SAMLET TROPPENE: Etter at forhandlingene strakk ut, fikk regjeringen til slutt samlet partene.
SAMLET TROPPENE: Etter at forhandlingene strakk ut, fikk regjeringen til slutt samlet partene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Enighet om lokale karanteneregler:

– Ikke behov for at kommunene innfører egne karanteneregler

NHO, KS og LO er enige med regjeringen om en veileder til kommunene om lokale karanteneregler. Formuleringen om at «veilederen er ikke rettslig bindende» ble fjernet fra avtalen.

Det får TV 2 opplyst av kilder tett på prosessen.

Veilederen ble presentert klokka 18.00 søndag.

Lokale karanteneregler har gjort transport av varer og arbeidskraft over kommunegrensene vanskelig for næringslivet. Samtidig er regjeringen klar på at kommunene etter regelverket har adgang til å vedta egne regler om smitteverntiltak.

Etter planen skulle regjeringen ha pressekonferanse klokka 14, men NHO satt foten ned etter at de mente kommunesektorens interesseorganisasjon hadde fått for store gjennomslag.

Lederen for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen sa også at han var uenig i den første veilederen.

– Dette er jeg 100 prosent imot. Vi avventer og jobber med dette nå. NHO vil ikke delta på en pressekonferanse om noe vi ikke kan stille oss bak, sa Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til TV 2 søndag ettermiddag.

Lørdag sendte KS, NHO og LO inn innspill, hvor regjeringen blant annet la inn en formulering om at «veilederen ikke er rettslig bindende for kommunene».

Setningen er nå tatt ut, selv om det ikke har noen praktisk betydning.

Nå er formuleringen: «Departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes».

I veilederen ligger retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted.

Enighet

På pressekonferansen som ble avholdt søndag kveld kunne Helse- og omsorgsminister Bent Høie, og næringsminister Iselin Nybø fortelle at de til slutt ble enige.

– Veldig sjelden at rundskriv fra helse og omsorg får denne oppmerksomheten, men dette er en veldig viktig sak for regjeringen, for kommunene, for NHO og for LO, sa Høie.

Han understreket at det folks helse er viktigste prioritet.

– Vi står i vanskelige tider. Vi setter liv og helse først. Det er det ingen diskusjon om. Men samtidig er vi og opptatt av at de hjulene i samfunnet som kan fortsette å gå. Det er det vi har jobbet sammen om får å finne gode løsninger på, sa han.

– Ikke behov for egne karanteneregler

Høie sa videre at departementet ikke ser det som nødvendig med egne tiltak i ulike kommuner.

– Vi mener at det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de som er nasjonalt. Vi anbefaler derfor ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller restriksjoner, sa Høie.

Han sier videre at de har forståelse for at noen kommuner har gjort det men at det ikke er behov for det.

– Samtidig har vi forståelse for at noen kommuner har valgt å gjøre dette i en situasjon der de har opplevd å ha en annen smittespredning enn det som har vært i andre deler av landet, sa han.