Folkehelseinstituttet (FHI) arbeider med å utvikle en app som kan bidra til å spore koronasmitte.
Folkehelseinstituttet (FHI) arbeider med å utvikle en app som kan bidra til å spore koronasmitte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

FHI med korona-app for smittesporing

Folkehelseinstituttet (FHI) utvikler nå en app som kan bidra til å spore koronaviruset.

Folkehelseinstituttet (FHI) arbeider med å utvikle en app som kan bidra til å spore koronasmitte.

Appen vil lagre informasjon om bevegelsene til dem som frivillig benytter seg av den i 30 dager. Det understrekes at det er snakk om utprøvende arbeid.

– Vi tror appen kan bli ett av flere verktøy for å redusere smitte, men dette er et utprøvende tiltak og vurderinger og arbeid gjenstår for å sikre personvernet, det smittevernfaglige og stabiliteten til programvaren samt implementeringen i smitteoppsporingsarbeidet, forklarer Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og døigitalisering i Folkehelseinstituttet.

Frivillig

Appen vil være frivillig å installere, og vil da samle inn bevegelsene til mobilbrukeren til en sentral database, skriver NRK.

– Når appen er installert vil den samle data ved hjelp av GPS og Bluetooth. Dataene blir så kryptert og lagres i en egen sikker skyløsning. Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene, skriver Simula som lager appen på sine nettsider.

Denne sporingen og beregningen skal gjøres i datasystemene til myndighetene.

Planen er så at de skal kunne sende ut et varsel til andre app-brukere som har vært nært den smittede slik at de skal kunne gå i karantene, ifølge NRK.

Krevende arbeid

FHI skriver i en pressemelding at dagens manuelle smitteoppsporing er svært krevende.

– Den manuelle metoden for smitteoppsporing er ressurskrevende, og krever mye kapasitet fra helsetjenesten. Det kan også være vanskelig for de smittede å huske alle de har vært i nærheten av i en gitt periode eller alle steder de har oppholdt seg. Mange kjenner heller ikke identiteten til alle de har vært i nærheten av, forteller Knudsen.

FHI presiserer at et slikt tiltak krever fokus på personvern og informasjonssikkerhet.

– Derfor har Folkehelseinstituttet jobbet i god dialog med Datatilsynet om personvern, slik at personopplysninger vernes samtidig som det utvikles nye og effektive verktøy til arbeidet med å oppspore mulig smitte av koronaviruset, heter det i pressemeldingen.