nye tall om helsearbeidere:

Føler seg utrygge på jobb: – Fikk beskjed om å bruke skotrekk som munnbind

I en rundspørring TV 2 og Fagforbundet har gjort blant helsearbeidere i Oslo, svarer over halvparten at de har følt seg utrygge på jobb under koronakrisen. Fagforbundet reagerer på Bent Høies respons.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det verste eksempelet vi har hørt om, er en pleier som fikk beskjed om å bruke et blått skotrekk fordi det var tomt for munnbind. Da er vi langt ute og sykler, sier Siri Follerås, leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo.

TV 2 har via Fagforbundet stilt flere spørsmål til deres medlemmer som jobber i helse- og omsorgssektoren i Oslo, blant annet ansatte ved sykehjem, i tilrettelagt bolig og i hjemmetjenesten.

473 av de drøyt 9000 medlemmene svarte på spørsmålene i løpet av tre dager fra 4. til 6. april.

  • 36 prosent sier at de har opplevd brudd på smittevernreglene der de jobber.
  • 27 prosent oppgir at de har opplevd å sette seg i fare for å bli smittet unødvendig.
  • 57 prosent, altså nesten seks av ti, svarer at de har følt seg utrygge på jobb på grunn av koronapandemien.

– I krig med dårlige våpen

Siri Follerås i Fagforbundet opplever at utryggheten hos de ansatte i stor grad har vært knyttet til frykt for å bli smittet og å smitte pasienter og sin egen familie. Mangel på smittevernutstyr har vært en stor bekymring i hele helsevesenet.

– Vi må gå i krigen med for dårlige våpen, sier fagforeningslederen.

OPPRØRT: Siri Follerås er leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
OPPRØRT: Siri Follerås er leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Opplever du at man har vært godt nok forberedt på dette?

– Nei, det tror jeg ikke vi har. Det viser seg nå.

Follerås har inntrykk av at helsepersonell har fått for dårlig opplæring innen smittevern.

– Det burde vi vært bedre på. Kanskje kunne man hatt årlige øvelser. Litt sånn som vi gjør med brannøvelser. Det er vi gode på, sier hun.

Tidligere har også Sykepleierforbundet gjort en undersøkelse blant sine medlemmer. Den viste at nesten hver tredje sykepleier har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass under koronapandemien.

Reagerer på Høie-svar

Onsdag ble helseminister Bent Høie (H) forelagt tallet som viser at nesten seks av ti respondenter har følt seg utrygge på jobb under koronapandemien.

– Det er veldig forståelig at en føler seg utrygg. Det tror jeg alle kjenner på. At de som står i førstelinjen, kjenner det ekstra utrygt, har jeg stor forståelse for, sier Høie.

Follerås i Fagforbundet reagerer på statsrådens respons.

– Det er ikke et godt nok svar. Ingen skal gå på jobb og være utrygge. Arbeidsmiljøloven sier at en skal ha en helsebringende og trygg arbeidssituasjon, sier hun.

FORSTÅELIG: Helseminister Bent Høie sier at han har forståelse for at mange som jobber i førstelinjen føler utrygghet i disse tider.
FORSTÅELIG: Helseminister Bent Høie sier at han har forståelse for at mange som jobber i førstelinjen føler utrygghet i disse tider. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fagforeningslederen understreker at de som svarer på en slik undersøkelse, ofte er personell som har opplevd kritikkverdige forhold på jobben.

– Ikke godt nok

Det er Robert Steen (Ap) som er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo. TV 2 har sendt over resultatene av rundspørringen til byrådsavdelingen.

De opplyser at Steen ikke har anledning til å kommentere saken i påsken, men i en SMS skriver byrådssekretær Per Anders Langerød følgende:

VIL GÅ OPP LØYPA: Helsebyråd Robert Steen sier at han vil gå grundig gjennom undersøkelsen før han konkluderer med hva de vil gjøre med saken.
VIL GÅ OPP LØYPA: Helsebyråd Robert Steen sier at han vil gå grundig gjennom undersøkelsen før han konkluderer med hva de vil gjøre med saken. Foto: TV 2

«Vi må gå ordentlig gjennom TV 2s undersøkelse før vi kan konkludere. Funnene om smittevern er, uten å kjenne detaljene i undersøkelsen, ikke godt nok og det må følges opp. En av de viktigste oppgavene nå er å finne løsninger som gir alle tjenestene stabil tilgang på utstyr i tråd med de nasjonale retningslinjene».

Byrådsavdelingen har varslet at de vil gå gjennom saken grundig med fagavdelingene etter påske.