høie. Helsedirektoratet jobber nå med å lage en veileder til kommunene, som vil beskrive organiseringen av prøvetaking og håndtering av prøvesvar.

– Til nå er det altså noen grupper med symptomer som er blitt prioritert til testing. Nå når vi bygger opp kapasiteten, er målet at alle med symptomer på Covid-19, skal få muligheten til å teste seg.

Helseministeren understreket at det er viktig at kommunene utnytter situasjonen Norge nå er i, med et lavt antall smittede, til å planlegge til forventet økt behov for testing, sporing og isolering.

Åpner for færre tiltak

Med utvidet kapasitet for testing, åpner Høie for at det kan bli større lettelser i koronatiltakene i løpet av mai.

– Vi har sagt at når vi har fått testing og sporing på plass og det fungerer, og det håper vi skal skje i mai, så kan det bety ytterligere lettelser, og sannsynligheten er større enn om vi ikke hadde fått til dette.

Høie kan imidlertid ikke love at nordmenn kan gjenoppta et helt ordinært sosialt liv med det aller første.

– Det er utrolig viktig at folk er ekstra påpasselig med de grunnleggende tingene. At man er hjemme når man har symptomer, at man vasker hendene og passer på de avstandsreglene som gjelder. Man skal unngå å være i større grupper der man risikerer å smitte mange eller ikke har kontroll på hvem som er der. Det er viktig at man er ekstra påpasselig med dette også videre, konstaterer han.