Bergen 20200313. 
Medisinstudentene Iselin Kulild (tv), Lionel Gerieka og Thomas Eide er inne i teltet ved legevakten i Bergen. De tar halsprøver av folk for å se om de er smittet med korona. 
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Mo i Rana 20180925.
Penger, sedler, mynter.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NY MÅLING:

Vi er like bekymret for økonomi som for helse

Åtte av ti nordmenn er bekymret for hva situasjonen kan bety for seg selv og den nærmeste familien, viser Kantars koronabarometer.

For tredje uke på rad har Kantar stilt nordmenn en rekke spørsmål rundt koronasituasjonen.

Mens det for to uker siden var 72 prosent av oss som var bekymret, har andelen økt til 78 prosent for en uke siden og ligger ganske stabilt med 79 prosent nå.

Yngre bekymret for økonomi

Nesten 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars. Over 10 prosent er arbeidsledige. Det er den høyeste ledighet siden 1930-tallet, og mange bedrifter er på randen av konkurs.

35 prosent av de spurte svarer at de er mest bekymret for egen helse.

Nesten like mange, 32 prosent, er mest bekymret for egen økonomi.

30 prosent svarer at de ikke er bekymret for noen av delene.

Mens hele 58 prosent av de spurte over 60 år er bekymret for egen helse, er det bare sju prosent av dem som er mest bekymret for egen økonomi.

Blant de spurte mellom 30 og 44 år er 52 prosent mest bekymret for egen økonomi, mens 18 prosent er mest bekymret for egen helse.

Folk som bor i Oslo og omegn er i størst grad bekymret for egen økonomi.

Folk med lav inntekt er i større grad enn folk med høy inntekt bekymret for egen økonomi, mens de med lav utdanning i større grad er bekymret for egen helse.

Færre tror de blir smittet

Mens det for en uke siden var 42 prosent av de spurte som trodde de ville bli smittet, er det i dag 37 prosent som tror det.

Befolkningen i Oslo-området tror i større grad enn folk andre steder i landet at de vil bli smittet. Her svarer 46 prosent at de tror det.

Halvparten av de spurte i aldersgruppen 30 - 44 tror de vil bli smittet, mens bare 17 prosent av de spurte over 60 år tror det.

Vi følger rådene

Svært mange nordmenn sier at de følger rådene fra helsemyndighetene. Sammenlignet med forrige uke svarar folk slik:

 • 91 prosent sier de vasker hender lengre og grundigere
 • 82 prosent sier de følger mer med i media for å holde seg orientert
 • 70 prosent bruker i større grad desinfiserende midler
 • 62 prosent hoster og nyser mer i albukroken
 • 50 prosent jobber i større gard fra hjemmekontor
 • 18 prosent handler mer på nett
 • 4 prosent bruker i større grad verneutstyr for å beskytte seg mot smitte

Dette gjør vi mindre av sammenlignet med for en uke siden:

 • 87 prosent deltar i mindre grad i sosiale aktiviteter utenfor hjemmet
 • 86 prosent har redusert håndhilsing
 • 82 prosent ferdes mindre på offentlige steder
 • 73 prosent inviterer i mindre grad folk hjem til seg
 • 67 prosent handler mindre i fysiske butikker
 • 52 prosent har redusert bruken av kollektivtransport i det dalige

Økende tillit

Tilliten til helsemyndighetene fortsetter å øke. 90 prosent har nå ganske høy eller høy tillit til at helsemyndighetene setter inn de nødvendige tiltakene for å håndtere situasjonen med koronasmitte på en best mulig måte. For en uke siden var det 87 prosent.

Personer med høy utdanning og høy inntekt har i større grad tillit enn de med lav utdanning og lav inntekt.

90 prosent sier at de er tilfreds med informasjonen fra myndighetene om situasjonen. Folk under 30 er minst fornøyd.

Kantars koronabarometer

1240 personer er intervjuet i Kantars koronabarometer.

Intervjuene er gjort 25. - 26. mars på GallupPanelet.

Resultatene er representative for befolkningen over 18 år. Feilmarginene er +/- 3,1 prosentpoeng.