Anbefaler maks 15 elever per lærer

Regjeringen legger mandag frem smitteveilederen for skolene.

– I dag åpnet barnehagene, og mandag neste uke åpner skolene for 1. til 4. trinn. Vi presenterer nå smitteveilederen for 1. til 7. trinn, slik at veilederen er klar for neste trinn, sier kunnskapsminister Guri Melby under pressekonferansen.

I veilederen anbefales det maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og maksimalt 20 elever per lærer på 5-7. trinn.

– Vi tar foreldre og ansattes uro på alvor. I alt vi gjør i denne tiden, kommer hensynet til liv og helse først, sier Melby.

Les hele smitteveilederen for 1. til 7- trinn her.

Her finner du smitteveilederen for ungdomsskole og videregående skole.

– Målet er før sommeren

Mandag om én uke åpnes skolene for 1.-4.-klassingene. Når resten av elevene vil kunne komme tilbake, er imidlertid et åpent spørsmål.

Det vil trolig ta flere uker før det blir klart om koronaepidemien vokser som følge av gjenåpningen av barnehagene og skolene.

– Det overordnede målet er at alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren, Melby.

Hvis gjenåpningen av småskolen går bra, kan alle elever være tilbake på skolen før sommerferien, tror Utdanningsforbundet.

– Dersom erfaringene etter den gradvise gjenåpningen av barnehage og skole tilsier at dette lar seg gjøre uten at vi får økt smitte, er det veldig sannsynlig, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal i en epost til NTB.

– Derfor blir det nå avgjørende at utviklingen følges tett, og at de erfaringene som gjøres, blir tatt hensyn til, sier han.

Ingen tometersregel i klasserommet

Kunnskapsminister Melby sier det ikke er lov for elever på 1. til 7. trinn å ta med seg leker hjemmefra.

– Dette er kanskje en kjedelig nyhet for noen barn, men dette gjelder selv den viktigste kosekluten. Alle klassebamser må dessverre i karantene, sier Melby.

Det vil ikke være noe krav om to meters avstand mellom elevene på skolen.

– Tometersregelen gjelder ikke for skoler, bekrefter Melby overfor NTB.

Ifølge Melby er det to grunner til dette.

Den ene grunnen er at situasjonen er annerledes når det er faste grupper som møtes, enn når folk møtes mer tilfeldig. Den andre grunnen er at barn etter alt å dømme blir mindre syke enn voksne og bærer smitte i mindre grad enn voksne.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Lever barnet til planlagte tider

Helseminister Bent Høie skjønner at en del foreldre er bekymret for om det trygt å sende barna i barnehage og på skolen.

– Erfaringene fra andre land viser at får barn er smittebærere og blir syke av koronaviruset. Det er også fort gjort å glemme at barn trenger å møte andre barn, og at det også er viktig for helsen deres, sier Høie.

– Da mener vi at det er en god ting at de gjør det med voksne som er trent i trygg lek, med gode hygienetiltak til stede. Derfor mener jeg det er riktig å la barna møtes i barnehagen, og må bare sørge for at vi har regler som gjør at det er så trygt som mulig å være der.

For foreldre med barn i barnehagen gjelder det å møte opp til planlagte leverings- og hentetider, som skal være fordelt slik at få barn kommer om gangen.

– Hold barn hjemme hvis det er sykt, eller du selv har milde symptomer på luftveissymptomer, sier Høie.

Både barn, elever og ansatte i gjenåpnede barnehager, skoler og skolefritidsordninger er nå ført opp på listen over grupper som prioriteres for testing.

Smittevernet på skolene skal ivaretas på samme måte som i barnehagene, og bygger på tre hovedprinsipper:

  • Syke barn, ungdommer og ansatte skal ikke møte på skolen
  • God rutiner for håndhygiene og renhold
  • Redusert kontakt mellom personer

Trykk på lenkene lenger opp i saken for å lese smitteveilederne i sin helhet.