Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby stiller på den daglige pressekonferansen vedrørende koronasituasjonen
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby stiller på den daglige pressekonferansen vedrørende koronasituasjonen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

Slik blir den nye barnehagehverdagen

Rundt 275.000 barn vil kunne vende tilbake til barnehagene i løpet av neste uke. Nå er veilederen for barnehagene klar.

Det er tre grunnpilarer i veilederen, som nå er publisert.

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen.

2. God hygiene.

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. Altså oppdeling av barn i mindre grupper.

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn, står det i veilederen.

Det er Folkehelseinstituttet som har ledet arbeidet med en veileder, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. De har tatt i mot råd og innspill fra flere sentrale aktører i sektoren, blant annet Utdanningsforbundet.

Kunnskapsminister Guri Melby sier det kan bli kortere åpningstid enn vanlig for å ha nok bemanning.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning, sier kunnskapsministeren.

Her er det informasjon til foreldre på flere språk.

Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort det lar seg gjøre. Barnet må da vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. Ansatte må ta hensyn til barnets alder og omsorgsbehov, men der det er mulig kan den ansatte holde 1-2 meters avstand. Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre barn eller ansatte før det er rengjort etter bruk. Den som passer barnet må vaske hender etter å ha vært sammen med barnet. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der barnet har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte som blir syke mens de er i barnehagen, må gå hjem så snart det er mulig. Barna som den syke ansatte har i sin gruppe må bli ivaretatt av andre ansatte eller hentet hjem for dagen.

Barn og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter til covid-19 bekreftede personer i henhold til gjeldende anbefalinger.

Kilde: Veilederen fra Utdanningsdirektoratet

Håndvask

I veilederen legges det opp håndvask for barn skal skje med en voksen til stede. Både ansatte og barn skal vaske hender:

  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til barnehagen
  • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
  • Etter toalettbesøk og bleieskift
  • Før og etter måltider
  • Etter soving
  • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
  • Ved synlig skitne hender
  • Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk for barn/ ansatte.

Mindre grupper

Det legges opp til redusert kontakthyppighet mellom personer. I en småbarnsavdeling med barn under 3 år, er forslaget til organisering at det er tre barn og en ansatt. I storbarnsavdelingene med barn over 3 år, legges det opp til seks barn og en ansatt. To grupper kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen, men det bør unngås å blande flere ulike grupperinger.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen.

Barnehagene skal også dele opp lekeplassen slik at barn fra ulike grupper blandes i liten grad.

Det skal også sørge for egen sitteplass per barn ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom barna.

– Barnehagene har forskjellige lokaler og bemanning.. Derfor er det viktig at de finner gode lokale løsninger for å ivareta smittevernet. Vi skal også huske at det å gå i barnehage, se venner og være del av fellesskapet er viktig for barnas trivsel og utvikling, og de ansatte må kunne gi barna trøst og nærhet, sier Melby.

Henting og levering

Barnehagen skal kartlegge og organisere oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel. Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen, ifølge veilederen.

– Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen. skriver Utdanningsdirektoratet på sine hjemmesider.

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Ansatte anbefales å benytte tøy som kan vaskes ved 60°C, men det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy. Munnbind anbefales ikke. Det er ikke nødvendig med annet smittevernutstyr bortsett fra hansker ved bleieskift.