TEST: Nordmenn tror i mindre grad de blir smittet enn tidligere.
TEST: Nordmenn tror i mindre grad de blir smittet enn tidligere. Foto: Terje Bendiksby

NY MÅLING:

Færre tror de blir smittet av korona

Bare hver fjerde nordmann tror nå at de blir smittet av korona, og bekymringen for konsekvensene av viruset går ned, viser Kantars ferske koronabarometer.

For fire uker siden anså 42 prosent av de spurte at det var ganske eller svært sannsynlig at de ville bli smittet av korona, har andelen gått ned til 27 prosent.

Det viser det ferske koronabarometeret som Kantar har laget. Bare fire prosent av de spurte tror det er svært sannsynlig at de vil bli smittet.

For første gang siden viruset kom til Norge er det nå flere som sier det er svært lite eller ganske usannsynlig at de vil bli smittet. 28 prosent av de spurte svarer dette.

40 prosent verken anser det som sannsynlig eller usannsynlig at de vil bli smittet.

Mindre bekymret

Nordmenns bekymring for konsekvensene av viruset så ut til å nå en topp for tre uker siden., Da svarte 79 prosent at de var helt eller delvis enig i påstanden om at de er bekymret for konsekvensene av situasjonen med koronasmitte. Nå har andelen falt til 67 prosent, som er det laveste Kantar har målt.

Om målingen

Intervjuene i Kantars koronabarometer er gjennomført på GallupPanelet 16. – 17. april 2020. Antall respondenter: 1430 personer har besvart undersøkelsen. Feilmarginer: ca. +/- 2,6 prosentpoeng. Resultatene er representative for befolkningen over 18 år.

35 prosent av de spurte svarer at de er nest bekymret for egen helse, mens 28 prosent er mest bekymret for egen økonomi.

Det er de eldste som er mest bekymret for egen helse. Hele 51 prosent av de spurte over 60 år sier de er mest bekymret for egen helse, mens bare 25 prosent av de spurte under 30 år er mest bekymret for egen helse. Blant de yngste svarer hele 43 prosent av de er mest bekymret for egen økonomi.

Økende tillit

Hele 93 prosent av de sprute sier de er ganske fornøyd eller svært fornøyd med informasjonen fra myndighetene om koronasmitte. Det er den høyeste andelen Kantar har målt i de ukentlige målingene siden Norge ble rammet av viruset.

92 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at de har ganske høy eller høy tillit til at helsemyndighetene setter inn de nødvendige tiltakene for å håndtere situasjonen.

89 prosent av de spurte sier de har ganske høy eller svært høy tillit til at helsemyndighetene gir et korrekt inntrykk av situasjonen med koronasmitte.