Ordfører i Bardu Toralf Heimdal (Sp)
Oslo 20200309. 
Aker legevakt har satt opp en prøvetakingsstasjon der personer som mistenker at de er smittet av koronaviruset, kan komme med bil.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ønsker å videreføre «søringkarantenen»

Regjeringen har innstendig bedt kommunene om å droppe «søringkarantenen». Men opphavsmannen til karantenen er tydelig: Han tviholder på tiltaket og tror den blir forlenget.

Både statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Monica Mæland har bedt innstendig kommunene om å oppheve sine egne, strenge reisebegrensninger som går lenger enn de nasjonale reglene.

Men mange kommuner i Nordland, Troms og Finnmark trosser likevel regjeringens råd og har egne karanteneregler for alle som har reist sør for Dovre.

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu, som satte i gang hele «søringkarantenen», er klar i sin tale:

– Vi opphever ikke karantenen, vi viderefører den istedet. Jeg mener at flere burde ha lagt seg på vår restriktive linje, spesielt episentrene i Norge: Oslo og Viken fylke – hvor det er desidert flest smittede og innlagt på sykehus, sier Heimdal til TV 2.

Ett unntak

Bardu-ordføreren viser også til tiltakene i Finland, hvor de har stengt hele hovedstaden Helsingfors og regionen Nyland for inn- og utreise i tre uker framover, for å å dempe spredningen av koronaviruset.

– Jeg har fått tusenvis av positive henvendelser for denne karanteneregelen. Jeg mener dette er riktig og det er tydelig at det er mange som støtter oss, sier Heimdal.

Vedtaket til Bardu kommune gjelder fram til mandag. Men Heimdal har skrevet en innstilling til kommunestyret, der han foreslår å videreføre søringkaranten i ytterligere én uke.

– Vi har hatt med et ekstra punkt som gir unntak for viktige samfunnsfunksjoner, men disse plikter å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smittespredning ved varelevering og utførelse av nødvendige oppdrag.

Medisinfaglig begrunnet

Ordføreren viser til at vedtaket er medisinfaglig begrunnet med henvisning til Folkehelseinstituttets anbefalte tiltak for bekjempelse av utbredelse av viruset i fase en av pandemien.

Heimadal viser til at de så langt er i en annen fase enn resten av landet når det gjelder smittespredning, der reiserestriksjoner og isolering er to av fire anbefalte tiltak.

– Vi har per nå bare én bekreftet smittet person i kommunen og vi gjør alt vi kan for å holde tallet nede, sier Heimdal.

Også i Bodø er karantenereglene forlenget, opplyste smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen på en pressekonferanse denne uken.

– For oss er det liv og helse som står først. Det er kjempeviktig å holde hjulene i gang, og vi strekker oss langt. Vi har gode dialog mellom næringslivet og smittevernlegene, sier ordfører Ida Pinnerød til TV 2.

Har gitt effekt

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø sier at de lokale karantenereglene har gitt effekt.

– Vi har en gunstig smitteeffekt, sett i forhold andre steder i landet, sier han.

Han peker på én viktig faktor for å hindre videre spredning:

– Vi må begrense trafikken mellom steder hvor det er mye smitte, til steder med lite smitte. De geografiske områdene er viktige.

Anne Kjersti Befring, som er førsteamanuensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, støtter kommunenes tiltak mot smitte.

– Kommunen har plikt til å hindre smittespredning gjennom tiltak som kan begrense bevegelsesfriheten. Det er store lokale variasjoner, og nasjonale vedtak vil sjelden være dekkende for lokale behov under en pandemi. Nasjonale vedtak kan være supplerende til lokale tiltak, sier hun til TV 2.

Unntak for forsvaret

Lørdag trådde en ny midlertidig forskrift, hjemlet i Koronalovens § 2, i kraft.

Den ble fastsatt av regjeringen fredag og slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge, for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon.

– Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge vårt personell å følge lokale karantenebestemmelser. På den måten sikrer vi at Forsvaret kan fortsette å løse oppdragene sine, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Ikke enighet

Denne uken hadde de nordnorske kommunene møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark om lovligheten av «søringkarantenen».

– Vi har sett på muligheten for å komme fram til ensartede regler for kommunene i Troms og Finnmark. Men det har så langt ikke lykkes med å komme til enighet. Nå avventer vi hva som kommer fra nasjonale myndigheter, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

Fylkesmannen har forståelse for at små kommuner og sårbare helsetjenester ønsker å beskytte seg.

– Vi har spilt inn til Helsedirektoratet at det vil være hensiktsmessig med felles karanteneregler for Nord-Norge. Fylkesmannen vil etter dette forholde seg til det sentrale myndigheter beslutter, sier Aspaker.

Presenterer nasjonal veileder

Søndag skal helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø presentere en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.

Ordføreren i Bardu opplyser at de kommer til å rette inn vedtaket etter nasjonal veiledere, dersom det lar seg gjøre.