VEILEDER: Bent Høie la søndag frem en veileder for kommunene som skal ha egne kommuneregler.
VEILEDER: Bent Høie la søndag frem en veileder for kommunene som skal ha egne kommuneregler. Foto: Stian Lysberg Solum

Folket er delt om «søringkarantene»

Folket er delt på midten i synet på om kommunene bør kunne lage egne karanteneregler som er strengere enn de nasjonale myndighetenes.

Striden om kommunene bør ha anledning til å lage lokale regler som er strengere enn de nasjonale, raser for fullt.

En fersk måling Kantar har laget for TV 2, viser at folket er delt på midten i synet på om kommunene bør kunne lage egne regler, som er strengere enn de som er fastsatt av nasjonale myndigheter.

Mens 47,1 prosent av de spurte mener at kommunene bør kunne lage strengere regler, svarer 43,9 prosent nei. 9 prosent er usikre eller har ingen mening om spørsmålet.

Tallene viser at det er et klart flertall blant de unge for at kommunene kan lage lokale regler som er strengere, mens et klart flertall blant de eldre sier nei.

Ordføreren i Bardu kommune, som har hatt en restriktiv linje, er ikke overrasket over at det er delte meninger blant nordmenn.

– Dette var ikke så uventet. For oss er det verdt å merke seg at ledelsen av Universitetssykehuset i Nord-Norge har gitt oss medisinfaglig støtte. En karantene vil kjøpe tid og flate ut kurven. Jeg synes det er bra at de unge er for at kommunene bør kunne lage strengere regler, for jeg hadde fryktet at de var mer likegyldige til dette, sier ordfører Toralf Heimdal i Bardu kommune til TV 2.

Bardu var en av de første som innførte «søringkarantene», og torsdag samles kommunestyret igjen etter at Fylkesmannen i Troms og Finnmark opphevet de lokale karantenereglene.

Størst støtte i nord

Støtten til lokale regler er størst i Nord-Norge, men det er også flertall blant de spurte i hovedstadsområdet.

I resten av landet sier et flertall av de spurte nei til at lokale myndigheter skal kunne lage egne regler som er strengere.

Enige om veileder

I smittevernloven gis kommunene makt til å begrense personers bevegelsesfrihet, men justisminister Monica Mæland (H) har manet til felles spilleregler i kommunene og innstendig bedt landets ordførere om å stanse med egne karanteneregler.

Næringslivet er blitt hardt rammet av de strenge, lokale karantenereglene, og søndag ble NHO, KS og LO enige med regjeringen om en veileder til kommunene om lokale karanteneregler.

Helseminister Bent Høie understreket at regjeringen mener det ikke er behov for egne lokale karanteneregler, gitt de strenge tiltakene som er iverksatt nasjonalt.

– Vi anbefaler derfor kommunene ikke å innføre egne generelle regler om karantene eller restriksjoner, sa han.

I veilederen ligger det retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted.

Regjeringen vil også at tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen skal unngås.

– Følger veilederen

Kommunene får i tillegg klar beskjed om å unngå tiltak som rammer person- og varetransport eller produksjon i virksomheter innen vedlikehold, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester.

Tirsdag valgte Bodø kommune å myke opp på «søringkarantenen», da de igjen åpnet opp for at folk som kommer sørfra kan komme til kommunen for å jobbe.

Helseminister Bent Høie (H) sier veilederen om lokale karanteneregler har blitt tatt godt imot, og at de fleste kommunene nå har gått bort fra lokale regler.

– Jeg har i dag snakket med fylkesmennene om oppfølgingen av veilederen. De forteller meg at veilederen har blitt godt mottatt, og at de har opplevd den som nyttig, ikke minst i samarbeidet mellom kommunene og næringslivet, sa Høie på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

– De aller fleste kommunene har nå gått bort ifra lokale karanteneregler. De som fortsatt har det, følger nå i all hovedsak den veilederen vi ble enige om, fortsatte han.