KRISEPAKKE: Jan Tore Sanner (H) og Erna Solberg (H) jobber med innretningen på en krisepakke til bedriftene.
KRISEPAKKE: Jan Tore Sanner (H) og Erna Solberg (H) jobber med innretningen på en krisepakke til bedriftene. Foto: Vidar Ruud

kilder til tv 2:

Krisepakken: Bedrifter må ha omsetningsfall på minst 30 prosent

Regjeringen og partene i arbeidslivet jobber med innretningen på kontantstøtten som skal hjelpe kriserammede bedrifter. Kontantstøtten til bedriftene vil koste minst 20 milliarder i måneden.

Regjeringen varslet forrige uke at de vil opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Gjelder ut mai

TV 2 har lest skissen som angir hvordan den nye kontantstøtten skal avgrenses.

Bedriftene må vise til et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. For mars skal kravet være 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt 12. mars - altså nærmere halvveis ut i måneden.

Bedrifter som er helt stengt av staten slipper egenandel, mens andre bedrifter får en egenandel på 10.000 kroner.

Lanserer egen portal

Det vil bli lansert en portal hvor bedrifter kan søke fra 17. april. Finans Norge skal ha ansvaret for portalen og ordningen skal administeres av skatteetaten, De har allerede helautomatiske systemer for å hente ut historikk om bedriftene.

Finanskomiteen ble orientert om modellen torsdag morgen, og etter det TV 2 erfarer skal de siste detaljene spikres på regjeringskonferansen torsdag.

Det blir satt en terskel for utbetaling fra ordningen på 5000 kroner og beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen vil ikke bli utbetalt. Det øvre taket for ut utbetaling settes til 30 millioner kroner per juridisk person per måned.

Utbetalinger vil bli kryssjekket med sikte på å avdekke juks og svindel. Bedrifter som søker støtte vil blant annet bli kontrollert mot historisk informasjon og andre opplysninger om foretaket og mot annen informasjon som etaten har tilgjengelig.

Slik regner du ut støtten

Finansdepartementet har laget en regnemodell for hvor mye støtte bedriftene kan få etter denne ordnningen. Den ser slik ut:

𝑲𝒐𝒎𝒑. = 𝐎𝐦𝐬. 𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐢 % × (𝒖𝒖𝒏𝒏𝒈. 𝒇𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒌𝒐𝒔𝒕. − 𝒆𝒈𝒆𝒏𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍) × 𝒋𝒖𝒔𝒕. 𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓

Justeringsfaktoren fastsettes til: 0,9 for bedrifter nedstengt av staten 0,8 for øvrige bedrifter Egenandelen fastsettes til 0 kroner for bedrifter nedstengt av staten 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter

En frisørsalong vil bli regnet som nedstengt av staten, mens et rørleggerfirma ikke vil bli regnet som nedstengt, og dermed ha den laveste faktoren.

Ordningen må endelig godkjennes av ESA.

Disse omfattes ikke

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med unntak av følgende virksomheter:

  • Finansnæringen, hvor en avgrensning gjøres basert på finansskatten
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Utenriks sjøfart -varetransport
  • Olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet)
  • Private barnehager som er under egen støtteordning
  • Flyselskaper som er under egen støtteordning
  • Foretak uten ansatte eller uten aktivitet
  • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs

«Svært krevende»

Kilder sier innretningen er svært krevende fordi man vil unngå at useriøse bedrifter skal utnytte ordningen.

Som TV 2 omtalte mandag, blir krisestøtten til bedriftene dyrere enn antatt.

I et brev til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til, anslo finansminister Jan Tore Sanner at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner frem til utløp av mai.

Aftenposten skrev onsdag at regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter.

Husleie, strøm og forsikringer nevnes som eksempler på faste utgifter bedriftene ikke kommer seg unna selv om salg og inntekter uteblir.

LO-SJEF: Hans-Christian Gabrielsen.
LO-SJEF: Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Borgen, Ørn E.

– Vil unngå konkursryttere

Hans-Christian Gabrielsen sier til TV 2 at det «vi ikke trenger nå er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør ned i statskassen».

– Vi vet at det alltid vil være en risiko for at det er useriøse bedrifter som vil forsøke å utnytte slike ordninger. Vi har vært tydelige overfor regjeringen at man må ha gode ordninger for kontroll, slik at vi luker ut de useriøse bedriftene, sier LO-lederen.

LO-lederen sier de er opptatte av at det må stilles krav til selskapene at de har betalt inn skatter og offentlige avgifter, for å unngå konkursryttere og selskaper og konserner som opererer med fiktive eller oppblåste kostnader.