bergen kommune frykter smittespredning på gaten:

Bergen vil flytte rusavhengige inn på hotell

Bergen kommune ber nå helsedirektoratet instruere kommuner og helseforetak om å gjøre tiltak for å hindre smittespredning i rusmiljøene.

Det kan bety at flere blant annet får heroinassistert behandling i et forsøk på å forhindre at de trekker ut på gaten.

Rusavhengige landet over jakter daglig på rusmidler for å dempe abstinenser og fysisk ubehag.

Bergen kommune frykter nå dette skal føre til at koronasmitten sprer seg raskt og ukontrollert i rusmiljøet. Det kan føre til at mange som sliter med dårlig helse stryker med.

Kommunen er også bekymret for at rusavhengighetene gjør at mange ikke vil klare å overholde karanteneregler eller holde seg i isolasjon om de er smittet.

Trekker på gaten

En kald ukedag i mars rusler TV 2 sammen med byrårådslederen og etatsdirektøren for helsetjenester i Bergen kommune.

Vi er midt i Bergen sentrum, i området rundt Korskirken. I umiddelbar nærhet henger et titalls rusavhengige. Flere virrer urolig rundt. Ingen av de vi observerer synes å holde nødvendig avstand til andre. Personer vi treffer i miljøet bekrefter at det kan bli krevende å forhindre smittespredning i miljøet:

– Veldig få klarer å overholde smittevernregler. De er i fysisk kontakt, bytter og utveksler dop. Noen bor sammen og noen deler også på brukerutstyr, sier en mann vi treffer i område av Bergen hvor rusavhengige ofte smales.

Mannen er overbevist om at det vil bli en katastrofe dersom koronasmitten sprer seg i rusmiljøet.

Etatsdirektøren i Bergen kommune er også bekymret for situasjon:

– Frykter alvorlig forløp

– Mange har alvorlige rusmiddelproblem og sliter samtidig med dårlig helse og de er heller ikke så flinke til å ta vare på seg selv, så vi frykter at de kan få et alvorlig forløp om de blir smittet av covid-19, sier Brita Øygard som er direktør for Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

– Frykter du at mange kan dø?

– Først og fremst på grunn av at de har dårligere helse, og det er det som gjør at risikoen er høyere for alvorlig forløp. Vi er jo også redd for at de skal gå under radaren og ikke få den hjelpen som de trenger og at det skal spre seg smitte i miljøet, sier Øygard til TV 2.

– Dramatisk

– Dette er såpass dramatisk at vi tenger en litt utradisjonell inngang til dette for å løse det. Utfordringen er akkurat den samme i Oslo og Stavanger derfor skulle vi hatt nasjonale retningslinjer, sier byrådsleder Roger Valhammer til TV 2.

I et skriv til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som ble sendt sist uke, utdyper kommuen sin bekymring for denne gruppen:

"Spesielt er vi bekymret for de som ikke bor fast noe sted, men bor hos familie og venner, og flytter seg litt rundt, samt de som bor på hospitser ol. Mange av disse har svært dårlig helse, dårlig ernæringstilstand, og har tilleggssykdommer i tillegg til rusavhengigheten som gjør at de er i risiko for et alvorlig forløp av Covid-19. De er heller ikke flinke til å ta vare på seg selv, og har begrensede muligheter til å sørge for god håndhygiene. Vi er bekymret for alvorlig forløp i denne gruppen."

I tillegg uttrykker kommunen bekymring for at det kan bli krevende å holde de som kan være, eller er smittet, borte fra gaten.

"Det er svært vanskelig å holde dem i karantene eller isolasjon, de vil ikke bli værende i karantene på grunn av rusbehovet. Det er også generell stor risiko for smitte internt i gruppen, da de lever tett på hverandre og i liten grad etterlever retningslinjene som har kommet."

Bergen kommune opplyser at det derfor jobbes med å etablere et botilbud. "For eksempel på hotell, hvor denne gruppen får husrom, mat og tilgang på helsepersonell."

Skal en lykkes i å holde syke rusavhengige borte fra gaten og forhindre spredning i miljøet, må en også kunne tilby medikamenter som demper abstinenser og russug.

2000 tunge rusavhengige i Bergen

I Bergen oppgir fagfolk at det er registrert ca. 2000 tunge rusmiddelavhengige. Mange av disse er i LAR-behandling.

– Vi ser med aller største alvor på denne situasjonen vi har i dag. Vi har en målgruppe hvor mange har nedsatt allmenntilstand som gjør at en epidemi kan få store konsekvenser, sier Hugo Torjussen som er daglig ved MO-senteret på Gyldenpris i Bergen.

Ved dette lavterskeltilbudet er dørene i dag stengt på grunn av smitteverntiltak, men det deles ut mat, drikke og brukerutstyr til rusavhengige.

– Vi ser også alvorlig på dette med tilgang på stoff under en slik pandemi. Det kan endre bruksmønsteret og kan føre til flere overdosedødsfall, forklarer Torjussen til TV 2.,

Må sikres medikamentell behandling

Så langt er det ikke registrert noen rusavhengige som er smittet, men kommunen erkjenner at det er krevende å ha kontroll over denne gruppen.

«Så snart vi får den første positive, må vi kunne holde disse personene i karantene/isolasjon. En forutsetning for det, er at de får tilgang til medikamentell behandling for sin rusmiddelavhengighet, for eksempel i form av LAR eller heroinassistert behandling. Vi har tatt kontakt med Helse Bergen som er positive til å behandle disse sakene raskt.»

Avslutningsvis presiserer kommunen at «det vil være en stor fordel hvis Helsedirektoratet instruerte kommuner og helseforetak om å gjøre tiltak for denne gruppen for å sikre både deres helse og redusere smittespredning