KRAV: Ledelsen i Frp med Siv Jensen og Sylvi Listhaug krever klare svar fra regjeringen
KRAV: Ledelsen i Frp med Siv Jensen og Sylvi Listhaug krever klare svar fra regjeringen Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Kraftig irritasjon mot regjeringen i Frp

Fremskrittspartiet krever en garanti for å få opp aktiviteten i oljenæringen og leverandørindustrien raskere enn hva regjeringen har lagt opp til.

Etter det TV 2 erfarer er det kraftig irritasjon i Frp over at regjeringen ønsker å vente til revidert budsjett i mai med å gi nye signaler til olje- og leverandørinudsrien.

Uenigheten gjør at det forhandlingene om den tredje krisepakken trekker ut i tid.

Surt forhold

Fremskrittspartiet mener det haster også med å få på plass løsninger for store bedrifter innen olje- og leverandørindustrien, mens regjeringen har gitt tydelige signaler om at dette skal de komme tilbake til først i midten av mai.

Uenigheten er i ferd med å forsure forholdet mellom de tre regjeringspartiene og Frp, som inntil januar var en del av regjeringen.

Frp mener det er helt nødvendig å få fart denne viktige næringen raskere enn hva regjeringen legger opp til, for at Norge skal kunne raskere gjennom krisen.

Vil ikke love svar før i mai

Etter det TV 2 erfarer har regjeringspartiene avvist Fremskrittspartiets krav. Heller ikke Arbeiderpartiet eller Senterpartiet skal ha gitt uttrykk for at de mener det haster med løsninger for olje- og leverandørindustrien før i mai.

– Regjeringen er i dialog med bransjen. Vi har allerede fattet et vedtak om at det er en viktig næring som må følges opp tett, så vil regjeringen komme tilbake til saken på egnet måte og tid, men det er ingen tvil om at det haster også for denne bransjen, sier lederen av finanskomiteen Mudassar Kapur (H) til TV 2.

Forhandlingene skulle etter planen vært ferdig mandag ettermiddag, men ved 23.30-tiden gikk partiene hvert tid sitt og var enige om å sluttføre arbeidet tirsdag morgen.

Store investeringer

Olje- og gassindustrien planlegger investeringer for over 150 milliarder kroner i 2020. Det er like mye som alle statlige låneordninger som hittil er etablert.

Fremskrittspartiets krav handler om å sørge for ein like stor pakke som den Stortinget hittil har etablert, uten risiko for skattebetalerne.

Krav fra oljenæringen

Dagens Næringsliv meldte i helgen at fagforeningene i Aker, Equinor og Aibel har skrevet et felles brev til partiene der de ber om endringer i skatteregimet for oljeselskapene.

Samtidig har bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass lagt fram et eget forslag til hvordan de nye skatteordningene kan se ut.

De mener det mest målrettede som kan gjøres for å holde investeringene oppe, og dermed sikre leverandørkjeder og hindre videre nedbremsing av norsk økonomi, er direkte utgiftsføring. Det betyr at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden i det året investeringen foretas, og ikke over seks år som vanlig og at friinntekten kommer til fradrag over fire år.

Det er altså ikke snakk om skattelette, men endring av periodisering. Det er også midlertidig, og rokker ikke ved petroleumsskattesystemet som sådan.

Oljespørsmålet er nå kommet inn som et nytt element i forhandlingene om den nye kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter.

Enighet om kontantstøtten

I forhandlingene er det full enighet om en en kontantstøtteordning som skal hjelpe kriserammede bedrifter.

Stortinget gjør noen endringer i ordningen som var foreslått av regjeringen. Blant annet sikres sesongbaserte bedrifter bedre.

Bedriftene må vise til et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. For mars skal kravet være 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt 12. mars - altså nærmere halvveis ut i måneden.

Bedrifter som er helt stengt av staten slipper egenandel, mens andre bedrifter får en egenandel på 10.000 kroner.

Som TV 2 omtalte forrige mandag, blir krisestøtten til bedriftene dyrere enn antatt.

I et brev til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til, anslo finansminister Jan Tore Sanner at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner frem til utløp av mai.