I KRISE: Statsminister Erna Solberg (H) har fått en større krise å håndtere enn finanskrisen.
I KRISE: Statsminister Erna Solberg (H) har fått en større krise å håndtere enn finanskrisen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

SÅ MYE KAN NORGE TAPE:

Prislappen har økt med 60 milliarder

Regjeringen anslår nå at budsjettbalansen er svekket med hele 196 milliarder kroner, dersom krisen varer i to måneder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helt ferske anslag fra regjeringen viser at håndteringen av krisen kommer til å bli langt mer kostbar enn for få dager siden.

Økt med 60 mrd på tre dager

Fredag anslo regjeringen at budsjettbalansen ville bli svekket med 137 milliarder kroner. Nå har tallet økt med hele 60 milliarder, slik at den samlede balansen nå er svekket med 196 milliarder kroner.

Tallene som ble lagt frem fredag inkluderte ikke den foreslåtte kontantstøtteordning til bedriftene, som nå blir anslått å koste 50 milliarder kroner innen utgangen av mai. Heller ikke kompensasjon til kommunene for utgiftsøkning og skattesvikt og ekstrautgifter i helsesektoren og NAV, som ser ut til å summere seg til 10 milliarder kroner. var med i beregeningene fredag.

Anslagene kommer samtidig som partiene på Stortinget forhandler om innholdet i den andre krisepakken som ble presentert fredag.

I tillegg ønsker Stortinget på kompensere kommunene for merutgifter, noe som ikke lå inne i regjeringens forslag.

Her øker kostnadene

Mandag formiddag møtte han i finanskomiteen, hvor han forklarte økningen med at flere av tiltakene ikke var kostnadsberegnet før helgen.

Alle anslagene er basert på at krisen varer i to måneder og at øknomien deretter vender tilbake til en mer normal situasjon.

 • Motvirke inntektsbortfal for bedrifter 30,7 mrd
 • Motvike inntektsbortfall for personmer 20,8 mrd
 • Tiltak for sektorer med kritiske samfunnsoppgaver 1,1 mrd
 • Øvrige kompensasjonsordninger 5,5 mrd
 • Luftsfartssektoren 8,7 mrd
 • Statlig lånegarantiordning via bankene 10,0 mrd
 • Kontantstøtteordning til bedriftene 50,0
 • Kompensasjon for skattesvikt og merutgifter i kommunene, akutte helesetiltak og NAV 10 mrd
 • Reduserte skatteinntekter 37 mrd
 • Økte utgifter til dagpenger 18 mrd
 • Økte utgifter til sykepenger og arbeidsavklaringspenger 4 mrd

Økt bruk av oljepenger

De økte utgiftene betyr at den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes med 6,6 prosent av BNP for fastlands-Norge. Dermed beregner Finansdepartementet at uttaket av oljefondet øker med 1,4 prosentenheter til 3,9 prosent.

I brevet fra Finansdepartementet heter det at dersom situasjonen forlenges ut over to måneder, vil det medføre en månedlig merkostnad på 57 milliarder.

Så svart kan det bli

Om krisen varer ut over to måneder kan det bli smertefullt for norsk økonomi. i Finansdepartementet har laget følgende scenario for en krise i fire måneder.

 • BNP-veksten for Fastlands-Norge dras ytterligere ned fra - 2 til - 4 prosent
 • Den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes med 310 milliarder, som utgjør en samlet svekkelse på 10,5 prosent for Fastlands-Norge.
 • Den finanspolitiske impulsen kan grovt anslås å øke med 7,3 prosentenheter av BNP for fastlands-Norge. I tillegg kommer automatiske stabilisatorer som øker med drøyt 3,1 prosentenheter.
 • Uttaket fra oljefondet øker med 2,2 prosentenheter til omlag 4,7 prosent.

Brevet avsluttes med følgende spådom:

«Jo lenger den akutte situasjonen varer, jo større er risikoen for at produksjonskapasitet går varig tapt, slik at veien tilbake blir tyngre, dvs at vekstutsiktene svekkes og gjenopphentingen tar lenger tid».