TOMME SKOLER: Regjeringen stengte 12.mars ned skoler og barnehager i Norge.
TOMME SKOLER: Regjeringen stengte 12.mars ned skoler og barnehager i Norge. Foto: Fredrik Varfjell

FHI:

Dette vet vi om barn og smitte

Folkehelseinstituttet skal gi råd til regjeringen før de avgjør om skoler og barnehager skal fortsette å være stengt. – Ganske tydelig at ungene blir sjeldnere smittet og syke, sier fagdirektør.

8. april vil regjeringen komme med en ny vurdering av stengte skoler og barnehager.

Folkehelseinstituttet skal kartlegge smittespredningen hos barn før regjeringen tar avgjørelsen.

Atle Fretheim er professor og fagdirektør for Senter for informerte helsebeslutninger ved Folkehelseinstituttet

Han er forfatter av FHI-notatet, som viser at smitteoppsporingen i Norge har avdekket fire sannsynlige tilfeller av smitte fra barn per 23. mars.

– Om noen skulle være i tvil fortsatt, barn kan bli smittet og barn kan bli syke, det er det ikke tvil om, men så er det ganske tydelig at ungene blir sjeldnere smittet og syke, sier Fretheim til TV 2.

49 barn under 10 år er bekreftet smittet, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Fretheim understreker at det er betydelig usikkerhet om smitte både for voksne og barn.

– Det vi vet er at hvis ungene først blir syke, så blir de mildere syke enn voksne. Det ser vi ganske tydelig ved at det er relativt få unger som havner på intensiv, og det har nesten ikke vært rapportert dødsfall.

Frykter barn er symptomfrie

– Det man er redd for er at barn er smittet, men er symptomfrie, men så langt tyder ikke tallene tyder ikke på det.

– Gir dette et godt nok grunnlag til å gjenåpne skoler, og la barn komme sammen i større grupper igjen, som på fotballbanen?

– Det er den vanskelige avveiningen. Ut fra de tallene som foreligger så ser det ikke ut til at barn er en stor smittekilde, men vi kan ikke utelukke at de kan smitte andre likevel. Det er beroligende at det ikke er utbrudd på skoler og barnehager, men det kan også være fordi man har stengt dem.

Fretheim sier det er opp til politikerne å gjøre avveiningene og ta beslutningene.

– Det er åpenbart en avveining mellom risiko for smitte og alle ulempene, sier fagdirektøren.

I et TV 2-intervju onsdag skisserte kunnskapsminister Guri Melby flere muligheter for hvordan skoler gradvis kan åpnes.

Les saken: Slik kan skolene gradvis åpnes

Fretheim sier smittespredning ved at foreldre følger barn til skoler og barnehage er et annet aspekt.

– Transport til og fra skoler og barnehage er også et tema som må tas med i vurderingen når de gjelder smitte.

– Du er ikke redd for at det faglige grunnlaget blir satt til side av følelser.

– Det blir en politisk avgjørelse til slutt, og når man har et kunnskapsgrunnlag som er såpass uklar, så man vekte etter beste skjønn. Det koker ned til hvordan man vekter ting, og det er et emosjonelt élement i det, uten at det er noe galt i det.

49 barn under 10 år er bekreftet smittet, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Pågår forskning

Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, sier til TV 2 at det er lite kunnskap om barn som smittebærere av koronaviruset.

– Fremdeles har vi mangelfull kunnskap om dette. Usikkerheten rundt barn som smittebærere var noe av det miljøene snakket mest om før det ble bestemt at barnehager og skoler skulle stenges, og det pågår masse forskning på området, sier Vold.

– Har dere i dag noe klarere bilde av hvorvidt barn bærer smitten, enn det man hadde da tiltakene ble innført 12. mars?

– Nei, det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til dette.