En måned etter Charlie Dan Lind (22) kolliderte med et utenlandsk vogntog kjemper han fortsatt for livet.

Stor rapport om tungtransport:

– Forkastelig at Charlie måtte dø for at det skulle bli satt søkelys på dette

Fire stygge vogntogulykker, blant annet ulykken hvor Charlie Dan Lind (22) kolliderte og døde, er blitt gransket. Nå er rapporten klar. Charlies mor mener rapporten er en liten seier for Charlie og alle andre som ferdes på veiene.

– Jeg kjenner på et sinne som jeg aldri har kjent på før. Det er forkastelig at Charlie måtte dø for at det skulle lages en slik rapport og sette søkelyset på sikkerheten på veiene, sier Charlie mor, Ramona Lind, til TV 2.

Statens havarikommisjon (SHT) har sett med skrekk på de mange stygge ulykkene med vogntog på norske veier.

De ønsket å gjøre noe for å øke sikkerheten.

– I fjor vinter observerte vi mange ulykker der vogntog mistet kontroll under krevende kjøreforhold. Skadeomfanget blir ofte stort i slike ulykker, da det er høy energi involvert. Vi ønsker færre slike ulykker på veiene våre, og da må vi gjøre noe med situasjonen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i havarikommisjonen til TV 2.

Bekymret

SHT satte ned en temaundersøkelse hvor de tok utgangspunkt i fire ulykker.

En av dem er ulykken ulykken på E8 i Nordkjosbotn i Troms 7. januar i fjor, der Charlie Dan Lind (22) kolliderte og senere døde, etter at et litauisk vogntog fikk sleng på hengeren og kom over i hans kjørefelt.

Onsdag ble havarikommisjonens rapport klar.

I rapporten står det at SHT ser med bekymring på at sikkerhetskrav knyttet til godstransport fremstår betydelig lavere i tilknytning til veitransport, enn det som er tilfellet for de øvrige transportformene. Samt at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket.

Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen, om iverksetting og koordinering av økt trafikksikkerhetsarbeid rettet mot godstransport på vei.

Kjemper for økt sikkerhet

Vogntogdebatten tok for alvor fyr etter Charlies ulykke.

Ramona Lind var dypt fortvilet etter sønnens ulykke, men har likevel klart å kjempe for å bedre sikkerheten på norske veier.

SEIER: Ramona Lind mener rapporten er en liten seier for Charlie og alle andre som ferdes på veiene. Foto: TV 2
SEIER: Ramona Lind mener rapporten er en liten seier for Charlie og alle andre som ferdes på veiene. Foto: TV 2

14. mars 2019 ringte Rolf Mellum i SHT til Ramona, i det hun var på vei inn til Charlie på universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Mellum fortalte litt om hvordan de jobbet, at de hadde hørt ropet hennes og satte i gang med temaundersøkelse av ulykkene med vogntog.

– Jeg ble veldig berørt av denne henvendelsen og har ventet veldig på denne rapporten. I høst ble jeg også invitert ned til SHT på Lillestrøm, hvor de orienterte meg om hovedlinjene, sier Ramona.

– Viktigste bidraget noensinne

Ramona Lind sier at rapporten bekrefter det hun ropte om, og at den kanskje er det viktigste bidraget noen sinne for transportsikkerhet i Norge.

– Mens jernbane, sjøfart og luftfart er gjennomregulert og omtrent alle aspekter ivaretatt, har transportsikkerhet vært et omtrent fraværende tema i alle år, mener hun.

Selv om det ikke er helt sammenlignbart, blir hun forundre når hun tenker på alle sikkerhetstiltakene som er på plass i luftfarten kontra på veiene.

– Vi kan ikke gå om bord i et fly med en vannflaske, på grunn av sikkerheten. Men en trailer på 50 tonn kan dundre innover grensene våre, og kjøre på norske vinterveier ,uten at sjåføren noen gang har sett så mye som et snøfnugg tidligere, sier Lind.

Spent på myndighetene

Hun mener havarikommisjonen har laget en god rapport. Likevel er hun sint og syns det er forkastelig at sønnen måtte dø før det ble økt fokus på denne typen ulykker.

Hun tror bransjen kommer til å ta rapporten til seg.

– Bransjeforbund har opplyst til meg at det nå er stadig flere som tar kontakt for råd og tips om økt sikkerhet i transportbransjen. At det nå er økt bevisstgjøring hos folk flest føler jeg som en liten seier, og gjør at det har vært verdt å stå i dette. Nå gjenstår det bare å se hva myndighetene gjør, sier Lind og blir stille.

– Charlie er verdt det

For kampen Ramona har kjempet er hun blitt kåret til Årets Nordlending, Årets Tromsøværing, Årets Vesteråling, samt fått Astrid Gunnestads minnepris og fått styreverv i Transport- og logistikkforbundet (TLF) der hun har ansvar for transport og trafikksikkerhet.

I februar ble hun også invitert til å møte samferdselsminister Knut Arild Hareide. Hun fikk da overlevert ønskelisten sin for hva hun mener bør gjøres for å bedre trafikksikkerheten på norske veier.

– Det har vært hardt å kjempe denne kampen, for sikrere veier. Men for Charlie er det verdt det. Når jeg også vet at jeg har over en halv million mennesker bak meg, som er enig og støtter meg i denne kampen, får jeg krefter til å stå på videre, sier Lind.

– Sikkerhetsnivået bør økes

Mens vogntogsjåførene står på tiltalebenken etter flere stygge ulykker, går ofte kjøperne av transporttjenestene fri.

Havarikommisjonens spesialgransking hadde som målsetning å se på hvordan trafikksikkerheten ivaretas og kan bedres av også de som bestiller veitransporten.

– Vi ønsker økt fokus på sikkerhet i hele transportkjeden, fra de som bestiller veitransporten, speditører, transportfirma og sjåfører, sier Mellum.

Temaundersøkelsen har belyst at rammevilkår har en innvirkning på trafikksikkerheten.

På bakgrunn av funn i undersøkelsen mener havarikommisjonen at sikkerhetsnivået i veitransportnæringen bør økes ytterligere gjennom innføring av trafikksikkerhetstiltak knyttet til regelverk, tilsyn og sikkerhetskrav, samt iverksetting av relevante bransjetiltak.