GJENÅPNING: Rektor Marianne Egeberg Kolobekken ved Fjellhamar skole forbereder seg på gjenåpning for 1.-4. trinn.
GJENÅPNING: Rektor Marianne Egeberg Kolobekken ved Fjellhamar skole forbereder seg på gjenåpning for 1.-4. trinn. Foto: Fjellhamar skole

norsk skole ser til Danmark:

– Vi står overfor et stor ansvar

Skolene i Norge får ikke smittevernveileder før mandag i neste uke. I mellomtiden ser Fjellhamar skole på de danske tiltakene for å forberede seg.

Før påske kunngjorde statsminister Erna Solberg at Norge skal starte en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Om to uker åpner skolene for 1. til -4. klasse og rundt 250.000 elever vender tilbake til skolebenken.

Flere skoler har allerede startet forberedelsene, men det er foreløpig ikke laget en nasjonal veileder til skolene.

Fjellhamar skole i Akershus ser derfor på hvilke råd og tiltak Danmark har iverksatt når de åpner sine skoler.

Undervisning ute

I Danmark starter gjenåpningen av barnehager, småskolen og skolefritidsordninger onsdag 15. april.

For å forsikre seg om at dette skjer uten problemer har den danske Sundhedsstyrelsen gitt ut en veileder for gradvis og kontrolert gjenåpning av skolene.

I veilederen forklares det tydelig hvilke råd og forhåndsregler som skal tas for å hindre smittespredning. Mange av de danske tiltakene handler om god håndhygene og avstand.

– Elevene skal plasseres med to meter avstand mellom pultene, står det i den danske veilederen.

Det anbefales også at mest mulig av undervisningen skal foregå utenførs og at elevene aldri skal leke i grupper på mer enn fem.

• Ansatte og elever skal kun møte når de ikke har noen symptomer på sykdom, og holde seg hjemme selv ved mild forkjølelse.

• Skolene skal tilby nettbasert undervisning for elever som ikke kan møte opp.

• Elever og ansatte pålegges å vaske hendene i faste tidsintervaller.

• Verktøy og lekeapparater skal vaskes flere ganger om dagen.

• Friminuttene skal innrettes slik at ikke alle er ute samtidig.

• Elevene får ikke leke med mer enn fem personer om gangen utendørs. Innendørs skal maks tre elever fra samme klasse få leke sammen.

• Elevene skal ikke bytte klasserom i løpet av dagen.

• Det skal være to meter mellom alle pulter. Elevene skal alltid sitte med to meters avstand.

• Undervisningen skal foregå mest mulig utendørs. Det samme gjelder møter mellom ansatte. Undervisning innendørs skal kun foregå når ikke været tillater å holde det utendørs.

Den fullstendige veilederen og alle tiltakene kan leses her.

Flere utfordringer

I påvente av en norsk veileder har en av Norges største barneskoler, Fjellhamar skole, begynt å planlegge og forberede seg basert på de danske rådene.

Det er 320 elever fordelt på 13 klasser som går i 1. til 4. klasse ved Fjellhamar skole.

– Vi ser litt til hvilke retningslinjer de har i Danmark, og tenker at noe av det samme vil treffe oss, sier rektor Marianne Egeberg Kolobekken til TV 2.

Nå kartlegger skolen hvilke elever og ansatte som er i risikogruppen og derfor ikke kan møte andre. Så vil de dele elevene opp i mindre grupper, slik at elevene treffes minst mulig. Forhåpentligvis kan det også tilrettelegges for undervisning utendørs.

– Vi ser for oss at det blir en utfordring når elevene går inn og ut av klasserom. I den situasjonen kan det bli vanskelig å opprettholde to meters avstand. I tillegg kan det bli en utfordring på SFO, sier rektoren.

–Vi må ha gode planer når det gjelder forflytningssituasjoner. Det sikrer også at vi kan gjøre gode smittesporinger dersom en elev blir syk.

– Må lære fort

Kolobekken tror de skal klare en gjenåpning med ressursene de har, men forbereder seg også på å omdisponere så den digitale undervisningen fortsatt er god. Den foreløpige planen er å forflytte noen av de ansatte fra 5.-7. trinn til de yngste trinnene.

– Vi klarer nok å tenke oss til ganske mange av scenarioene som vil oppstå. Også må vi lære fort da, sier hun.

Skolen kartlegger nå hvor mange håndvasker de har i lokalet, i tillegg til hvor mye smittevernutstyr og antibac de vil trenge.

– Jeg gleder meg til å få elevene og personalet tilbake på skolen. Men det er mange hensyn å ta, og det er et stort ansvar vi nå står overfor.

Smart av skolen

Den norske veilederen skal etter planen legges frem mandag 20. april.

– Arbeidet med veilederen gjøres av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Etter planen skal den være klar mandag, sier Tuva Gaarder Nordlie, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

SMART: Handal synes det er smart å se på de danske tiltakene
SMART: Handal synes det er smart å se på de danske tiltakene Foto: Gorm Kallestad

FHI har også tatt i mot råd og innspill fra flere sentrale aktører i skolesektoren, blant annet Utdanningsforbundet.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal synes det er smart at skolene begynner å forberede seg allerede nå.

– Det er veldig klokt at skolene begynner å se mot Danmark for å forberede seg, sier Handal.

Han sier at Utdanningsforbundet har fulgt nøye med på de danske tiltakene. Den norske veilederen vil derfor trolig ha flere av de samme tiltakene.

– Den danske veilederen har vært en viktig hjelp når vi utviklet våre råd og innspill, sier Handal.