REDD FOR Å VARSLE: Mange kvinner som lever med vold i nære relasjoner opplever at det er mye risiko knyttet til å be om hjelp .
REDD FOR Å VARSLE: Mange kvinner som lever med vold i nære relasjoner opplever at det er mye risiko knyttet til å be om hjelp . Foto: Illustrasjonsfoto

Politiet bekymret for økt vold i hjemmet:

Norske kvinner bruker kodeord for å varsle

Politiet og justisministeren sier de er ekstra bekymret for alle som bor med voldelige partnere nå.

I fem uker har nordmenn levd med strenge tiltak. De aller fleste av oss tilbringer mye tid innenfor husets fire vegger. For de som lever med vold i nære relasjoner er denne tiden ekstra utfordrende.

Politiet bekymret

– Politiet er bekymret fordi vi vet at i krisesituasjoner så eskalerer ofte volden, sier Astrid Johanne Holm, seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner i enhet Øst ved Oslo politidistrikt.

Også justisministeren er ekstra engstelig nå. Hun er klar over at enkelte av tiltakene myndighetene har iverksatt, fører til utfordrende situasjoner.

– Jeg er veldig, veldig bekymret. Vi er i en unntakstilstand nå og vi vet at veldig mange tilbringer mye tid hjemme. Samtidig som vi vet at mange barn og partnere utsettes for vold og overgrep, sier Monica Mæland.

Kan oppleves som farlig å be om hjelp

Politiet ønsker at de som er utsatt for vold eller overgrep varsler og ber om hjelp. Margunn Bjørnholt er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress og vet at det å be om hjelp ofte kan medføre stor risiko.

– Så lenge man lever i det voldelige forholdet så er det klart at det er en risiko for at ting kan bli verre hvis man varsler. Mange lurer ofte på hvorfor disse kvinnene ikke forlater partnerne sine, men det er nettopp fordi det å bryte opp situasjonen kan gjøre det både verre og farlig, sier Bjørnholt

Forskeren understreker at det ofte kan oppleves langt vanskeligere hvis man i tillegg har omsorg for barn.

Her kan du oppsøke hjelp:

Vold- og overgrepslinjen Telefonnummer: 116 006
- www.dinutvei.no / plikt.no
- Politiet: 112
- www.soschat.no

Kodeord i sosiale medier

På samme tid et sted på Østlandet har en ung kvinne med navn Emilie lest om kodeordet «maske 19» som har blitt brukt av volds- og overgreputsatte i Frankrike. Emilie og hennes omgangskretsen er ikke ukjent med problemstillingen om vold i nære relasjoner. Hun og flere med henne har nå et stort ønske om om å hjelpe kvinner som nå befinner seg i en vanskelig situasjon.

– Jeg kjenner noen som er i samme situasjon, og det var vedkommende selv som sa at et kodeord kunne fungere fint for andre som ikke tør å si i fra. Det har faktisk vist seg å hjelpe ganske mange.

VIL HJELPE: Emilie har bekjente som har vært utsatt for vold og ønsker å hjelpe kvinner. FOTO: Privat
VIL HJELPE: Emilie har bekjente som har vært utsatt for vold og ønsker å hjelpe kvinner. FOTO: Privat

– Har dere fått mange tilbakemeldinger?

– Ja, det har vi.

Kodeordet deles i hemmelige forumer slik at det skal forbli hemmelig. TV 2 kjenner til kodeordene, men ønsker ikke å røpe moduset av hensynet til de som behøver hjelpen.

– Det opereres med ulike kodeord. Det ene er for situasjoner hvor man ønsker rask hjelp hvor vi kontakter myndighetene. Det andre ordet brukes når kvinnene ønsker at vi skal være oppmerksomme på at det er en situasjon på gang, men ikke ønsker umiddelbar hjelp, fortsetter Emilie.

Justisministeren er imponert

Justisministeren er imponert over engasjementet som Emilie og flere med henne nå viser.

– Det er både kreativt og veldig bra. Det offentlige kan bidra med veldig mye, men vi som privatpersoner kan også hjelpe hverandre. Vi må følge med, og dette initiativet synes jeg er veldig bra, sier Mæland.

PÅ JOBB: Astrid Johanne Holm er seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner i Oslo.
PÅ JOBB: Astrid Johanne Holm er seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner i Oslo.

Dette kan du gjøre som hjelper

Ifølge politiet er det mye du kan gjøre som hjelper.

Holm ved Oslo politidistrikt sier de som mottar kodeordet bør ta kontakt med politiet.

– Det enkleste er ofte det beste. Kontakt politiet og vi vil gjøre vurderinger i det enkelt tilfellet. Vi vil risikovurdere situasjonen, ta kontakt og selvfølgelig ta det på største alvor, sier politilederen.

Holm oppfordrer også naboer og andre som kan ha en mistanke om å ta kontakt. Hun understreker at nettsiden plikt.no gir mye nyttig informasjon.

– Vi har alle en hjelpeplikt og en avvergingsplikt, uavhengig av taushetsplikten. Vi er nødt til å være ansvarlige medborgere alle sammen, fortsetter hun.

Færre anmelder nå

En gjennomgang av anmeldte straffesaker i uke 11 til 15, det vil si de første fire ukene med tiltak, viser at det er en betydelig tilbakegang i antall saker som omhandler vold i nære relasjoner. Samtidig sier Politidirektoratet at det er ingen grunn til å tro at det faktisk er en reell tilbakegang. De tror derimot at det har vært en økning som ikke synes i statistikken.

– Vi oppfordrer alle til å følge litt ekstra med på hvordan barn og familier har det, skriver politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Voldskriminalitet har tilsammen hatt en tilbakegang på 33,8 prosent dersom man sammenlikner med samme periode i fjor, viser ferske tall fra direktoratet.

Frykter at volden blir verre

Etter mange år med forskning vet Bjørnholt hva isolasjon kan gjøre med voldelige parforhold. Hun frykter situasjonen vi nå befinner oss i forverrer volden.

– Vi skal holde sosial distanse, ikke gå på jobb og holde oss mest mulig hjemme. Det gir en veldig gunstig situasjon for voldsutøveren til å oppskalere den sosiale kontrollen. Man får nye muligheter til å utøve vold, sier forskeren.

Nå håper justisministeren at de som behøver hjelp finner en måte å varsle på.

– Det er viktig for meg å understreke at politiet er veldig oppmerksomme på denne situasjonen. De er på jobb 24 timer i døgnet, det samme er barnevernet og krisesentrene. Alle skal føle seg trygge på at man får hjelp hvis man trenger det, sier Mæland.