Storbritannia med ekstrabevilgninger til WHO og Røde Kors

Den britiske regjeringen sa søndag at den gir 200 millioner pund, over 2,5 milliarder kroner, til internasjonale organisasjoner i kampen mot koronaviruset.

Pengene rettes mot utviklingsland i håp om å unngå at en ny bølge av smitte når Storbritannia.

– Vår evne til å beskytte det britiske folk er bare effektiv dersom vi også styrker helsevesenet i sårbare utviklingsland, sier utviklingsminister Anne-Marie Trevelyan.

FNs organisasjoner får 130 millioner pund etter å ha kommet med en appell om økonomisk støtte. Verdens helseorganisasjon (WHO) får 65 millioner av disse.

Om lag 50 millioner pund går til Den internasjonale Røde Kors-komiteen og Røde Halvmåne, mens 20 millioner er øremerket andre internasjonale og britiske organisasjoner.

(©NTB)