SKADER OG BLØDNINGER: Et MR-bilde viser skadene den 58 år gamle kvinnen fikk i hjernen etter å ha blitt rammet av koronaviruset.
SKADER OG BLØDNINGER: Et MR-bilde viser skadene den 58 år gamle kvinnen fikk i hjernen etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Foto: US National Library of Medicine

Leger gjorde skrekkfunn i hjernen til korona-pasient

U.S National Library of Medicine oppfordrer nå alle helsearbeidere til å være obs på koronasyke pasienter med «endret bevissthetsnivå».

En 58 år gammel amerikansk kvinne skal være den første personen som har fått en sjelden form for akutt hjernebetennelse etter å ha blitt rammet av koronaviruset.

Kvinnen fikk ifølge U.S National Library of Medicine akutt hjernebetennelse etter å ha testet positivt på sykdommen.

Akutt hjernebetennelse skyldes ifølge Norsk Helseinformatikk vanligvis en nyoppstått virusinfeksjon eller som en komplikasjon etter en infeksjon.

Etter å ha observert kvinnen, slår leger og radiologer nå alarm.

De ber helsearbeidere følge nøye med på koronasyke pasienter som viser symptomer på akutt hjernebetennelse.

– Dette er viktig for alle helsearbeidere å være bevisst på, og se etter, pasienter som har et endret bevissthetsnivå, sier nevrolog Elissa Fory i en pressemelding publisert på helseorganisasjonen Henry Ford Health System sine nettsider.

Forvirret og desorientert

Fory forteller at kvinnen hadde hostet i tre dager, og hadde feber og det legene beskriver som «endret bevissthetsnivå» da hun møtte dem.

Hun var svært forvirret og desorientert.

Typiske symptomer på akutt hjernebetennelse er ifølge Norsk Helseinformatikk hodepine, irritabilitet, utilpasshet, mental sløring, lysskyhet, hukommelsesvansker, personlighetsendringer, konsentrasjonsvansker og/eller epileptiske kramper.

19. mars ble hun fraktet med ambulanse til et nærliggende sykehus, og legene ble overrasket da de fikk se CT og MR- bilder av hjernen hennes.

DESORIENTERT: Skadene i hjernen gjorde at pasienten var desorientert og forvirret. Foto: U.S National Library of Medicine
DESORIENTERT: Skadene i hjernen gjorde at pasienten var desorientert og forvirret. Foto: U.S National Library of Medicine

Fant skader og blødninger

Hjernen hadde skader og blødninger i områder som kobles til kognitive evner og hukommelse.

– Omtrent en tredjedel av personer med akutt hjernebetennelse type 1 overlever ikke sykdommen og den påfølgende nevrologiske nedgangen. Av de som overlever, får omtrent halvparten varig hjerneskade på grunn av vevsnekrose, noe som resulterer i svekkelser i gange, tale og andre grunnleggende funksjoner, skriver U.S National Institute of Health.

Videre skriver de at over tid kan mange av disse ferdighetene gjenvinnes, men at tapet av hjernevev er permanent.

– Dette er det første tilfellet av en covid-19-tilknyttet akutt hjernebetennelse. Ettersom antallet pasienter med covid-19 øker verden over, burde leger og radiologer følge med på slike komplikasjoner på pasienter med covid-19 og endret bevissthetstilstand, skrives det i fagbladet Radiology.

Kvinnens tilstand er ifølge nevrolog Elissa Fory fortsatt kritisk.

Kan ha dødelig utgang

Det kan ifølge Norsk Helseinformatikk ta tid å komme seg gjennom en hjernebetennelse, og innleggelse på sykehus i tre til fire uker er noen ganger nødvendig.

Prognosen er avhengig av hva som var årsaken, pasientens alder, varighet og alvorlighetsgrad av infeksjonen, samt hvilken behandling som ble gitt. Følgetilstander etter en slik infeksjon er ganske vanlige. Dette kan variere fra bagatellmessige til alvorlige, og fra forbigående til livslange.

En hjernebetennelse kan også ha en dødelig utgang, men dette tilhører unntakene.