INTERN DRAGKAMP: Jonas Gahr Støre sliter med røster i partiet.
INTERN DRAGKAMP: Jonas Gahr Støre sliter med røster i partiet. Foto: Stian Lysberg Solum

kilder til tv 2:

Intern uro i Ap: Vil be regjeringen hente Moria-flyktninger

Arbeiderpartiet jobber nå med en løsning som skal forene fløyene i partiet. Kilder i partiet sier det går mot en løsning hvor Ap vil presisere at de mener regjeringen bør ta imot kvoteflyktninger fra FN, og også Moria-leiren.

Etter det TV 2 erfarer jobber Ap nå intenst for å komme seg ut av den krevende situasjonen som har oppstått internt i partiet som følge av striden om flyktningbarna i Moria-leiren.

Blant annet har lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, tatt til orde for at Norge må bidra til å ta imot noen av barna i den overbefolkede flyktningeleiren i Hellas til Norge.

– Vi mener at situasjonen i Hellas nå er så alvorlig at Norge bør å spille en mer aktiv rolle for å finne løsninger, vurdere å ta imot flere flyktninger, og hvis Oslo blir spurt, så sier vi ja, uttalte Jacobsen til Aftenposten.

Støres dilemma

Partileder Jonas Gahr Støre har vist til at 750 kvoteflyktninger fra FN er klargjort og står på vent etter at mottaket stoppet opp i mars, og at et enstemmig Ap-landsmøtet i 2019 vedtok å prioritere sårbare kvoteflyktninger.

– Den linjen vårt landsmøte samlet seg om, er å hjelpe ut fra FNs liste over kvoteflyktninger. Det er den beste måten å hjelpe på. Vi har også et ansvar for å motvirke disse dødsreisene over Middelhavet. Men det utelukker ikke at vi kan stille opp i spesielle situasjoner, uttalte Støre til Aftenposten.

Tolkes ulikt i Ap

Nå går Støre etter det TV 2 erfarer videre på dette, og skisserer en løsning der Ap vil be regjeringen om å delta i en løsning der FN velger ut de mest sårbare flyktningene fra Moria og andre leire, som kan sendes til Norge.

En slik løsning ble etter det TV 2 kjenner til drøftet på Aps sentralstyremøte mandag, og skal opp til behandling i partiets stortingsgruppe onsdag.

Arbeiderpartiets landsstyre mener det er i tråd med landsmøtevedtaket, hvor det åpnes opp for flere kvoteflyktninger i tider med lave asyltall.

Partilederen har tidligere gitt beskjed om at Ap venter på et felles europeisk tiltak, men mange sentrale Ap-medlemmer har reagert.

Dersom dette blir vedtatt vil Ap støtte et initiativ fra regjeringen som innebærer at Norge i likhet med ti EU-land tar imot flyktninger fra Moria.

Kilder i partiet som har jobbet for å hente mindreårige mener alternativet som det nå jobbes med internt vil være en ny utvikling hvor Ap sier ja til å hente flyktninger fra Moria-leiren.

Andre kilder sier dette kun er en presisering og retorikk, hvor Ap nå legger press på regjeringen til å hente FN-kvoteflyktninger. Det er frykt i partiet for at det nå vil tolkes som en snuoperasjon.

– Asyl- og flyktningpolitikken er krevende. Det tror jeg det er for alle partiene, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap).

Han er også fylkesleder for Østfold Ap.

– Nå har det vært stopp i kvoteflyktninginntaket i noen uker. Det tror jeg alle er enige om når vi har vært i den situasjonen vi har. Det som er saken nå er at vi har møte i kommunalkomiteen i dag og åpne for å behandle saker igjen, sier Lauvås.

KrF og Venstre med press

– Vi kommer ikke til å gi oss, sier KrFs parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan.

Også regjeringspartneren Venstre går inn for at Norge skal bidra til å få ut noen av menneskene fra Moria

To forslag i Stortinget fra SV og Rødt om barna i den greske flyktningeleiren ble lagt på is da koronakrisen slo til i Norge, men mandag åpnet Stortinget behandlingen av sakene.

Lederen i Stortingets kommunalkomite Karin Andersen (SV) har tro på at det blir flertall en løsning etter sterkt press internt i Ap.

– Ja, det har jeg da virkelig. Nå har to av regjeringspartiene sagt at de er enige med SV og det er et stort og tung opprør internt i Ap, ikke bare fra grasrota, mot den linja de har lagt seg på. Det veldig tunge tillitvalgte i Ap som sier at partiet må snu, så det har jeg virkelig tro på. sier Andersen til TV 2.