SEMINAR: Nicolai Tangen ble utnevnt ny leder for oljefondet i slutten av mars. November året før inviterte han til et seminar med alle utgifter betalt.
SEMINAR: Nicolai Tangen ble utnevnt ny leder for oljefondet i slutten av mars. November året før inviterte han til et seminar med alle utgifter betalt. Foto: TV 2 / Kjetil Iden

Korrupsjonekspert:

Derfor er luksus-turen et problem

Korrupsjonekspert Tina Søreide mener både Tangen og deltakerne burde være klare på skillet mellom hva som er jobb, og hva som er privat.

Lørdag kunne VG avsløre at flere samfunnstopper deltok på et luksusseminar arrangert og betalt av den nye oljefond-sjefen Nicolai Tangen.

Seminaret fant sted i november, og i slutten av mars ble Tangen utnevnt som den nye sjefen for Norges oljefond.

Avtroppende leder Yngve Slyngstad var på seminaret, i likhet med regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Mandag ettermiddag kom Norges Bank med en full redegjørelse for ansettelsesprosessen av Tangen.

– Tangen blir ikke uegnet til å stille som kandidat ved å ha et slikt arrangement. Det er nå i ettertid at sammenhengen mellom arrangementet og utnevnelsen av Tangen får folk til å stille spørsmål. Men de som deltok burde ha vært bevisst sin rolle i sammenhengen, sier Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Tre problemområder

Søreide er kjent for sin forskning om korrupsjon. Hun mener det er tre problemområder rundt luksusturen i november:

  • Skillet mellom hva som er jobb og privat
  • Betydningen for ansettelsesprosessen
  • Opprydningen

– Spørsmålet er om seminaret har en innvirkning på valget av ham som leder. Kan det være indirekte koblinger her som gjør at dette i realiteten var grunnen til at han gikk forbi dem som faktisk hadde søkt stillingen?, spør hun.

Skillet mellom hva som er jobb og privat

Tangen har selv uttalt at den omtalte USA-turen ikke var en «smøretur». Søreide sier at arrangementet kan ha påvirkningskraft uten å ha vært arrangert for å påvirke noen for et bestemt formål, og dermed er det ikke så relevant akkurat hva han selv mener om dette.

PROBLEMER: Korrupsjonsekspert Tina Søreide mener det er flere problemstillinger rundt Tangens seminar. Foto: Marit Hommedal / NHH
PROBLEMER: Korrupsjonsekspert Tina Søreide mener det er flere problemstillinger rundt Tangens seminar. Foto: Marit Hommedal / NHH

– Både han og deltakerne på seminaret burde være klar på forskjellen mellom hva som er jobb, og hva som er privat. Det har blitt kalt en privat fest, men inntrykket er at mange av deltakerne er invitert basert på hvilken stilling de har, sier hun.

Søreide mener deltakerne burde vite om seminaret var en gave til dem som privatperson, eller en invitasjon til dem som følge av deres stilling, og da særlig de som representerer offentlige instanser.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte mandag at han tar selvkritikk på to punkter. Han mener han burde ha oppført deltakelsen på sin offentlige kalender, og han mener i tillegg han burde ha oppgitt seminaret i blant annet Stortingets gaveregister da Tangen fikk lederjobben i oljefondet.

Betydningen for ansettelsesprosessen

Nicolai Tangen var ikke en av søkerne på den formelle søknadslisten for stillingen som leder av oljefondet.

– Da er spørsmålet om Norges Bank har latt ham få en særstilling i prosessen. Hvis noen av deltakerne har vært referanser for Tangen i prosessen, kan de ha påvirket utnevnelsen selv om de kanskje var inhabile, sier Søreide og fortsetter:

– De har fått en veldig stor gave – som kan påvirke deres habilitet. Men for alt jeg vet, så kan de ha opplyst om dette. Det er bra at det nå blir gjort en grundig vurdering av hvordan ansettelsesprosessen har foregått.

Mandag ettermiddag la Norges Bank ut en full oversikt over hvordan Tangen ble ansatt som leder av Oljefondet. Der skriver de blant annet at rekrutteringsselskapet Russell Reynolds selv tok kontakt med Tangen som en kandidat til stillingen. Dette var en av grunnene til at han ikke stod oppført den offentlige søkerlisten av 21. februar.

Oppryddingen

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på arrangementet da han var næringsminister. I etterkant har han tatt selvkritikk, og sier nå at Næringsdepartementet skal betale for måltidene han spiste underveis. Departementet har fra før av dekket reise og overnatting.

Norges FN-ambassadør Mona Juul fikk hotell og måltider spandert, og FN-delegasjonen sier nå at de vil betale for oppholdet.

– Det er interessant at flere nå betrakter problemet som løst ved å la deres respektive insitusjoner dekke utgiftene, for det betyr at skattebetalerne tar regningen. Vurderingen av hensiktsmessigheten av deltakelse og betalingen for den skulle vært gjort i forkant, mener Søreide.

– Alarmbjellene burde gått

Professor i statsvitenskap ved universitetet i Agder og universitetet i Oslo, Jarle Trondal, tror flere av de deltakende på seminaret i etterkant har innsett at turen var problematisk.

– At de forsøker å justere i etterkant er et uttrykk for at skillet mellom det offentlige og det private har blitt tråkket over. Alarmbjellene burde gått da de fikk invitasjonen, mener han.

Han mener spørsmålet handler om hvorvidt det er greit å motta private gaver i offentlige stillinger.

– Også er spørsmålet om det ligger forventninger til gjenytelser etter en slik gave. Og hvilken uavhengighet deltakerne sitter med i etterkant.

En fjerde problemstilling

Trondal ønsker å legge til «tillit» under de tre problemområdene. Disse problemstillingene kan få konsekvenser for tillitsrelasjonen befolkningen har til både politikere og rettsvesenet.

– Det går også på tilliten til hvordan en slik ansettelsesprosess skal foregå, og om man kan anta at han ble ansatt på et uavhengig grunnlag. Dette er en stilling med betydelig innflytelse, og offentligheten må ha tillit til at ansettelsen har foregått på en upartisk måte, sier Trondal.

Professoren sier det godt kan være disse vurderingene ble gjort før seminaret fant sted, men at det likevel er viktig med varsomhet.

– I Norge har vi et såpass lite system og miljø at tillit er viktig. Samtidig kan for høy tillit mellom to parter føre til mistillit hos en tredjepart, sier han.

– Veldig ryddig

Advokat Arnt Angell i Elden har tidligere hatt hovedansvaret for Økokrims innsats mot korrupsjon. Han mener det er viktig å ikke trekke konklusjoner før man har et tydelig bilde av situasjonen.

– Det er rimelig klart at dette var et faglig seminar med 150 deltakere. Norge er et lite land, og det er naturlig at man kjenner hverandre fra før, sier Angell.

Han mener det er veldig ryddig av Norges Bank å informere om ansettelsesprosessen, og at det er helt avgjørende med åpenhet og transparens.

– Det er riktig å få klarlagt hva som har skjedd her, og jeg tror man har hatt en profesjonell og ryddig ansettelsesprosess. Det er viktig med åpenhet, men man må samtidig være litt edruelig og ikke trekke bastante konklusjoner før man vet fakta, sier Angell.