VIL LÆRE AV KRISEN: Statsminister Erna Solberg (H) sier det er et viktig prinsipp av alle store hendelser skal evalueres. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
VIL LÆRE AV KRISEN: Statsminister Erna Solberg (H) sier det er et viktig prinsipp av alle store hendelser skal evalueres. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Regjeringen oppnevner koronakommisjon

Regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien.

- Kommisjonen skal både se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert. Det er viktig å få belyst alle sider av pandemien, så vi kan lære av dette, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.Solberg viser til at pandemien har fått store konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet. Ved å gjennomgå håndteringen av krisen vil man kunne lære til en eventuell ny pandemi eller en annen stor hendelse.- Den 12. mars innførte vi de mes