SØSTER: Laura Iris Haugen (16) ble drept 31. oktober 2018.
SØSTER: Laura Iris Haugen (16) ble drept 31. oktober 2018. Foto: Privat

Tiltalte i Vinstra-saken vet ikke om han erkjenner straffskyld

Den 18 år gamle mannen som står tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra høsten 2018, sa i retten mandag at han ikke lenger vet om han erkjenner straffskyld.

Ankesaken mot den 18 år gamle mannen startet i Eidsivating lagmannsrett mandag.

Tiltalte svarte bekreftende da lagdommer Pål Prestesæter spurte ham om han erkjenner de faktiske forhold i tiltalen, men ikke den subjektive straffskylden.

Da sa han at han ikke lenger vet om han erkjenner straffskyld.

Knivstukket

18-åringen er tiltalt for å ha drept 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra og for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning.

Drapet skjedde like utenfor drapsofferets hjem, og moren og broren var vitne til drapet.

Selve hendelsesforløpet er ikke omstridt av partene.

Tiltalte var selv 16 år gammel da drapet skjedde. Han erkjente tidlig å ha begått drapet, men påsto under første rettsrunde at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Dømt til forvaring

Mannen ble dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år i Nord-Gudbrandsdal tingrett i juli i fjor.

I dommen fra tingretten het det at den unge mannen var motivert av ren drapslyst, og at handlingen ville kvalifisert til lovens strengeste straff dersom gjerningspersonen hadde vært voksen.

RETTSSAK: I Hamar tinghus starter ankesaken i drapssaken på Vinstra starter i Eidsivating lagmannsrett.
På skjermbilde vises fra v.lagdommer Ørnulf Røhnebæk og lagmann Pål Prestesæter (admistrator) i retten. Pressen følger saken via videolink fra et annet rom i retten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
RETTSSAK: I Hamar tinghus starter ankesaken i drapssaken på Vinstra starter i Eidsivating lagmannsrett. På skjermbilde vises fra v.lagdommer Ørnulf Røhnebæk og lagmann Pål Prestesæter (admistrator) i retten. Pressen følger saken via videolink fra et annet rom i retten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Drapet var helt uprovosert mot en ung jente som han ikke hadde noe relasjon til, utover at de hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen og som høflig avviste en forespørsel om å bli kjærester med han ett år i forveien», heter det videre i dommen.

«Jeg finner den ensidig og retten utelater vurderinger av flere sentrale forhold fra bevisførselen, og jeg er videre uenig i premissene som leder til resultatet», skrev guttens forsvarer i en pressemelding etter dommen fra tingretten.

Det sentrale temaet gjennom første rettsrunde var hvorvidt tiltalte skulle overføres til tvunget psykisk helsevern eller dømmes til forvaring.