MANGLER: Statens legemiddelverk sier de er bekymret for mangelsituasjonen, men at den foreløpig ikke er kritisk.
MANGLER: Statens legemiddelverk sier de er bekymret for mangelsituasjonen, men at den foreløpig ikke er kritisk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Advarer mot rykter om korona-medisiner

Det verserer mange rykter om medisiner som skal være effektive mot covid-19, ifølge Legemiddelverket. De advarer sterkt mot selvmedisinering, som kan gi bivirkninger.

Bekymringen luftet Legemiddelverket under et møte i Beredskapsutvalget, der myndighetene som skal håndtere koronakrisen i Norge, sitter.

Legemiddelverket varslet om at det forekommer oppkjøp av medisiner som ryktes å ha effekt mot viruset.

«Det er viktig å kunne rasjonere slik at det ikke blir overforbruk av medisiner som egentlig ikke har effekt på covid-19», uttalte Legemiddelverket under møtet.

– Ebola-medisin mest lovende

På spørsmål fra TV 2 svarer Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket, at det særlig er malariamedisinen Plaquenil og ebola-medisinen Remdesivir som har fått mye oppmerksomhet.

Både Haukeland og Oslo universitetssykehus er med på testingen av ebola-medisinen, i samarbeid med Verdens helseorganisasjon.

– Så langt er det medisinen mot ebola som virker mest lovende. Det er også en rekke medisiner brukt mot HIV som utprøves og undersøkes. Det er viktig at disse studiene er koordinerte og samkjørte slik at vi får raske og tydelige resultater på hva som har effekt i behandlingen av covid-19, sier Hågå.

Samtidig er han bekymret for at rykter skal få spre seg uten å at det er gjennomført utprøvende behandling i regi av kliniske studier og på sykehus.

– Ryktene om plaquenil førte til hamstring, ikke minst etter at president Trump hadde positiv omtale av legemiddelet. På tross av ryktene har vi ingen bevis for at medisinen har effekt mot covid-19, sier Hågå og advarer:

– Høye doser av denne medisinen kan føre til forgiftning og gi alvorlige bivirkninger. Vi er kjent med at det er meldt om dødsfall som følge av dette i USA og Frankrike.

– Litt bekymret

Han anslår at de internasjonale utprøvingene av eksisterende legemidlenes effekt mot covid-19 vil gi mer presise svar i løpet av 2-3 måneder. En covid-19-vaksine vil det ta lengre tid å utvikle.

DIREKTØR: Audun Hågå i Statens legemiddelverk: Foto: SLV
DIREKTØR: Audun Hågå i Statens legemiddelverk: Foto: SLV

Etter en periode med hamstring av legemidler på norske apoteker uttalte Legemiddelverket allerede for to uker siden at salget var i ferd med å normalisere seg igjen.

Det kan ha sammenheng med rasjonaliseringen som Legemiddelverket har innført, samtidig som de største produsentene nærmer seg normal drift.

– Situasjonen i Kina ser lysere ut med hensyn til produksjon, men vi forventer at det kan oppstå mangler som følge av nedstengingen av India, stengte grenseoverganger og konkurranse om de samme legemidlene på det internasjonale markedet, sier Hågå.

– Hvor prekær er den mangelsituasjonen vi har i dag?

– Det at vi i løpet av ganske kort tid har innført rasjonering på syv legemidler, tilsier at vi er litt bekymret, men foreløpig er ikke situasjonen kritisk. Vi er i en situasjon der vi ikke vet nøyaktig hva som kommer til å skje. Derfor har vi et tett samarbeid med industri, apotek og grossister, men også myndighetene i andre land, sier han.