KRISEPAKKE: Regjeringen og Jan Tore Sanner vil bla opp nærmere 50 milliarder frem til mai
KRISEPAKKE: Regjeringen og Jan Tore Sanner vil bla opp nærmere 50 milliarder frem til mai Foto: Fredrik Varfjell

brev fra regjeringen:

Krisestøtten til bedriftene blir dyrere enn antatt

I et brev til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til, anslår finansminister Jan Tore Sanner at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner frem til utløp av mai.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen varslet forrige uke at de vil opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Fredag anslo finansminister Jan Tore Sanner (H) at ordningen ville koste 10 til 20 milliarder kroner i måneden.

Nå viser beregninger at kostnaden blir minst 20 milliarder i måneden. Det er fire ganger mer enn hva de siste årene er blitt flyttet når Stortinget har behandlet et helt statsbudsjett.

Det vil si opp mot 50 milliarder kroner frem til utløpet av mai. Deretter vil det koste 20 milliarder kroner i måneden om det blir nødvendig å forlenge ordningen.

I et brev fra finansministeren til Stortinget, som TV 2 har lest, heter det at anslagene fortsatt er usikre og blir oppdatert i et dokument som legges frem fredag.

Mer til kommunene

I brevet fremkommer det videre at utgifter til kommuner, helsesektoren og Nav har fått ekstrautgifter på rundt 10 milliarder kroner.

Torsdag fortalte TV 2 at beregningene til departementet viste at helseforetakene vil ha behov for 6 milliarder som følge av økte kostnader og bortfall av inntekter på planlagte behandlinger.

De økte ut utgiftene knytter seg til skattesvikt og ekstrautgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Departementet skriver i brevet at det er mest hensiktsmessig å komme tilbake hvor store ekstrautgiftene blir når de legger frem revidert nasjonalbudsjett i mai

Anslag: Norge taper 196 milliarder

I tillegg til de økte utgiftene anslår regjeringen at den såkalte oljekorrigerte budsjettbalansen, altså statens underskudd, øker med 196 milliarder kroner.

De økte utgiftene betyr at den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes med 6,6 prosent av BNP for fastlands-Norge. Dermed beregner Finansdepartementet at uttaket av oljefondet øker med 1,4 prosentenheter til 3,9 prosent.

Anslagene er basert på at den akutte krisen varer i to måneder og at økonomien deretter vender tilbake.

I brevet fra Finansdepartementet heter det at dersom situasjonen forlenges ut over to måneder, vil det medføre en månedlig merkostnad på 57 milliarder.