sykepleiere melder om brudd på smittevern-regler:

«Jeg kommer til å levere min oppsigelse»

En fersk undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund viser at nesten hver tredje sykepleier har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass under koronapandemien.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er et for høyt tall, og det er alvorlig, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet.

De har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer. 1925 sykepleiere har blitt spurt om de har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass.

Av dem svarer 4,6 prosent «Ja, i stor grad», mens 27,1 prosent svarer «Ja, i noen grad». Det betyr at nesten én av tre sykepleiere oppgir å ha opplevd slike brudd.

Ifølge undersøkelsen står det verst til på store akuttsykehus med et opptaksområde med mer enn 60.000 personer. Der svarer 36,4 prosent av de spurte at de har opplevd brudd på smittevernrutinene.

MELDER OM BRUDD: Én av tre sykepleiere forteller om brudd på smittevernregler. Grafikk: TV 2
MELDER OM BRUDD: Én av tre sykepleiere forteller om brudd på smittevernregler. Grafikk: TV 2

Én av fem: Dårlig forberedt

Tallet på de fire universitetssykehusene er 29,1 prosent, på mindre akuttsykehus er tallet 32 prosent, mens tallet er 23,8 prosent på sykehus uten akuttfunksjon.

– Har du noen eksempler på hvilken type brudd på smittevernrutinene det dreier seg om?

LEDER: Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.
LEDER: Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. Foto: NTB scanpix

– Det gjelder mangel på smittevernutstyr, men også ting som handler om lokasjon. Bygningsmassen mange steder er ikke tilpasset at man skal håndtere smitte, sier Larsen og fortsetter:

– For eksempel at man må ta på seg smittevernutstyr i et område der mange beveger seg fordi man ikke har omkledningsrom.

Tallene fra undersøkelsen viser også at to av ti sykepleiere mener deres arbeidsplass har vært dårlig forberedt på pandemien. 4,4 prosent av de spurte mener at man var «svært dårlig forberedt», mens 14,3 prosent svarer at de var «dårlig forberedt».

DÅRLIG FORBEREDT: Én av fem sykepleiere sier at deres arbeidsplass var «dårlig forberedt» eller «svært dårlig forberedt» på pandemien. Grafikk: TV 2
DÅRLIG FORBEREDT: Én av fem sykepleiere sier at deres arbeidsplass var «dårlig forberedt» eller «svært dårlig forberedt» på pandemien. Grafikk: TV 2

Motsatt mener 46,9 prosent at arbeidsplassen var «godt forberedt» og 14,3 prosent har opplevd at de var «svært godt forberedt».

Vil si opp

I undersøkelsen har sykepleierne anonymt fått lufte sine bekymringer. Dette er noe av det de har skrevet:

«Ikke nok smittevernutstyr, hverken smittefrakker, stellefrakker, sprit eller munnbind. Lageret er omtrent helt tomt», skriver en.

«Vi får ikke informasjon! Ting endrer seg daglig og jungeltelegrafen er eneste måten å få info på», skriver en annen.

En tredje sykepleier formulerer seg slik:

«Jeg kommer til å levere min oppsigelse uten tvil når denne pandemien roer seg. Jeg ofrer ikke min eller min families helse for å utføre denne jobben som allerede betaler altfor lite».

– Vi har flere rapporter på at sykepleiere må utføre oppgaver uten smittevernutstyr, og sånn kan det ikke være, sier Larsen.

– Sånn skal det ikke være

Undersøkelsen til Sykepleierforbundet ble gjennomført i forrige uke. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener situasjonen allerede har endret seg.

– Vi har fått inn mye nytt smittevernutstyr som er sendt ut til sykehusene og kommunene, så dette tror jeg har endret seg siden denne undersøkelsen, sier han til TV 2.

Likevel reagerer han på at så mange som 31,7 prosent har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern.

– Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Det er viktig fra ledernes side å passe på at man følger de retningslinjene som gjelder for bruk av utstyr, sier han.

– Hva tenker du om at nesten én av fem sykepleiere mener helsevesenet var dårlig forberedt på pandemien?

– Selv om det har vært varslet at vi en dag ville stå midt i en pandemi, så tror jeg ikke at det er noen land i verden i dag som sier at «dette var vi godt forberedt på». At det også er flere i helsetjenesten som opplever at man ikke var godt nok forberedt på dette, sånn regner jeg med at det er, sier Høie.

– Men burde vi ikke vært bedre forberedt?

– Vi kan alltid være forberedt. Etter at dette er over kommer vi til å ha mange punkter som vi har lært av denne gangen, og som gjør at vi kommer til å være bedre forberedt hvis vi en gang kommer i en lignende situasjon igjen, sier han.