Nordmenn utnytter koronakrisen – nå vil politiet ta grep

Direktør Ole Johan Heir i Nav kontroll ser alvorlig på mange tips om utnytting av koronakrisen. Nå varsler A-krimsenteret og Oslopolitiet en opptrapping av innsatsen mot de som misbruker systemet.

Siden 12. mars har Nav mottatt mellom 170 og 180 tips om mulig misbruk av den nye permitteringsordningen.

– 141 av disse gjelder bedrifter, resten gjelder personer, sier Heir til TV 2.

Nav-direktøren forteller at de fleste tipsene gjelder bransjene varehandel (34), bygg og anlegg (28) og resturantdrift (19).

– Eksempler på juks kan være at man jobber samtidig som man mottar dagpenger, eller at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at den ene parten skal få penger mens den andre sparer kostnader.

Endrede regler

430.000 personer er nå registrert som helt eller delvis arbeidsledige eller arbeidssøkere hos Nav.

– Det er alvorlig at de som utnytter det systemet i den krisen som landet nå er i, selvfølgelig, sier Heir.

20. mars endret regjeringen permitteringsordningen, som følge av koronakrisen og at svært mange er permitterte. Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) ble redusert fra 15 til 2 dager.

I Navs kontrollorgan jobber 40 personer nå med å gå gjennom tipsene som har kommet inn. Det er langt færre enn vanlig, fordi mange ansatte er omdirigert til andre oppgaver som følge av koronakrisen.

– Vi har ikke pleid å få noe særlig tips om virksomheter som jukser, så det er nytt i forbindelse med denne situasjonen, sier Heir.

Han peker på at trygdesvindel kan straffes med ubetinget fengsel.

– Høyesterett har uttalt at trygdesvindel på mer enn 1G, altså 100.000 kroner, skal straffes med ubetinget fengsel.

Trapper opp antall kontroller

Også ved A-krimsenteret i Oslo, et samarbeidsorgan som jobber med arbeidslivskriminalitet, har de merket en økning i henvendelser som handler om mulig misbruk av permitteringsordningen.

– UHELDIG: Olav Norheim reagerer på enkelte misbruker fellesordninger.
– UHELDIG: Olav Norheim reagerer på enkelte misbruker fellesordninger.

– Det kan for eksempel være at virksomheter permitterer ansatte, men så fortsetter de ansatte å jobbe likevel, sier leder Olav Norheim.

Han forteller at det som følge av de nasjonale smittevernretningslinjene har vært en nedgang i kontrollvirksomheten hos kontrollorganet, men at de nå trapper opp aktiviteten.

– Det skal ikke være fritt frem å utnytte disse ordningene. Myndighetene følger med, det vil være kontroller, og det er en oppdagelsesrisiko for de som tenker de skal forsøke å utnytte systemet.

Flere skal jobbe med juks og svindel

I Oslo politidistrikt omdisponerer de nå personell som vanligvis jobber med utlendingssaker til å jobbe med koronarelatert kriminalitet.

Totalt betyr det en mangedobling av innsatsen mot permitteringsjuks, konkurskriminalitet og dagpengesvindel.

– Den norske stat har åpnet pengekassen og der er det penger til de som mistet jobben. Vi skal være et viktig bidrag til at det er de rette som får disse pengene, og at de som ikke har krav på dette, blir tatt for å jukse, sier politinspektør Jan Erik Thomassen ved Oslo politidistrikt.