Bekymret over kraftig fall i meldinger om familievold

OSLO/TROMSØ (TV 2): Korona-krisen fører til at norsk politi registrer et markant fall i flere typer kriminalitet.

Den ferske statistikken viser et fall i tallet på vinningsforbrytelser, og et markant fall i ordensforstyrrelser.

Det er også et ganske markant fall knyttet til anmeldelser av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Det bekymrer politiet.

Presset på familiene øker i tiden med koronakarantene, noe som kan føre til en økning i familievoldssaker og overgrep.

– Vi tror ikke det har sammenheng med at det er mindre som skjer bak hjemmets fire vegger, men at de som er utsatt for dette ikke får fortalt sin historie, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2.

– Grunn til bekymring

Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, bekrefter bildet politidirektøren tegner av situasjonen.

– Vi er bekymret for hva som nå skjer hjemme i de tusen hjem, legger han til.

Normalt sett får politiet varsler fra voksne i barnehager, skoler og på aktivitetstilbud. Siden disse tilbudene nå har opphørt for en periode, mottar de heller ikke like mange varsler som før.

– Vi får færre bekymringsmeldinger, men hverken vold eller overgrep er fritatt fra Korona-viruset. Setter man det i sammenheng med familier som har underliggende problemer fra før, så er det grunn til bekymring, påpeker Myrvoll.

– Jeg oppfordrer folk til å ha en lav terskel for å kontakte politiet eller andre kommunale hjelpetjenester om de skulle ha noen mistanker.

Større pågang hos krisesentre etter krise

I 2014 ble det norske arbeidsmarkedet rammet hardt av olje-krisen. Prisen på oljen falt, og med det forsvant svært mange norske jobber, spesielt i fylkene med høy sysselsetting i petroleumsnæringen.

Masterstudentene Klara Råbu og Christopher Markhus Poots leverte i 2018 sin masteroppgave, hvor de forsket på hvordan vold i hjemmet ble påvirket av krise-tider. I de fylkene hvor svært mange mistet jobben, økte pågangen på krisesentrene med 26 prosentpoeng.

OPPSIKTSVEKKENDE TALL: Christopher Markhus Poots skrev, sammen med Klara Råbu, en masteroppgave som viste at krisesentrene i aktuelle kommuner opplevde en stor økning etter oljekrisen som traff Norge i 2014.
OPPSIKTSVEKKENDE TALL: Christopher Markhus Poots skrev, sammen med Klara Råbu, en masteroppgave som viste at krisesentrene i aktuelle kommuner opplevde en stor økning etter oljekrisen som traff Norge i 2014. Foto: Kåre Breivik

– Vi så at det var en markant økning. Vi ble overrasket over at det var en så stor forskjell, sier Poots.

Oppgaven, som ble kalt «When the Economy is Hit, so is She?», er i dag igjen blitt relevant med tanke på den store korona-krisen.

– Det er veldig mange likhetstrekk. Etter oljekrisen var det veldig høy arbeidsledighet. I tillegg var dette ofte arbeidere som ofte var borte hjemmefra i lange perioder, før de plutselig tilbrakte mye mer tid hjemme. Dette førte til at de som allerede var i voldelige forhold, ble utsatt for enda mer vold enn tidligere, forklarer han.

Blir mer rammet av Korona-situasjonen

Daglig leder ved Krisesenteret i Tromsø, Hanne Stenvaag, sier de ikke har merket en økt pågang enda, men sier at det er forventet.

– Det er ofte slik. Av erfaring er det de periodene folk tror det er mye trykk, slik som julen og ellers i ferier, de roligste periodene. Den store pågangen kommer etterpå, sier hun.

Hun bekrefter at den nye hverdagen til folk flest vil påvirke forhold på hjemmebane.

– Jeg tror uten tvil at bekymringer med tanke på økonomi og livssituasjon kan forverre det. Det er også slik at jo mer utsatt man i utgangspunktet er, jo mer rammet vil man bli av situasjonen slik den er i dag, sier hun, og legger til:

– Det er veldig forskjellig hvordan man reagerer. De som allerede har det vanskelig, med vold eller barn som ikke har det bra hjemme, så vil det helt logisk sett bli forsterket i en periode som den vi er i nå.

Hun oppfordrer det norske folk til å holde øynene ekstra åpne i denne tiden, som er svært tøff for mange.

– Ta en telefon, spør hvordan det går. Det med å bry seg litt ekstra, det gjelder også for vanskelige ting som hvordan man har det hjemme.