KOMMER VEILEDER: FHI utarbeider en veileder til barnehagene som skal åpne mandag.
KOMMER VEILEDER: FHI utarbeider en veileder til barnehagene som skal åpne mandag. Foto: Heiko Junge

fhI om barnehageåpning:

Avslører tre punkter som skal hindre smitte i barnehagene

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier barnehageåpningen skal følges tett, og avslører nå tre hovedlinjer i veilederen som blir sendt ut onsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den offisielle veilederen fra myndighetene skal klargjøres og sendes ut onsdag. TV 2 får bekreftet at arbeidet med veilederen nå er i sluttfasen.

– Veilederen for barnehagene skal etter planen være klar i morgen, sier Tuva Gaarder Nordlie, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Redusere gruppestørrelser

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til TV 2 at veilederen går langs tre linjer:

– Man skal passe på at de som kan være smitteførende og er syke, holder seg hjemme.

– Man legger til rette for god personlig hygiene som håndvask.

– Man reduserer gruppestørrelser og kontaktmønstre, slik at ikke alle har kontakt med alle.

Hun sier det er ansatte i barnehagen som i hovedsak vil forstå smittevernreglene, men legger samtidig til at man ikke skal undervurdere barn.

– Vi har en ekspertgruppe som ser på tiltak. Det går blant annet på å redusere gruppestørrelser, på å redusere kontakt mellom klasser og grupper, og å forsterke hygiene og hjemmeisolering ved sykdom, sier Vold.

Myndighetenes ekspertgruppe skisserte disse tiltakene 7. april for skoler og barnehager:

• Ha undervisning og samlinger i mindre grupper, unngå å blande grupper av elever med andre grupper.

• Sikre at alle elever har egen pult for å sikre avstand mellom barn.

• Ta i bruk større lokaler der det er mulig.

• Eventuelt opprette merking på gulvet av anbefalt avstand mellom elever i klasserom og områder det kan oppstå kø.

• Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.

• Ha ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall barn og unge som er ute samtidig.

• Økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole.

• Bruk av offentlig transport til og fra barnehage/skole begrenses der det er mulig. Det må sørges for god avstand mellom elever ved skoleskyss.

• For eldre elever kan det være mulig å dele dagen slik at halve gruppen møter tidlig, den andre møter senere, og resten av undervisningen kan gjøres hjemme.

• Elevene deles i grupper, slik at det er oppmøte for de ulike gruppene alternerende dager.

• Antall skoledager per uke kan forkortes, etter modell fra Singapore (4-dagersuke).

• Opplæring av barnehagebarn/elever i god håndvask og hostehygiene. Gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

• Håndvask med voksen/lærer tilstede (for barnehagebarn og barneskolebarn) ved start av barnehage- /skoledagen, før og etter friminutt/utetid, etter toalettbesøk og før spising. Hånddesinfeksjon kan være et alternativ så lenge hendene ikke er tilgriset.

• Vask av overflater som berøres ofte ved at elever kan vaske over egen pult daglig. Leker og tastatur må også vaskes av. Øvrig vask utført daglig med særlig fokus på å vaske håndtak, trappegelendere, lysbrytere og andre hyppige berøringspunkter.

• Sørge for at det er nok tilgjengelig såpe og papir til tørking ved vasker på skolene, både på toaletter og ellers. Sørge for at det er få tilstede samtidig, eller nok tilgjengelig toaletter, for at det ikke blir trengsel.

  • Barn og unge som viser symptomer skal sendes hjem. De skal holdes isolert til de blir hentet, gjerne sammen med en voksen som skal holde avstand så langt det lar seg gjøre.

Barn er ikke i risikogruppen

Vold sier man høster erfaringer fra land som Sverige og Singapore, hvor skolene har vært åpne.

– Der ser man at det har vært lite rapporter om utbrudd i skoler og barnehager. Ingen utbrudd så vidt meg bekjent, men om barn kan være smitteførende er et annet spørsmål. Likevel er det ingenting som tyder på at smitte fra barn er drivende, men vi høster kunnskap etterhvert. Vi trenger å lære mer om det og vil følge situasjonen tett, men barn ser ikke ut til å være i risikogruppen for alvorlig sykdom.

Det er Folkehelseinstituttet som har ledet arbeidet med en veileder, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. De har tatt i mot råd og innspill fra flere sentrale aktører i sektoren, blant annet Utdanningsforbundet.

Et av rådene Utdanningsforbundet har gitt for å hindre smittespredning, er at barnehagene bør ha barna i mindre og stabile grupper.

De ansatte bør ha ansvar for den samme gruppen med barn hver dag, mener forbundet.